32467

Actieve vaarvakanties

€ 265.000  |  7,0% rente  |  9 maanden  Investeerders: 205
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 25-06-2019 in 1 uur volgeschreven door 205 investeerders

Samenvatting

Eigenaar Sander van der Veer legt zich met Actieve Vaarvakanties toe op het aanbieden en exploiteren van fiets-vaarvakanties met het motorpassagiersschip “La Belle Fleur”. Het aanbieden van de reizen gebeurt in hoofdzaak via partners (reisagenten) over de hele wereld. Het aanbod van vakantiereizen vindt plaats in Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk.

De doelgroep van fiets-vaarvakanties in het algemeen en ook bij Actieve Vaarvakanties bestaat voornamelijk uit 50-plussers uit Duitstalige gebieden binnen Europa (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) en Engelstalige klanten van over de hele wereld (zoals de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland), maar ook is er een nieuwe opkomende groep klanten uit Brazilië die steeds meer de weg vinden naar fiets-vaarvakanties in Europa.

Met het aan te kopen riviercruiseschip “Provence” wordt het vaargebied verlegd naar de rivier de Rhône in Frankrijk om daar meer luxe fiets-vaarvakanties te gaan aanbieden. 
In de huidige plannen wordt het huidige schip “La Belle Fleur” verkocht. Uit de verkoopopbrengst wordt de gevraagde lening afgelost.

Sander van der Veer beschikt over ruime maritieme ervaring in de beroepsvaart en in de passagiersvaart. Inmiddels is hij al 8 jaar actief met zijn onderneming Actieve Vaarvakanties.

De huidige eenmanszaak Actieve Vaarvakanties wordt na de verkoop van het “La Belle Fleur” beëindigd. Inmiddels is ten behoeve van de aankoop en exploitatie van het riviercruiseschip “Provence” een bv-structuur opgetuigd. De onderneming zal voortaan onder de naam Active River Cruises B.V. actief zijn.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 415.000,- en bestaat uit aflossing van de bestaande financiering bij de Rabobank en financiering van de benodigde aanbetalingen op de aankoop van het riviercruiseschip “Provence”.
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding bedraagt € 415.000,-. De lening heeft een looptijd tot 01-04-2020 en wordt volledig afgelost in het eerste kwartaal van 2020 uit de verkoopopbrengst van het schip “La Belle Fleur”. Er wordt geen aanvullende vergoedingsrente in rekening gebracht bij aflossing. De rente bedraagt 7% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet geeft Actieve Vaarvakanties de kwalificatie Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De volgende zekerheden en voorwaarden worden gesteld:

 • De debiteuren zijn Njord Rivercruises B.V., Active River Cruises B.V. en de heer A.S. van der Veer, handelend onder de naam Actieve Vaarvakanties. De privé vermogenspositie van de heer A.S. van der Veer is op dit moment beperkt.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving verkregen ter hoogte van € 415.000,- op het motorpassagiersschip “La Belle Fleur”, Teboekstelling 789 B LEID 1929, ten behoeve van de investeerders. Het schip kent een taxatiewaarde van € 440.000,- en een executiewaarde van € 396.000,- op basis van een taxatierapport per peildatum 09-04-2019.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Actieve Vaarvakanties, Njord Rivercruises B.V. en Active River Cruises B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders.
 • De lening van mevrouw E. Keuleers ter hoogte van € 254.500,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders. Er wordt op deze lening niet afgelost. De rente ter hoogte van 5% mag wel worden betaald.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Njord Rivercruises B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is.

Gesplitste funding Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding
De financieringsaanvraag wordt voor € 265.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 150.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding, met wie Collin een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund. Om maximaal gebruik te maken van de samenwerking zal op beide platformen de financieringsaanvraag worden opengezet en creëren we zogenaamde communicerende vaten door de mogelijkheid open te houden de hoogte van de leenbedragen bij beide platformen te kunnen verhogen respectievelijk verlagen naar aanleiding van het verloop van de funding op beide platformen. Hiermee maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om een succesvolle funding te realiseren.

Leendoel

De lening wordt gebruikt om de bestaande financiering bij de Rabobank af te lossen, alsmede de overeengekomen deelbetalingen te kunnen doen op de aankoop van het riviercruiseschip “Provence”.

Ondernemer

Sander van der Veer (1974) heeft in de passagiersvaart eerst tien volledige seizoenen ervaring opgedaan in de zogenoemde “Bruine Vloot”. Dit zijn oude klippers en tjalken die omgebouwd zijn tot zeilend passagiersschip. Hiermee wordt binnen Nederland voornamelijk met groepen op de Waddenzee en het IJsselmeer gevaren. De ervaring bestaat uit een aantal jaren in loondienst als matroos, waarna er als schipper in loondienst en als ondernemer met een eigen schip is gevaren. In deze periode is veel ervaring opgedaan als schipper/eigenaar, maar vooral ook als gastheer en serviceverlener en is er een duidelijke visie ontwikkeld met betrekking tot het voeren van een dergelijk bedrijf.

Na de staking van het toenmalige bedrijf, heeft Sander gekozen voor een verdere ontwikkeling van zijn ondernemersvaardigheden en bedrijfseconomische kennis middels het volgen van een HBO studie Bedrijfseconomie en Accountancy aan de Noordelijke Hogeschool te Leeuwarden. 

Na het afronden van deze studie keerde hij terug naar de grote liefde van het varen en is Actieve Vaarvakanties opgericht. Met een stevige ruggengraat middels de opgedane ervaring en gesteund door de opgedane economische kennis, is het gelukt om Actieve Vaarvakanties de laatste jaren te laten uitgroeien tot een bedrijf dat, ondanks dat het opereert in een niche markt, zich met internationale allure staande weet te houden tegenover enkele grote spelers in de fiets-vaarvakantie markt.

Dit alles in nauwe samenwerking met levenspartner Els Keuleers, die vanaf het opstarten van Actieve Vaarvakanties nauw betrokken is geweest bij het bedrijf. Dit zowel als werknemer, als ook als sparringpartner bij het nemen van belangrijke beslissingen in verband met de toekomst van het bedrijf.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
Actieve Vaarvakanties legt zich als touroperator toe op het aanbieden van fiets-vaarvakanties met het eigen motorpassagiersschip “La Belle Fleur”. Het aanbieden van de reizen gebeurt in hoofdzaak via partners over de hele wereld. Het reisaanbod vindt plaats in Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk.
De doelgroep van fiets-vaarvakanties in het algemeen en ook bij Actieve Vaarvakanties bestaat voornamelijk uit 50-plussers uit Duitstalige gebieden binnen Europa (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) en Engelstalige klanten van over de hele wereld (zoals de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland), maar ook is er een nieuwe opkomende groep klanten uit bijvoorbeeld Brazilië die steeds meer de weg vinden naar fiets-vaarvakanties in Europa.

Met het aan te kopen riviercruiseschip “Provence” wordt vooral gericht op de toerist die behoefte heeft aan meer luxe tijdens zijn fiets-vaarvakantie, een behoefte/trend die bij een groeiend deel van de markt aanwezig is. De resellers in het netwerk die reizen aanbieden van Actieve Vaarvakanties, hebben dan ook zonder uitzondering enthousiast gereageerd op de mogelijkheid om vanaf het seizoen 2020 een dergelijke luxe fiets-vaarvakantie aan hun reisaanbod te kunnen toevoegen.

Verkoopkanalen
De verkoop van fiets- vaarvakanties die Actieve Vaarvakanties aanbiedt loopt via de wederverkopers. Jaarlijks wordt alle informatie die van belang is voor de wederverkoper en de gast die de reis wil boeken naar de resellers gestuurd.
Het wereldwijde netwerk van wederverkopers biedt deze informatie aan op hun website en op de Europese markt in de meeste gevallen ook nog altijd via een reisgids. Ook wordt veel gebruik gemaakt van sociale media zoals blogs, Facebook, Instagram, waarmee nieuws betreffende de reizen wordt verspreid.
Het feit dat Actieve Vaarvakanties een kleine organisatie is, wordt door resellers in ander tijdzones nog wel eens genoemd als een voordeel. Wanneer zij ’s avonds na vijf uur nog een aanvraag of boeking sturen naar een van de grote touroperators is vaak het kantoor al gesloten en moeten zij tot de volgende ochtend of in het slechtste geval tot na het weekend wachten op een antwoord. Actieve Vaarvakanties heeft de gewoonte om ook aanvragen die ’s avonds of in het weekend binnen komen indien mogelijk nog te verwerken.

Marktinformatie
De markt voor fietsvakanties in Europa
Meer specifiek wordt er geconcurreerd met aanbieders van fietsvakanties. De huidige klanten zijn voornamelijk 50-plussers uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, de VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Brazilië. 
Het fietstoerisme in Europa kent sinds enkele jaren een uitzonderlijke groei.

De markt voor fietsvakanties in Frankrijk
Volgens onderzoek gedaan door het Franse ministerie voor toerisme, is Frankrijk het tweede meest populaire fietsland ter wereld na Duitsland. Uit dit onderzoek blijkt dat er een slordige 16.000 mensen in deze tak van toerisme werkzaam zijn. Bij elkaar zijn fietstoeristen goed voor 9 miljoen overnachtingen per jaar in Frankrijk.

De bedrijfstak van de fiets-vaarvakantie
De markt van fiets-vaarvakanties wordt voor een groot deel beheerst door enkele grotere touroperators die gevestigd zijn in Nederland en Oostenrijk, Boat Bike Tours in Amsterdam en Eurobike in Oostenrijk. Deze laatste heeft bekende merken als dochterondernemingen op de Duitse markt, zoals SE-Tours, Rückenwind Reisen en Bodensee Radweg Service.
Daarnaast zijn er al lange tijd een aantal kleinere Nederlandse aanbieders op de markt actief, waaronder: HAT Tours, Cycletours en Eurosail Travel. 

De bovengenoemde grote touroperators verkopen de door hen georganiseerde fiets- vaarvakanties door aan een groot netwerk van reisbureaus in de wereld.

Positionering 
Naast voornoemde grote touroperators zijn er een aantal kleine touroperators actief op de fiets- vaarvakantiemarkt zoals Actieve Vaarvakanties. Het aantal scheepseigenaren van voornamelijk kleinere schepen (< 45 meter), dat hun schip niet meer voor het hele seizoen verhuurt aan grote touroperators, maar de boekingen in eigen beheer houden, neemt toe. 
Deze kleinere touroperators van kapitein-eigenaren (zo ook Actieve Vaarvakanties) hebben, net als de grote touroperators, zelf hun netwerk opgebouwd onder reisbureaus die wereldwijd fiets-vaarvakanties verkopen. Dit betekent dat er onafhankelijk van een grote touroperator geopereerd kan worden.

Concurrentiepositie/onderscheidend vermogen
Actieve Vaarvakanties zal op de Rhône NIET direct concurreren met andere vergelijkbare schepen. Er zijn namelijk geen vergelijkbare schepen actief op de Rhône. In de markt van meer luxe fiets- vaarvakanties in Frankrijk, zal Actieve Vaarvakanties in hoofdzaak concurreren met het schip MPS Bordeaux wat gelijkaardige vakanties aanbiedt op de Gironde rond Bordeaux.

Indirect zal Actieve Vaarvakanties concurreren met hotels en pensions, welke in samenwerking met touroperators fietsvakanties op de route aanbieden. Deze gasten overnachten dan elke nacht in een ander hotel en kunnen er vaak voor kiezen hun bagage zelf mee te nemen of ze kunnen voor een bagage service opteren tijdens hun vakantie. 
Een tweede alternatief binnen de fietsvakanties, wat veelal door jongere mensen en gezinnen met kinderen wordt verkozen, is een trektocht met de fiets waarbij elke avond wordt overnacht op een andere camping.

Actieve Vaarvakanties onderscheid zich met de door haar aangeboden reizen door;

 • Met de aankoop van een groter schip te kunnen voldoen aan de vraag van de klant (ingegeven door het aanbod van enkele concurrenten) om te logeren in ruimere hutten, aan boord van een schip met een bar.
 • Zelf aan boord te zijn, kunnen we ook zelf elke dag ontdekken of het eten en de service aan boord nog aan de vooraf gestelde eisen voldoen.
 • Zelf de fietsen aan te kopen en te verhuren aan onze klanten, een goede fiets is voor ons even belangrijk als voor de eindklant. Een goede huurfiets, geeft geen klachten aan boord en wanneer het wekelijks nazicht van de huurfietsen grondig gebeurd, worden kleine gebreken en grote gevolgen van slijtage tijdig opgemerkt, waardoor reparatie kosten dan ook weer laag blijven voor Actieve Vaarvakanties.
 • De fietsroute vooraf enkele malen te fietsen, om zeker te zijn dat de beste fietspaden en mooiste (auto luwste) wegen worden gebruikt.

Structuur
Het huidige MPS “La Belle Fleur” is in eigendom van de eenmanszaak Actieve Vaarvakanties. Met het oog op de voorgenomen investeringen en de verwachte ontwikkeling van het bedrijf, is er voor gekozen om naar een bv-structuur te gaan. Het schip “Provence” wordt aangekocht in de nieuwe bv Ook de exploitatie vindt binnen die structuur plaats. In overleg met de accountant is gekozen voor het continueren van de exploitatie en het eigendom van de “La Belle Fleur” in de eenmanszaak. Na de verkoop zullen de aldaar aanwezige middelen/reserves worden doorgesluisd naar de bv structuur en zal de eenmanszaak worden beëindigd.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aanbetaling aankoop "Provence" (10%) € 132.500,-
Aanbetaling aankoop "Provence" (15%) € 198.750,-
Aflossing bestaande financiering € 75.000,-
Financieringskosten/diversen € 8.750,-
Totaal € 415.000,-
Lening via Knab Crowdfunding € 150.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 265.000,-

Leenbedrag: € 265.000,-
Rente: 7%
Looptijd: 9 maanden. De lening loopt tot uiterlijk 01-04-2020. Aflossing zal plaatsvinden in het eerste kwartaal 2020 uit de verkoop van het schip “La Belle Fleur”.

De aanbetalingen worden gestort op een escrow account ter securering van de aankoop van de “Provence” ten behoeve van de verkoper. De transactie is vastgelegd in een koopovereenkomst.

Deze financiering betreft de eerste tranche van de aankoop van het riviercruiseschip “Provence”. De totale koopsom van het schip is € 1.325.000,-. Per uiterlijk 01-02-2020 dient de gehele aankoop gerealiseerd te zijn. Collin Crowdfund heeft ook goedkeuring gegeven om de benodigde tweede tranche van de financiering te publiceren op haar platform. Deze lening van € 1.050.000,- zal vermoedelijk in december 2019 worden geplaatst op het platform van Collin Crowdfund, waarbij er een eerste hypotheek gevestigd zal worden ten behoeve van de investeerders op het riviercruiseschip “Provence”.

Risico

De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen op een totale financiering van € 415.000,-.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Njord Rivercruises B.V., Active River Cruises B.V. en de heer A.S. van der Veer, handelend onder de naam Actieve Vaarvakanties. De privé vermogenspositie van de heer A.S. van der Veer is op dit moment beperkt.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving verkregen ter hoogte van € 415.000,- op het motorpassagiersschip “La Belle Fleur”, Teboekstelling 789 B LEID 1929, ten behoeve van de investeerders.
 • Het schip kent een taxatiewaarde van € 440.000,- en een executiewaarde van € 396.000,- op basis van een taxatierapport per peildatum 09-04-2019.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Actieve Vaarvakanties, Njord Rivercruises B.V. en Active River Cruises B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders.
 • De lening van mevrouw E. Keuleers ter hoogte van € 254.500,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders. Er wordt op deze lening niet afgelost. De rente ter hoogte van 5% mag wel worden betaald.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Njord Rivercruises B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico. De kwalificatie voor Njord Rivercruises B.V. en Active River Cruises B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor Actieve Vaarvakanties is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. 
De Collin Credit Score is gebaseerd op de jaarrekening van 2017 en de concept jaarrekening van 2018 van Actieve Vaarvakanties, alsmede het door Credion Ship Finance opgestelde financiële plan waarbij de prognoses vanaf 2020 gebaseerd zijn op de exploitatie van het aan te kopen schip “Provence”.
De overall Collin Credit Score is vastgesteld op Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Actieve Vaarvakanties is er in 2017 en 2018 in geslaagd om, op basis van een stabiel omzet- en kostenniveau, een positief resultaat te behalen. Dit leverde ook een netto cashflow overschot op, waardoor er probleemloos voldaan kon worden aan alle verplichtingen. Ten behoeve van een goed beeld van de exploitatie incl. de (eenmalige) lasten van de gevraagde lening (tranche 1), is de prognose voor 2019 gebaseerd op het omzet- en kostenniveau van de voorbije jaren en is rekening gehouden met de hogere rentelasten op de nieuwe lening en de eenmalige financieringskosten. Ondanks deze hogere kosten, is er in 2019 sprake van een genormaliseerde positieve cashflow van € 29.000,- (gecorrigeerd voor incidentele lasten). De verwachte omzet in het jaar 2019 bedraagt € 192.000,-. 
Vanaf februari 2020 zal er sprake zijn van de exploitatie van het aan te kopen schip “Provence”. De rentabiliteit van deze exploitatie wordt ten behoeve van de bepaling van de rentabiliteit (nog gebaseerd op het huidige schip voor de gevraagde lening) buiten beschouwing gelaten.
De score voor Rentabiliteit wordt op basis van de bewezen behaalde cashflow en goed haalbare prognose 2019, vastgesteld op Goed.

Solvabiliteit
Het eigen vermogen bedroeg per ultimo 2018 € 77.000,- op een balanstotaal van € 420.000,-. Het risicodragend vermogen (inclusief achtergestelde lening ter hoogte van € 254.500,-) bedroeg € 331.500,- wat overeenkomstig is met een solvabiliteitspercentage van 79%. Ondanks de verwachte daling van het eigen vermogen in 2019, door incidentele kosten en hogere rente, is er nog steeds sprake van een geprognosticeerde risicodragend vermogenspositie van € 317.000,- per ultimo 2019. Wij kwalificeren de Solvabiliteit op Goed.

Liquiditeit
De liquiditeitspositie was in het voorbije boekjaar 2018 op basis van een current ratio (verhouding tussen vlottende activa en vlottende passiva) van 0,9 matig te noemen. De beschikbare liquiditeiten werden voor een deel geïnvesteerd in het goed onderhouden van het bestaande schip. Dit mede ten behoeve van een kansrijke verkoop van het schip. Op basis van de verwachtingen voor de liquiditeitspositie per ultimo 2019, bepalen wij de score voor Liquiditeit op Voldoende. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-46711 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-06-2019 om 11:08
investeerder-44236 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-06-2019 om 11:08
investeerder-35384 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-06-2019 om 11:08
investeerder-64193 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
25-06-2019 om 11:07
investeerder-28520 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-06-2019 om 11:07

Ondernemer

Sander van der Veer

Crowdfund Coach


Peter Stout