42473

A.S. van der Meide Holding B.V.

€ 110.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 166
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 13-07-2022 in 1 uur volgeschreven door 166 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam A.S. van der Meide Holding B.V.
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 19-06-2006
Website www.adsv.nl

Leendoel

Bas van der Meide heeft in 2020 met zijn besloten vennootschap SaLoTi Vastgoed B.V. een bedrijfspand aangekocht. Het afgelopen jaar is deze flink verbouwd, zodat zijn administratiekantoor ADSV B.V. kan verhuizen naar het nieuw aangekochte pand. ADSV B.V. is een onderneming in administratie en salarisverwerking te Breda. Het pand is energieneutraal gemaakt door middel van een warmtepomp en zonnepanelen. Vanwege de corona-pandemie en de stijgende prijzen heeft de verbouwing langer geduurd dan verwacht en zijn de investeringen uitgelopen. Om de verbouwing te finaliseren en de investeringen te kunnen dekken is er een financiering benodigd van € 110.000,-.

Er wordt een lineaire lening van € 110.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een aflossingsvrije periode van 3 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwing € 110.000
Totaal € 110.000
Collin Direct € 110.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • A.S. van der Meide Holding B.V.
  • SaLoTi Vastgoed B.V.
  • Administratieve Dienstverlening en Salarisverwerking (Adsv) B.V.
 • De heer A.S. van der Meide en mevrouw M.P.C.M. van der Meide-Dankers geven een persoonlijke borgstelling af voor € 110.000,-. Deze borgstelling is op dit moment voor ongeveer de helft materieel en beperkt zich op dit moment tot de overwaarde op de privéwoning.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van A.S. van der Meide Holding B.V., SaLoTi Vastgoed B.V. en Administratieve Dienstverlening en Salarisverwerking (Adsv) B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De leningen van de heer A.S. van der Meide en mevrouw M.P.C.M. van der Meide-Dankers ter hoogte van € 45.000,- en € 140.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening zolang de openstaande schuld bij Collin Crowdfund meer dan € 70.000,- bedraagt. Wanneer de schuld bij Collin € 70.000,- of minder bedraagt dan mag er maximaal € 7.000,- per jaar afgelost worden. De rente wordt wel betaald.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 110.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Hekven 13, 4824 AD Breda kadastraal bekend als sectie F nummer 809, te Breda, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van €280.000,- en openstaande schuld van € 273.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 385.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 12 april 2022. De getaxeerde martkwaarde na verbouwing bedraagt € 420.000,-.
 • De heer A.S. van der Meide en mevrouw M.P.C.M. van der Meide-Dankers geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis met als adres Bilderdijkstraat 19, 4819 GA Breda, kadastraal bekend als sectie E, nummer 4367 te Breda. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Op dit moment is er sprake van een beperkte overwaarde in het onderpand. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 545.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 7 oktober 2021 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 550.000,- en openstaande schuld van € 496.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De scores voor SaLoTi Vastgoed B.V. en Administratieve Dienstverlening en Salarisverwerking (Adsv) B.V. zijn Verhoogd risico. De score voor A.S. van der Meide Holding B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de geconsolideerde prognose cijfers van A.S. van der Meide Holding B.V. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De langlopende schulden hebben betrekking op de eerste hypothecaire inschrijving, de achtergestelde leningen en de financiering via Collin Crowdfund. De aflossing aan de eerste hypotheekhouder bedraagt € 7.000,- per jaar. De geprognotiseerde afschrijvingen voor 2022 en 2023 bedragen € 20.000,- per jaar.

Jaarcijfers

Balans overzicht prognose 2022

Activa

  2022
Vaste activa € 552.000
Vlottende activa € 53.000
Overige vlottende activa € 6.000
Totaal € 611.000

Passiva

  2022
Eigen vermogen € -1.000
Langlopende schulden € 510.000
Kortlopende schulden € 102.000
Totaal € 611.000

Winst- en verliesrekening prognose 2022

Omzet € 345.000
Bruto winst € 345.000
Kosten € 334.000
Belasting € 2.000
Netto winst € 9.000

Winst- en verliesrekening prognose 2023

Omzet € 358.000
Bruto winst € 358.000
Kosten € 323.000
Belasting € 5.000
Netto winst € 30.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-244801 heeft € 100 geïnvesteerd.
13-07-2022 om 11:08
investeerder-328911 heeft € 100 geïnvesteerd.
13-07-2022 om 11:07
investeerder-17611 heeft € 100 geïnvesteerd.
13-07-2022 om 11:07
investeerder-47191 heeft € 200 geïnvesteerd.
13-07-2022 om 11:07
investeerder-65666 heeft € 100 geïnvesteerd.
13-07-2022 om 11:07

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders