43647

A. Selu (box 3)

€ 150.000  |  7,0% rente  |  24 maanden  Investeerders: 292
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 31-10-2022 in 2 uur volgeschreven door 292 investeerders

Bedrijfskenmerken

Ondernemer A. Selu (box 3)
Leendoel Onroerend goed

Leendoel

Aziz Selu en zijn partner Manal Daoud hebben samen een vastgoedportefeuille met daarin momenteel vier panden, welke volledig verhuurd zijn. Aziz heeft de mogelijkheid gekregen om een vijfde beleggingspand aan te kopen aan de Leidsestraat 25 ZW te Haarlem, waarvoor deze financiering benodigd is. De LTV (Loan to Value) bedraagt 75% bij aanvang van de lening.

Er wordt een lineaire lening van € 150.000,- verstrekt met een looptijd van 24 maanden, een slottermijn van € 144.000,- en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Leidsestraat 25ZW, Haarlem € 200.000
Aanvullende kosten € 23.500
Totaal € 223.500
Eigen inbreng € 73.500
Collin Direct € 150.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer A. Selu. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard en bestaat uit de overwaarde in de vastgoedportefeuille. 
  • Mevrouw M. Daoud geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. De waarde van de borg is op dit moment materieel van aard en bestaat uit de overwaarde in de vastgoedportefeuille. 
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het aan te kopen onroerend goed met als adres Leidsestraat 25 ZW, 2013XE te Haarlem, kadastraal bekend als sectie H complexaanduiding 3779 appartementsindex 2 te Haarlem, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 24 oktober 2022 heeft het onroerend goed een marktwaarde van € 200.000,-.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het aan te kopen onroerend goed met als adres Leidsestraat 25 ZW, 2013XE te Haarlem, kadastraal bekend als sectie H complexaanduiding 3779 appartementsindex 2 te Haarlem, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Voor deze aanvraag hanteren wij geen kwalificatie omdat het een box 3 financiering betreft.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de cijfers van de vastgoedportefeuille van de heer Selu en mevrouw Daoud en de verwachte huurinkomsten. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De ondernemers hebben naast de verhuur van het vastgoed, ook inkomen uit een eigen onderneming. De huuropbrengsten kunnen volledig ingezet worden ten behoeve van de rente- en aflosverplichtingen van de financiering.

Jaarcijfers

Huuropbrengsten aan te kopen pand

Huuropbrengsten € 16.000
Exploitatiekosten € 2.000
Rente- en aflosverplichting aan Collin Crowdfund € 13.000
Netto cashflow € 1.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-208863 heeft € 100 geïnvesteerd.
31-10-2022 om 12:18
investeerder-347931 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-10-2022 om 12:14
investeerder-110967 heeft € 300 geïnvesteerd.
31-10-2022 om 12:11
investeerder-84804 heeft € 100 geïnvesteerd.
31-10-2022 om 12:11
investeerder-230020 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-10-2022 om 12:11

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders