32496

Ambachtelijke Slagerij Vlot B.V.

€ 130.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 136
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

6 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 5-07-2019 in 1 uur volgeschreven door 136 investeerders

Samenvatting

Met deze financiering wordt de eerdere financiering van Ambachtelijke Slagerij Vlot bij Knab Crowdfunding volledig afgelost. Het contact met de ondernemer is steeds prettig geweest.

Slagerij Vlot is een ambachtelijke zelfslachtende slagerij, gevestigd in Brandwijk (in de Alblasserwaard). De onderneming is in 2017 door Wim bij de Vaate overgenomen. De onderneming onderscheidt zich door de uitstekende kwaliteit van haar producten en de kundigheid van haar personeel. Alle dieren worden in de slagerij geslacht en aldaar verder klaargemaakt voor de verkoop. Per week worden er ongeveer tien runderen verwerkt.
Nu krijgt Wim bij de Vaate de kans om het ambachtelijke karakter van zijn onderneming uit te breiden door de overname van de marktslagerij van De Kooter vof. De Kooter verkoopt vlees & vleeswaren op een vijftal marktplaatsen in Midden/West Nederland. Hierdoor kan Wim de efficiency van zijn eigen ambachtelijke slagerij vergroten en bovendien draagt de marktslagerij direct bij aan het rendement van de totale onderneming. Slagerij Vlot neemt de verkoopwagen over evenals de vijf marktplaatsen en het personeel. Er wordt géén goodwill betaald.

Financieringsbehoefte
De totale investering (incl. herfinanciering bestaande Knab-lening € 140.000,-) bedraagt € 275.000,-. Daarvan wordt € 15.000,- ingevuld door een autoleasemaatschappij. Via Knab Crowdfunding wordt 
€ 130.000,- gefinancierd. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 130.000,-. De looptijd is 60 maanden. De rente bedraagt 8,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Voor deze aanvraag hanteren we de Dun & Bradstreet score Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De volgende zekerheden en voorwaarden worden gesteld:

 • De debiteuren voor de financiering zijn Ambachtelijke Slagerij Vlot B.V., WV Group B.V., WV Security B.V.
 • Er geldt een persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 260.000,- door de heer W. bij de Vaate. Ter securering van de borgtocht verkrijgt de Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 60.000,- op het woonhuis. De huidige marktwaarde is € 175.000,- (conform een taxatie van juni 2019) en de openstaande schuld is € 136.360,- (op een eerste hypothecaire inschrijving van € 140.760,-). De borgstelling is grotendeels moreel van aard.
 • De verkoopwagen wordt in eerste verband verpand aan de investeerders. De verkoopwagen is in april 2019 getaxeerd op € 75.000,-. De Rabobank heeft toestemming gegeven tot het vestigen van het pandrecht, waarbij men vrijgave heeft verleent met betrekking tot de verkoopwagen.
 • De roerende zaken van Ambachtelijke Slagerij Vlot B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders. Deze voorraad en inventaris is voorbelast met een eerste verpanding door de Rabobank.
 • De twee bestaande leningen van vrienden van Wim ter hoogte van in totaal € 40.000,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders. Dit betekent dat er geen aflossing plaatsvindt gedurende de looptijd van de lening. De rente wordt wel betaald tijdens deze periode.

Gesplitste funding Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding
De financieringsbehoefte wordt voor € 130.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 130.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin Crowdfund een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund. Om maximaal gebruik te maken van de samenwerking zal op beide platformen de financieringsaanvraag worden opengezet en creëren we zogenaamde communicerende vaten door de mogelijkheid open te houden de hoogte van de leenbedragen bij beide platformen te kunnen verhogen respectievelijk verlagen naar aanleiding van het verloop van de funding op beide platformen. Hiermee maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om een succesvolle funding te realiseren.

Leendoel

De crowdfundlening wordt aangewend voor de overname van marktslagerij De Kooter vof (waaronder de verkoopwagen). Daarnaast wordt de bestaande crowdfundlening bij Knab Crowdfunding geherfinancierd en is er sprake van uitbreiding van het werkkapitaal. 

Ondernemer

Wim bij de Vaate (1984) heeft veel ervaring in het slagersvak. Hij is van jongs af aan aangetrokken door het slagersvak. Wim is zo snel als hij kon begonnen met werken in een slagerij en heeft in de loop der jaren de Slagers Vak Opleiding afgerond. Vanaf 1997 is hij in dienst geweest bij verschillende slagerijen en slachterijen. In 2017 heeft hij Ambachtelijke Slagerij Vlot overgenomen van zijn toenmalige werkgever. Wim laat zich actief ondersteunen door deskundige derden op bedrijfskundig gebied en strategie-ontwikkeling. Wim heeft op dit moment geen relatie en geen kinderen. Hij is zeer begaan met zijn werk en heeft ook in zijn vrije tijd zeer geregeld contact met klanten en leveranciers. 

Kenmerken van Wim zijn gedrevenheid en vasthoudendheid, hard werken en focus op resultaat en rendement. 

Onderneming

Slagerij Vlot is een ambachtelijke zelfslachtende slagerij, gevestigd in Brandwijk. De onderneming is in 2017 overgenomen door Wim bij de Vaate en werd daarvoor al drie generaties door de familie Vlot geëxploiteerd. 
De Kooter vof is een marktslagerij waarbij de heer en mevrouw De Kooter samen met enkele medewerkers op vaste dagen een standplaats heeft op een vijftal markten in Midden/West Nederland.
Aangezien De Kooter met pensioen gaat en er op dit moment geen opvolging binnen de familie is, krijgt Wim bij de Vaate de kans op de verkoopwagen en marktplaatsen over te nemen onder voorwaarden dat ook het personeel mee wordt overgenomen. Deze overname is een perfecte aanvulling op het huidige bedrijf.

Huidige onderneming en exploitatie
Slagerij Vlot verkoopt haar producten aan zowel particulieren als bedrijven. Men doet dit op dit moment via haar eigen winkel en website. Tevens worden er met regelmaat slachtingen verricht voor collega slagers waardoor de efficiency van de eigen slachterij wordt verhoogd. De onderneming is onderscheidend als het gaat om het ambachtelijke, streekgebonden product en klantvriendelijke manier van werken. Bovendien kan met door het zelf slachten van het rundvlees en een eigen worstmakerij/keuken waarin alles ambachtelijk wordt gemaakt de kwaliteit van haar producten garanderen. De overname in 2017 door Wim bij de Vaate is niet zonder tegenwind gegaan. Met name additionele investeringskosten en een verminderde productiviteit van het personeel leidde ertoe dat in goed overleg tijdelijk de aflossingen bij de Rabobank en Knab Crowdfunding zijn opgeschort. Door de huidige overname van De Kooter kunnen het personeel en de machines efficiënter worden ingezet. 

Onderneming en exploitatie na overname
De overname van De Kooter versterkt de positionering als het gaat om het ambachtelijke en streekgebonden karakter van de onderneming en geeft Slagerij Vlot de kans om hierop verder te borduren. Immers, de vraag naar duurzaam, ambachtelijk en streekgebonden voedsel neemt toe. Consumenten zien voedsel uit eigen land (of streek) als veiliger en gezonder. Bovendien is de consument steeds meer bezig met de herkomst van de producten. Streekproducten zijn vaak te krijgen op boerenmarkten, in boerenwinkels of (regionale) supermarkten.

De onderneming van De Kooter is een 'stabiele rijdende trein', die na de overname gewoon door zal blijven rijden. 
Met name op het gebied van de interne organisatie vraagt de overname wel om aanpassingen. De openingstijden van de winkel en de personele organisatie zijn opnieuw tegen het licht gehouden en worden geoptimaliseerd. Door de overname wordt de productiviteit per medewerker verhoogd evenals de bezettingsgraad van de machines. Met andere woorden: niet alleen qua strategie is de overname interessant maar ook is er synergie te realiseren als het gaat om de kosten. En ‘last but not least’; Slagerij Vlot betaalt geen goodwill voor de overname. De overnameprijs is zelfs iets lager dan de getaxeerde waarde van de verkoopwagen. Hierdoor draagt de onderneming direct bij aan het bedrijfsresultaat van de onderneming.

Structuur

De overname van De Kooter vof is een activa transactie waarbij de verkoopwagen wordt gekocht door Ambachtelijke Slagerij Vlot B.V. Ook het personeel krijgt een arbeidscontract van Ambachtelijke Slagerij Vlot B.V. 

Financieringsbehoefte

Investeringsbehoefte

Overname verkoopwagen € 50.000,-
Aankoop auto/trekker € 15.000,-
Werkkapitaal € 60.000,-
Herfinanciering Knab Crowdfunding € 140.000,-
Eenmalige overnamekosten € 10.000,-
Totaal € 275.000,-
Autolease € 15.000,-
Lening via Knab Crowdfunding € 130.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 130.000,-

Leenbedrag: € 130.000,-
Rente: 8,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Voorts heeft de Rabobank in 2017 twee leningen verstrekt met momenteel een uitstaand saldo van ongeveer € 130.000,-. Als zekerheid voor deze financieringen heeft de Rabobank een staatsgarantie (BMKB), eerste pandrecht op de voorraden, inventaris en debiteuren en een persoonlijke borgstelling van € 50.000,- van Wim bij de Vaate.

Risico

De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen op een totale financiering van € 260.000,-.

 • Zekerheden en voorwaarden
 • De debiteuren voor de financiering zijn Ambachtelijke Slagerij Vlot B.V., WV Group B.V., WV Security B.V.
 • Er geldt een persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 260.000,- door de heer W. bij de Vaate. Ter securering van de borgtocht verkrijgt de Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 60.000,- op het woonhuis. De huidige marktwaarde is € 175.000,- (conform een taxatie van juni 2019) en de openstaande schuld is € 136.360,- (op een eerste hypothecaire inschrijving van € 140.760,-). De borgstelling is grotendeels moreel van aard.
 • De verkoopwagen wordt in eerste verband verpand aan de investeerders. De verkoopwagen is in april 2019 getaxeerd op € 75.000,-. De Rabobank heeft toestemming gegeven tot het vestigen van het pandrecht, waarbij men vrijgave heeft verleent met betrekking tot de verkoopwagen.
 • De roerende zaken van Ambachtelijke Slagerij Vlot B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders. Deze voorraad en inventaris is voorbelast met een eerste verpanding door de Rabobank.
 • De twee bestaande leningen van vrienden van Wim ter hoogte van in totaal € 40.000,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders. Dit betekent dat er geen aflossing plaatsvindt gedurende de looptijd van de lening. De rente wordt wel betaald tijdens deze periode.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Ambachtelijk Slagerij Vlot is Verhoogd risico. De kwalificatie voor WV Group B.V. en WV Security B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de concept jaarrekening 2018 van Ambachtelijke Slagerij Vlot B.V. en de prognose voor 2019 en 2020. De prognose 2019/2020 is gebaseerd op de gecombineerde cijfers van Ambachtelijke Slagerij Vlot B.V. en De Kooter vof. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
De overname in 2019 van De Kooter (omzet 2018 circa € 450.000,-) heeft een positief effect op de resultaten en cashflow. De geprognosticeerde omzet voor ultimo 2019 bedraagt € 850.000,-, met een verwacht netto cashflowoverschot van € 24.000,-. Omdat de overname van De Kooter in de zomer van 2019 wordt geëffectueerd zal het volledige financiële effect zichtbaar zijn in het jaar 2020. Dan is De Kooter volledig geïntegreerd en zijn de synergievoordelen in combinatie met omzetstijging zichtbaar met een verwachte netto cashflow overschot (na aflossing leningen) op jaarbasis van ongeveer € 95.000,- op een geprognosticeerde omzet van € 1.124.000,-.
De synergievoordelen en de groei moeten nog wel gerealiseerd gaan worden. Wij beoordelen de Rentabiliteit daarom voorzichtigheidshalve op Voldoende.

Solvabiliteit
Door de bedrijfsovername en de betaalde goodwill in 2017 is de solvabiliteit ultimo 2018 6,8% op een balanstotaal van € 489.000,-. Vanwege het winstpotentieel (verwachte winst na belasting in 2019 en 2020: € 62.000,- respectievelijk € 160.000,-) is de verwachting dat het risicodragende vermogen in 2019 zich zal herstellen naar een solvabiliteit van 16,7% op een balanstotaal van € 570.000,-. Ultimo 2020 wordt het risicodragende vermogen geprognosticeerd op € 255.000,- door winsttoevoegingen op een balanstotaal van € 628.000,-. Bij aanvang van de huidige bedrijfsovername kwalificeren wij de Solvabiliteit als Matig.

Liquiditeit
Vanwege de contante markthandel en de verwachte operationele cashflow ontwikkelt de liquiditeitspositie zich positief. De ontwikkeling van de current ratio van 0,8 in 2018 naar 1,8 in 2019 is dan ook positief. Wij beoordelen de Liquiditeit daarom als Voldoende.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-63245 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-07-2019 om 10:49
investeerder-18145 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-07-2019 om 10:48
investeerder-50771 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
05-07-2019 om 10:48
investeerder-11370 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-07-2019 om 10:47
investeerder-49306 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
05-07-2019 om 10:47

Ondernemer

Wim bij de Vaate

Crowdfund Coach


Martin van Boxtel