28823

ALOGIC

€ 60.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 60
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 27-02-2019 in 1 uur volgeschreven door 60 investeerders

Samenvatting

ALOGIC is gestart als advies en interim management bureau en dan met name binnen logistiek en inkoop. Al snel kwam hier ook SAP consultancy bij. Bijna alle multinationals werken met het SAP systeem en steeds meer grotere MKB organisaties stappen hier op over. Door zich meer te gaan richten op het vinden en plaatsen van SAP specialisten, verwacht ALOGIC een verdere groei door te kunnen maken.

Financieringsbehoefte 
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 60.000,-. De looptijd is 60 maanden. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert vof Alogic als Minimaal risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn de heer A. Hopman en mevrouw A. Hopman-de Graaf, handelend als vennoten van vof Alogic. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 60.000,- op het woonhuis gevestigd, welke op dit moment voor de helft materieel is.

Leendoel

De lening via Collin Crowdfund wordt aangewend om de bestaande kortlopende financieringen te herfinancieren en om verdere groei te realiseren door te investeren in onder andere een website en marketing.

Ondernemer

Aart Hopman (50) is samen met zijn vrouw Angelique Hopman-de Graaf (45) eigenaar van ALOGIC. Het bedrijf is in 2007 gestart als advies en interim management organisatie en dan met name binnen logistiek, inkoop en SAP.

Aart is al meer dan 30 jaar werkzaam binnen de logistiek en inkoop en heeft een HBO opleiding gevolgd binnen dit vakgebied. Aart heeft eerst ruim 15 jaar in loondienst gewerkt en is nu 12 jaar actief als zelfstandig ondernemer. Enkele jaren geleden is Angelique ook steeds meer gaan betekenen binnen het bedrijf en zij verzorgt met name de administratie en het secretariële deel. Zij heeft een achtergrond in de verkoop.

Onderneming

ALOGIC is gestart als advies en interim management bureau en dan met name binnen logistiek en inkoop. 

Al snel kwam hier ook SAP consultancy bij. Bijna alle multinationals werken met het SAP systeem en steeds meer grotere MKB organisaties stappen hier op over. De laatste jaren merken de ondernemers dat er in de markt een tekort ontstaat aan SAP specialisten en consultants, maar ook het maken van de juiste match is voor vele werving & selectie bureaus een enorme uitdaging. Met name omdat zij het SAP systeem niet of nauwelijks kennen en dus ook de behoeften minder goed in kaart kunnen brengen. 

Een andere constatering is dat de gemiddelde leeftijd van SAP consultants boven de 45 jaar ligt en er weinig aanwas van jonge consultants is. ALOGIC denkt met name in dit gat te kunnen stappen en wil organisaties helpen om de juiste SAP specialisten, maar ook logistieke specialisten te vinden. ALOCIC spreekt de taal van de opdrachtgevers en positioneert zich op deze wijze.

De huidige activiteiten zullen binnen ALOGIC grotendeels door Angelique opgepakt gaan worden, waardoor Aart in de gelegenheid is zich meer op SAP consultancy te gaan richten.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering kortlopende leningen* € 36.000,-
Marketing & werkkapitaal € 24.000,-
Totale financieringsbehoefte € 60.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 60.000,-

Leenbedrag: € 60.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

* De kortlopende leningen, met een openstaande schuld, bij Qredits (€ 8.000,-), Spotcap (€ 8.000,-) en Swishfund (€ 20.000,-) worden middels deze lening geherfinancierd en omgezet in één langlopende lening.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn de heer A. Hopman en mevrouw A. Hopman-de Graaf, handelend als vennoten van vof Alogic. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ongeveer gelijk aan het leenbedrag. Dit betreft met name de overwaarde op de privéwoning en opgebouwde oudedagsreserve.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving verkregen ter hoogte van € 60.000,- op het woonhuis aan de Van Hogendorplaan 5, 3752 GR, te Bunschoten-Spakenburg, ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Dit pand is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door ABN Amro ter hoogte van € 509.000,- met een openstaande hypothecaire schuld van € 485.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde, volgens een waardebepaling uit december 2017 van € 520.000,-, waardoor de tweede inschrijving voor meer dan de helft materieel is.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor vof Alogic is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de jaarcijfers van 2017 en 2018. De overall score is Voldoende.

Rentabiliteit
In 2017 is een omzet gerealiseerd ter hoogte van € 193.000,-, met een resultaat voor privé van € 150.000,-. Na privé is een winst gerealiseerd van € 5.000,-, wat na afschrijvingen en aflossingen resulteert in een netto cashflowoverschot van € 11.000,-.

In 2018 is de omzet verder gestegen naar € 242.000,- met een resultaat voor privé van € 194.000,-. Vanwege de te hoog opgelopen verbouwingskosten van het woonhuis, is er incidenteel teveel opgenomen naar privé. Mede gezien het eenmalige, te hoge uitgavenpatroon kwalificeren we de Rentabiliteit op Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit ultimo 2017 bedraagt 24% op een balanstotaal van € 119.000,-. Het eigen vermogen per ultimo 2018 bedraagt 27% op hetzelfde balanstotaal, wat met name bestaat uit het opgebouwde oudedagsreserve. Daarnaast is er een overwaarde op de woning in privé van € 35.000,-. Wij kwalificeren de Solvabiliteit op Ruim voldoende.

Liquiditeit
De nieuwe financiering wordt met name aangewend ten behoeve van het herfinancieren van de huidige kortlopende financieringen, welke momenteel zorgen voor een krappe liquide positie. Door het omzetten van deze kortlopende financieringen naar een langlopende financiering, zal er meer ruimte ontstaan in de liquiditeit van ALOGIC. Wij kwalificeren de Liquiditeit als Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-67969 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
27-02-2019 om 10:58
investeerder-63486 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-02-2019 om 10:57
investeerder-14285 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-02-2019 om 10:57
investeerder-9089 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
27-02-2019 om 10:57
investeerder-53869 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-02-2019 om 10:56

Ondernemer

Aart en Angelique Hopman

Crowdfund Coach


Diederick Horsten