43031

A.W.E. Smeets (box 3)

€ 125.000  |  6,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 256
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 14-09-2022 in 3 uur volgeschreven door 256 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam A.W.E. Smeets (box 3)
Leendoel Herfinanciering

Leendoel

Ton Smeets is een vastgoedbelegger met 8 bedrijfspanden, die hij in privé bezit. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor de herfinanciering van een verhuurd bedrijfspand aan de Vinkstraat 11a te Nuth. 

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 125.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering bedrijfspand € 125.000
Totaal € 125.000
Collin Direct € 125.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de heer A.W.E. Smeets. Hij is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de heer Smeets is op dit moment materieel van aard en beperkt zich tot de overwaarde in zijn vastgoedportefeuille;
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 125.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Vinkstraat 11a, 6361 VP te Nuth, kadastraal bekend als sectie C nummer 5058, te Nuth verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 175.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 11 april 2022.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Vinkstraat 11a, 6361 VP te Nuth, kadastraal bekend als sectie C nummer 5058, te Nuth worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Aangezien het een Box3 financiering betreft is er geen Dun & Bradstreet kwalificatie en is deze niet van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de huidige huuropbrengsten in de vastgoedportefeuille van de heer Smeets. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De heer Smeets kan in zijn levensbehoeften voorzien door middel van zijn looninkomsten en overige verhuurde bedrijfspanden. De totale huuropbrengsten van de huidige vastgoedportefeuille bedragen € 193.380,- per jaar.

Jaarcijfers

Huuropbrengsten Vinkstraat 11a te Nuth

Huuropbrengsten € 28.000
Exploitatiekosten € 4.000
Rentelasten Collin Crowdfund € 8.000
Netto cashflow € 16.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-107852 heeft € 200 geïnvesteerd.
14-09-2022 om 13:16
investeerder-67616 heeft € 100 geïnvesteerd.
14-09-2022 om 13:15
investeerder-49262 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-09-2022 om 13:09
investeerder-342572 heeft € 200 geïnvesteerd.
14-09-2022 om 13:01
investeerder-341690 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
14-09-2022 om 12:59

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders