27836

Administratiekantoor Meeuwesen

€ 150.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 126
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 19-07-2017 in 1 uur volgeschreven door 126 investeerders

Samenvatting

“ Administratiekantoor Meeuwesen: Persoonlijk contact en wederzijds vertrouwen!”

Marc Meeuwesen runt sinds 1995 een administratiekantoor en richt zich vooral op MKB ondernemingen. Het bedrijf is altijd in Gilze gevestigd geweest en heeft in al die jaren een groot, vast klantenbestand opgebouwd van ongeveer 350 klanten. Naast deze hoofdactiviteit is hij ook op kleine schaal actief met vastgoedobjecten. 

Marc werkt al 35 jaar in de financiële dienstverlening. Hij heeft 12 jaar bij een woningstichting gewerkt op het gebied van financiële administratie. Marc is een pionier, heel vooruitstrevend, een perfectionist op zijn vakgebied en goed in klantcontact. 

Financieringsbehoefte
Marc Meeuwesen heeft samen met een compagnon grond aangekocht, waarop woningbouw ontwikkeld gaat worden. Daarnaast is er behoefte aan extra werkkapitaal. De gewenste financieringsbehoefte van € 150.000,- is de gevraagde financiering via Collin Crowdfund. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 6,5% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Administratiekantoor Meeuwesen B.V. als Laag risico. De overall Collin Credit Score komt uit op Goed. De debiteuren zijn Administratiekantoor Meeuwesen B.V., Meeuwesen Beheer B.V. en Megiva B.V. De ondernemer geeft een persoonlijke borgstelling af van € 50.000,-. Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 150.000,- op het zakelijke onroerend goed aan het Steenakkerplein te Gilze gevestigd. Tenslotte wordt de lening van € 350.000,- van de ondernemer aan Meeuwesen Beheer B.V. achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

Het leendoel betreft de aankoop van een stuk grond van 8.000 m2, met een goede ligging in het centrum van Gilze. Deze grond is reeds aangekocht door Marc en zijn compagnon. Door middel van de lening via Collin brengt Marc zijn gedeelte van de financiering in. Rondom de aangekochte grond zijn diverse partijen aan het bouwen. Marc en zijn compagnon gaan een project ontwikkelen op de aangekochte grond. Voor deze projectontwikkeling is geen financieringsbehoefte, omdat ze de te realiseren woningen eerst gaan verkopen alvorens de bouw te starten. 

Ondernemer

Marc Meeuwesen (53 jaar) werkt 35 jaar in de financiële dienstverlening. Hij heeft 12 jaar bij een woningstichting gewerkt en er de financiële administratie verzorgd. Tevens heeft hij 5 jaar bij een productiebedrijf en 2 jaar bij een transportbedrijf gewerkt. Marc is altijd overal actief geweest in de financiële administratie, waarbij er met regelmaat een combinatie van bovenstaande rollen van toepassing was. 

Marc is een pionier en heel vooruitstrevend. Hij is een perfectionist op zijn vakgebied en goed in klantcontact. Hij kan met alle type mensen overweg. Marc is veel op pad om klanten te bezoeken. Hij kent meer dan 80% van zijn klanten persoonlijk en besteedt hier veel aandacht aan. Verder richt hij zich op het samenstellen van de meer complexe jaarrekeningen en fiscaal advies. 

Onderneming

Het administratiekantoor (www.meeuwesen.nl) bestaat sinds 1995 en richt zich met name op het MKB. Marc is vanuit de zolderkamer begonnen naast zijn werk bij de woningstichting. Hij is van de zolderkamer naar de garage gegaan en gegroeid tot een organisatie met 5 medewerkers. In 2010 is hij verhuisd naar het huidige pand. 

De verdeling van de klanten is 98% MKB-ondernemingen en 2% particuliere klanten. Het bedrijf is altijd in Gilze gevestigd geweest en heeft in al die jaren een groot, vast klantenbestand opgebouwd van ongeveer 350 klanten. Het kantoor richt zich op het middensegment en zit wat betreft tarieven onder de prijs van accountantskantoren. Als administratiekantoor met 5 FTE, verdeeld over 8 medewerkers, is het een van de grotere administratiekantoren in de omgeving. 

Het bedrijf kijkt altijd vooruit om vooruitstrevend te blijven in de markt. Door middel van nieuwe ontwikkelingen zorgt het bedrijf ervoor dat het over 5 jaar niet hetzelfde werkt als nu. Stilstand is achteruitgang. Een voorbeeld van zo’n ontwikkeling is zoveel mogelijk processen te blijven automatiseren, zodat de klanten met zo min mogelijk arbeid zo goed mogelijk geholpen kunnen worden. Op deze manier worden de uren vooral gericht op inhoudelijk advies.

Verder is het belangrijk om een goed personeelsbeleid te voeren, om op die manier wederzijdse betrokkenheid te hebben en een vast personeelsbestand te behouden.
Het doel voor de komende 3 tot 5 jaar is om meer klanten te werven en een gecontroleerde groei te realiseren. Marc doet vrijwel niets aan marketing, wel veel aan netwerken. Verder is er een goede website en is hij servicegericht richting de klanten. 

Naast het administratiekantoor heeft Marc de laatste jaren ook een aantal panden aangekocht, opgeknapt en weer doorverkocht. Dit gebeurt op kleine schaal, veelal via de veiling. Via zijn netwerk is hij ook betrokken geraakt bij het huidige project. Het betreft de aankoop van een stuk grond van 8.000 m2 met een goede ligging in het centrum van Gilze. Rondom de grond zijn diverse partijen aan het bouwen. Marc gaat een woningbouwproject ontwikkelen op de aangekochte grond en doet dit samen met Piet Vermeer. Piet is architect. Hij heeft 30 jaar een architectenbureau gehad en doet nu alleen nog projectontwikkeling. Voorbeelden van zijn projecten in Gilze zijn de Steenfabriek en een project aan de Waranda. Deze projecten zijn succesvol afgerond. 

Juridische structuur

Vanuit zijn holding heeft Marc nog een deelname in een sportschool (zijn grote passie). Deze holding is in december 2016 opgericht en er is een beperkte deelname zichtbaar in de geconsolideerde cijfers. Deze entiteit is met € 30.000,- gefinancierd door de holding. 

Tevens is er een deelname in een v.o.f., genaamd ‘Bij Evelien’, waarin een bloemenzaak geëxploiteerd wordt. Hier heeft Marc financiële ondersteuning geboden en hij is actief als adviseur op alle fronten die met het ondernemerschap te maken hebben. Op deze manier biedt hij een mooie aanvulling op de kennis van de producten en de markt die de onderneemster zelf al heeft.

De holding is uitsluitend gefinancierd vanuit Marc in privé. In privé is € 350.000,- geleend op de woning. Dit bedrag is doorgeleend aan de holding. Deze lening wordt achtergesteld ten behoeve van de lening van Collin Crowdfund.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop grond € 125.000,-
Kosten en werkkapitaal € 25.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 150.000,-

Leenbedrag: € 150.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Administratiekantoor Meeuwesen B.V., Megiva B.V. en Meeuwesen Beheer B.V.
  • M.A.L. Meeuwesen geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De lening van M.A.L. Meeuwesen ter hoogte van € 350.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Dit betekent dat er geen aflossing plaatsvindt gedurende de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. De rente wordt wel betaald.
  • Er wordt een eerste hypotheek gevestigd ter hoogte van € 150.000,- op het kantoor aan het Steenakkerplein 11a en 12, te Gilze. De WOZ-waarde van het pand bedraagt € 252.000,-.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft een Laag risico aan voor Administratiekantoor Meeuwesen B.V. en Megiva B.V. en een Minimaal risico voor Meeuwesen Beheer B.V. Voor deze aanvraag hanteren wij Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de geconsolideerde cijfers over 2015 en 2016 en de prognoses voor 2017. 

Rentabiliteit
In de Collin Credit Score is geen rekening gehouden met mogelijke opbrengsten van de ontwikkeling van het woningbouwproject. Daarnaast zullen er ook geen gelden vanuit het bedrijf worden onttrokken voor dit project. De gecombineerde activiteiten kennen een stabiele omzet en kasstroom. Tot en met 2016 zijn er geen overeengekomen aflossingen aanwezig geweest op de langlopende schulden. In 2015 was er sprake van een omzet van € 482.000,-. In 2016 is de omzet gegroeid naar € 517.000,-. De geconsolideerde kasstroom in 2015 bedroeg € 86.000,- met een stijging naar € 92.000,- in 2016. Voor 2017 wordt er op basis van de resultaten tot nu toe een vergelijkbare kasstroom verwacht, waardoor deze naar verwachting ruimschoots toereikend is voor de aflossingsverplichtingen. Voor de Rentabiliteit kennen we de kwalificatie Goed toe.

Solvabiliteit
De solvabiliteit bedraagt, inclusief de achtergestelde lening, 53% procent op een balanstotaal van € 779.000,-. Naar verwachting zal de solvabiliteit per ultimo 2017 uitkomen op ruim 48% op een balanstotaal van € 967.000,-. Voor de solvabiliteit kennen we de kwalificatie Goed toe.

Liquiditeit
Er zijn voortdurend voldoende liquide middelen beschikbaar. De current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) per ultimo 2016 is Excellent en zal eind 2017 naar verwachting op het niveau van deze score blijven. De liquiditeit is daarmee ontspannen. We kennen voor de liquiditeit de kwalificatie Goed toe.

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-2073 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
19-07-2017 om 13:05
investeerder-32343 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-07-2017 om 13:05
investeerder-11321 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-07-2017 om 13:05
investeerder-13541 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-07-2017 om 13:05
investeerder-5859 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
19-07-2017 om 13:05

Ondernemer
Marc Meeuwesen

Crowdfund Coach


Marc Kogels