40186

A1 Occasions

€ 65.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 136
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 6-07-2021 in 1 uur volgeschreven door 136 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam A1 Occasions
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Voorraad uitbreiden
Datum van oprichting 01-07-2014
Website www.a1occasions.nl

Leendoel

De heer Kooij exploiteert de eenmanszaak A1 Occasions, waarbij hij handelt in occasions. De financiering wordt aangewend voor het uitbreiden van de voorraad. Als laatste wordt de huidige lening afgelost met deze financiering.

Er wordt een lineaire lening van € 65.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Voorraad uitbreiden € 50.000
Herfinanciering € 15.000
Totaal € 65.000
Collin Direct € 65.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer R.F.M. Kooij handelend onder de naam A1 Occasions. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment van materiële waarde.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van A1 Occasions worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor A1 Occasions is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van A1 Occasions. De overall Collin Credit Score is Goed.

Invloed corona
Namens ondernemer Rick Kooij: “Corona heeft weinig tot geen invloed gehad op onze onderneming. Maand maart en april waren minder, maar heeft alle kosten kunnen dekken en hielden nog wat over. Na deze maanden hebben we alles weer ingehaald.”

Toelichting jaarcijfers
De langlopende schuld wordt in één keer afgelost met de financiering via Collin Direct.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019-2020

Activa

  2019 2020
Vaste activa € 12.000 € 10.000
Vlottende activa € 301.000 € 383.000
Overige vlottende activa € 66.000 € 67.000
Totaal € 379.000 € 460.000

Passiva

  2019 2020
Eigen vermogen € 313.000 € 408.000
Langlopende schulden € 38.000 € 22.000
Kortlopende schulden € 28.000 € 30.000
Totaal € 379.000 € 460.000

Winst- en verliesrekening 2020

Omzet € 2.553.000  
Bruto winst € 372.000  
Kosten € 165.000  
Resultaat € 207.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-84063 heeft € 100 geïnvesteerd.
06-07-2021 om 11:03
investeerder-13120 heeft € 100 geïnvesteerd.
06-07-2021 om 11:02
investeerder-20470 heeft € 100 geïnvesteerd.
06-07-2021 om 11:02
investeerder-109972 heeft € 100 geïnvesteerd.
06-07-2021 om 11:02
investeerder-46815 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-07-2021 om 11:01

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders