16985

Activium

€ 250.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  |  Investeerders: 140  |  Reacties: 4
Reeds
geïnvesteerd
100%
Verlopen
inschrijftijd
1%
Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
credit score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 14-10-2015 in 1 uur volgeschreven door 140 investeerders

Samenvatting

Real-HRM is dé oplossing voor Human Resource Management ontwikkeld op het succesvolle Synergy platform van Exact Software, marktleider in bedrijfssoftware. Real-HRM is ontwikkeld door Activium en wordt vanaf eind 2014 door Exact Software gedistribueerd. Via het uitgebreide netwerk van Exact Software werken inmiddels tientallen klanten met Real-HRM. De softwarelicenties worden in abonnementsvorm uitgegeven. Daarmee komen de licentie inkomsten verspreid over een langere termijn binnen. Activium is van oorsprong een consultancy organisatie die zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot een softwarehuis. Met de kennis van de consultants en de behoeften van de klanten is een aantal jaren aan Real-HRM gewerkt.

Ondernemer
Henk-Jan Wijnbergen, een gedreven entrepreneur met meer dan 20 jaar ervaring in ERP en bedrijfsprocessen. Tijdens zijn studie, HEAO Register Accountancy, is Henk-Jan een consultancy bedrijf gestart. Samen met een aantal medewerkers heeft hij enkele honderden implementaties van bedrijfssoftware uitgevoerd en begeleid. Na de verkoop van dit bedrijf in 1999 en een managementfunctie bij de kopende partij, is hij in 2002 met Activium gestart.

Leendoel
De investeringen zijn tot nu toe gefinancierd uit de winst. Met de financiering wordt er een extra impuls gegeven aan de ontwikkeling, de marketing en de verkoop van Real-HRM.

Financieringsbehoefte

De gevraagde financiering bedraagt € 250.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8%.

Structuur

De structuur van de onderneming bestaat uit Activium Groep B.V. en haar twee werkmaatschappijen Activium B.V. en Activium Real Solutions B.V. De lening wordt aangegaan door deze drie B.V.’s en de persoonlijke holding van Henk-Jan Wijnbergen die ook volledig privé borg staat.

Risico

De Dun & Bradstreet score rapporteert de kwalificatie ‘laag risico’ voor Wijnstam B.V., de persoonlijke holding van Henk-Jan Wijnbergen. De Collin Creditscore is ‘voldoende’.

Leendoel

De financiering is bestemd voor de internationalisering, het versneld door ontwikkelen van de software op het gebied van volledigheid en gebruiksvriendelijkheid en het opzetten van marketing en eigen direct sales. Activium heeft de afgelopen jaren de gerealiseerde winsten volledig geïnvesteerd in de ontwikkeling van Real-HRM en in het opzetten van een distributiekanaal. De afgelopen twee jaar groeiden de licenties jaarlijks met 100% Voor 2015 zal dit wederom gehaald worden. Met de nieuwe lening kan deze groei in 2016 en 2017 voortgezet worden. Deze extra investering komt bovenop de huidige investeringen. Deze huidige investeringen zijn gefinancierd uit de cashflow, vanuit de holding van Henk-Jan Wijnbergen.

Ondernemer

Henk-Jan Wijnbergen en Otto Bos vormen samen de directie van Activium Groep B.V. en de daaraan gelieerde bedrijven.

Henk-Jan Wijnbergen
Henk-Jan Wijnbergen, een gedreven entrepreneur met meer dan 20 jaar ervaring in ERP en bedrijfsprocessen. Tijdens zijn studie, HEAO Register Accountancy, is Henk-Jan een consultancy bedrijf gestart. Samen met een aantal medewerkers heeft hij enkele honderden implementaties van bedrijfssoftware uitgevoerd en begeleid. Na de verkoop van dit bedrijf in 1999 en een managementfunctie bij de kopende partij, is hij in 2002 met Activium gestart. Henk-Jan’s credo is “gaat niet bestaat niet”. Voor de hockeyers in de gemeente Voorst is dit mooi meegenomen, want in 2008 is hij founder en eerste voorzitter van VHC Twello. Ondanks, of juist dankzij, de ambtelijke tegenwerking en de crisis lukt het Henk-Jan om binnen 2 jaar een gemeentelijk hockeypark met 2 kunstgrasvelden te realiseren.

Otto Bos
Medio 2014 is Otto Bos aangesteld als directeur bedrijfsvoering. Na zijn studie Economie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam, is Otto werkzaam geweest als (interim) controller bij diverse organisaties. In 2006 richtte Otto samen met Stefan Nix, Sandra van Essen en 4Minds het cloud platform Efficon op. Dit cloud-platform van met name Exact en daaraan gerelateerde oplossingen kreeg in 2014 het label Activium in the Cloud. Otto is mede-oprichter en bestuurslid van UBALL, dat in 2006 is opgericht. UBALL is de centrale basketbal opleiding van Utrecht. Sinds midden 2012 is UBALL door het NOC*NSF en de NBB erkend als de Basketball Academy van Midden Nederland.

Onderneming

Real-HRM, het belangrijkste Real product is één van de 3 pijlers van Activium BV. Een andere pijler is de dealer activiteiten van Activium. Deze activiteiten worden samen met de franchisenemers van Activium uitgevoerd. Activium in the Cloud is de derde pijler. Deze activiteit is ontwikkeld en wordt beheerd door Efficon. Gebruikers hoeven geen software te installeren, men kan eenvoudig gebruik maken van de internet browser. Informatie is via een beveiligde verbinding beschikbaar, waar en wanneer men dit wenst. Zo kan de klant optimaal profiteren van de flexibiliteit en kostenbesparing die deze manier van werken met zich meebrengt.

Transformatie
Van 2002, de oprichting van Activium, tot 2012 is Activium B.V. dealer van Exact Software en additionele software. Activium B.V. is franchisegever van zo’n 10 consultants die zich als franchisenemer bij Activium hebben aangesloten. De verkopen vinden plaats via de franchisegevers. Activium bindt, stimuleert en organiseert. Activium is een vaste speler in de top 10 van Exact dealers en op basis van de klanttevredenheid zelfs een top 3 speler. Door de hoge kennis van de consultants is Activium in staat om vele bedrijfssoorten te automatiseren. Activium bouwt een vaste klantenbase op, waarbij de meeste klanten tussen de 10 en 50 medewerkers groot zijn. Toch heeft Activium opvallend veel klanten tussen de 100 en de 500 medewerkers. Juist in dit segment wil Exact Software gaan groeien. Bij deze klantgroep is veel behoefte aan HRM oplossingen en implementeert Activium de standaard oplossing van Exact, Exact Synergy. In 2012 neemt Activium het besluit om HRM als speerpunt te nemen. Exact Synergy zal als platform dienen voor de te ontwikkelen HRM-oplossing. Voor de ontwikkeling wordt gekozen om een belang te nemen in Yatuta, een bedrijf dat ervaring heeft met ontwikkeling van software rondom Exact Synergy. In 2013 verplaatst de focus binnen Yatuta van maatwerk-oplossingen naar het ontwikkelen van Real-HRM. In 2014 vergroot Activium haar belang en in 2015 wordt het belang 100%. De naam Yatuta wordt veranderd in Activium Real Solutions. In 2012 heeft Activium de ambitie om binnen 3 jaar een top 3 HRM-oplossing binnen het Exact kanaal te hebben. Door de goede ontwikkeling van Real-HRM komt dit pakket eind 2014 op de prijslijst van Exact te staan. Hiermee wordt het product niet alleen voor de Exact organisatie, maar ook voor de dealers van Exact de nr. 1 HRM-oplossing. Daarmee is de eerste doelstelling binnen anderhalf jaar behaald.

Structuur
Op 22 augustus 2015 is de groep geherstructureerd tot onderstaand organogram.

De kracht van Real-HRM
Met Real-HRM houdt een organisatie overzicht over alle HR-gerelateerde zaken. Van instroom naar doorstroom en uitstroom. Maar ook alle andere HR-processen, waaronder het beoordelingsproces en de verlof- en verzuimregistratie worden door Real-HRM ondersteund. Eenvoudige portalen voor de HR-medewerkers, de managers (MSS) en medewerkers (ESS) zorgen ervoor dat iedere medewerker betrokken kan worden bij de HR-processen. Doordat op deze manier veel data beschikbaar komt en er juist tijd vrijkomt, kan de HR-afdeling een betere invulling geven aan tactisch en uiteindelijk strategisch HRM-beleid. Heldere informatievoorziening resulteert in tevreden medewerkers met hoge betrokkenheid, minder verloop en een lager ziekteverzuim. Dit zijn doelstellingen voor elke organisatie. Op dit moment is Real-HRM in het Nederlands en het Engels beschikbaar en wordt er gewerkt aan de Franse vertaling. Door de opzet van de software zijn andere talen eenvoudig toe te voegen. Activium is samen met partners uit de diverse landen aan het onderzoeken welke landen qua wetgeving goed aansluiten. Eind 2015 zullen de eerste twee landversies buiten Nederland beschikbaar komen.

Positionering in de markt
De positie van HRM binnen een organisatie zegt iets over de professionaliteit in samenhang met de omvang van de organisatie. Real-HRM in de huidige vorm is geschikt voor organisaties vanaf circa 50 medewerkers. Het einddoel van vrijwel elke HR-afdeling is strategische HRM. Om dit te bereiken is behalve capaciteit, ook betrouwbare HR-data van belang. Real-HRM is uitermate geschikt om deze data te verkrijgen en op te slaan. Hierna kan de verkregen data, met bijvoorbeeld Qlikview of andere BI software, worden gebruikt voor tactische en strategische beslissingen. HCM (Human Capital Management) is de nieuwe trend in HR-land. Bij HCM wordt de HR-data gekoppeld aan andere data, zoals CRM, productie en/of finance, om uiteindelijk de effecten van HRM te meten met andere processen. Deze next step is door de opzet van Real-HRM maar een relatief kleine stap.

Financieringsbehoefte

Activium heeft in haar meerjarenplan de onderstaande investeringsbedragen begroot. Het tempo van de investeringen staat weliswaar stevig gefundeerd, maar kan versneld of iets vertraagd worden uitgevoerd naar gelang de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat. Naast deze lening is vanuit de holding reeds een bedrag gefinancierd en kunnen de geplande investeringen uit eigen opbrengsten van Activium worden voldaan.

Specificatie financieringsbehoefte

Investeringen 2015 2016 Totaal
Onderhoud software & helpdesk € 223.440,- € 126.720,- € 350.160,-
Nieuwe ontwikkeling € 12.000,- € 192.000,- € 204.000,-
Marketing & Sales € 100.000,- € 280.000,- € 380.000,-
Totaal € 335.440,- € 598.720,- € 934.160,-
Eigen inbreng     € 684.160,-
Financieringsbehoefte     € 250.000,-

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 48 maanden, lineaire aflossing
De lening wordt aangegaan door Wijnstam B.V., Activium Groep B.V., Activium Real Solutions B.V. en Activium B.V.
Zekerheden:
– Persoonlijke borgstelling door Henk-Jan Wijnbergen ter hoogte van € 250.000,-
– Persoonlijke borgstelling door Otto Bos ter hoogte van € 25.000,-
– Non onttrekkingsverklaring wanneer de solvabiliteit < 30% bedraagt

Risico

De cijfers betreffen de geconsolideerde resultaten op niveau Activium Groep B.V., exclusief de omzet van de franchisenemers. Omdat de CCS score gebaseerd is op de prognose, wordt elk onderdeel (behalve de solvabiliteit) een trede neerwaarts bijgesteld, waardoor er een gewogen gemiddelde tussen de historische resultaten en de begroting ontstaat.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score rapporteert de kwalificatie ‘laag risico’ voor Wijnstam B.V. De D&B score voor Activium B.V. is ‘verhoogd’, wegens de overname van Yatuta B.V. Deze Yatuta B.V. (tegenwoordig Activium Real Solutions B.V.) leed verlies en vanaf 2012 is ervoor gezorgd dat de inkomsten en uitgaven minimaal gelijk bleven, maar het management was niet capabel om de benodigde turnaround te maken. Na ingrijpen door Henk-Jan Wijnbergen in 2014 zijn de resultaten verbeterd.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score die is gebaseerd op basis van de mix van solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is ‘voldoende’.

Rentabiliteit
Door de focus op Real-HRM, de samenwerking met Exact en haar partners en het stabiele omzet niveau van de oorspronkelijke pijlers, verwacht men in 2015 één miljoen euro omzet te behalen. De prognose ziet er gunstig uit, waardoor de rentabiliteit op ‘voldoende’ uitkomt.

Solvabiliteit
Het eigen vermogen is gering door het verlies in Yatuta B.V. (tegenwoordig Activium Real Solutions B.V.) In de software branche is het gebruikelijk om de activa (software licentie) niet te activeren en de kosten gelijk te nemen. De borgstelling door Henk-Jan Wijnbergen biedt enig comfort. Er is geen overwaarde op de woning. Per saldo is de score solvabiliteit ‘matig’.

Liquiditeit
De liquiditeit is erg gunstig. De belangrijkste activa zijn de debiteuren en enige geldmiddelen. De liquiditeit varieert sterk gedurende het jaar, aangezien een groot deel van de omzet in oktober en november wordt gefactureerd. Real-HRM zorgt daarbij voor een betere spreiding door het jaar. Enkele debiteuren binnen Yatuta B.V. (tegenwoordig Activium Real Solutions B.V.) zijn in 2014 afgeboekt wegens oninbaarheid, waaronder een faillissement en slecht debiteurenbeleid. Otto heeft in 2015 het bewaken van de debiteurtermijn opgepakt. De liquiditeit scoort ‘goed’.

Samenvattend
Rentabiliteit: voldoende
Solvabiliteit: matig
Liquiditeit: goed
Overall: voldoende

Extra beloning

De inzichten en filosofie die Henk-Jan zakelijk gebruikt worden grotendeel beschreven in het boek “Gaat niet bestaat niet!” van topondernemer Richard Branson. Investeerders met een investering vanaf € 1.000,- ontvangen dit boek cadeau. Dit geschiedt rechtstreeks via Activium na achterlating van uw investeerders nummer, naam en adresgegevens. Het staat de investeerders vrij om op basis van deze voorwaarde het boek “Gaat niet bestaat niet!” te ontvangen. In mei 2012 is het idee geboren om te starten met wat nu Real-HRM is. Investeerders met een investering vanaf € 2.500,- worden uitgenodigd voor de lustrum party van Real-HRM medio 2017.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 2.000 geïnvesteerd.
14-10-2015 om 10:24
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
14-10-2015 om 10:24
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
14-10-2015 om 10:23
Anonieme investeerder heeft € 2.000 geïnvesteerd.
14-10-2015 om 10:23
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
14-10-2015 om 10:23

Reacties

Investeerder – 4938
14-10-2015 10:27
Wijnstam BV heeft vanaf 2011 haar cijfers niet gepubliceerd. Kunt u aangeven waarom dat niet is gebeurd?

Collin Crowdfund
14-10-2015 10:32
Namens de ondernemer:

Bij de Crowdfund campagne is ons ook gebleken dat de cijfers van Wijnstam niet gedeponeerd zijn.
Dit wordt op dit moment geregeld. De stukken zijn wel ingezien en beoordeeld door Collin Crowdfund.

Investeerder – 8682
14-10-2015 10:59
Eigen inbreng € 684.160,-
Betreft dit een inbreng van eigen vermogen en door wie vindt deze inbreng plaats?

Collin Crowdfund
14-10-2015 12:28
Deze eigen inbreng is de optelsom van de reeds gedane inbreng tot heden vermeerderd met de in te houden winsten tot en met 2016. Behalve de lening via Collin Crowdfund is er geen andere financier. Om de winsten binnen het bedrijf te houden is een non-onttrekkingsverklaring door de ondernemer gegeven op minimaal 30% eigen vermogen.

Ondernemer


Henk-Jan Wijnbergen


Otto Bos

Crowdfund Coach


Gert-Jan van der Vegt