35705

Amstel Car Service B.V.

€ 75.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 234
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

62 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 31-03-2020 in 19 dagen volgeschreven door 234 investeerders

Bedrijfskenmerken

31-03-2020: Wijziging leningvoorwaarden Amstel Car Service B.V.
Het leningbedrag van Amstel Car Service B.V. wordt verlaagd van € 100.000,- naar € 75.000,-. Voornaamste reden hiervoor is de huidige dip in de vraag naar occasions, waardoor ondernemer minder werkkapitaal nodig heeft. De ondernemer gaat wel zijn andere plannen, het aannemen van nieuwe monteur en meer de focus leggen op digitalisering en nieuw diagnose apparatuur, doorzetten. Daarnaast wordt in samenspraak met de ondernemer het geboden rentepercentage verhoogd van 6,0% naar 7,0%. Volgens de beoordeling die Collin heeft uitgevoerd, achten wij het vorige rentepercentage à 6,0% nog steeds passend, maar wordt er bewust gekozen om het rentepercentage te verhogen om de campagne een extra impuls te geven. Door de verlaging van het leenbedrag wordt ook de tweede hypothecaire inschrijving verlaagd naar € 75.000,-. Overige zaken blijven ongewijzigd. De Collin Credit Score is Goed. De looptijd blijft vijf jaar.

Handelsnaam Amstel Car Service B.V.
Sector Automotive
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 15-01-2015
Website www.autofirst-amstelcarservice.nl

Leendoel

Amstel Car Service B.V. is een bedrijf dat is aangesloten bij de formule van Autofirst en richt zich op onderhoud, reparaties en occasion verkoop. Het bedrijf maakt een goede groei door en heeft het voornemen deze groei door te zetten De financiering wordt gevraagd om de voorraad occasions te vergroten, om een nieuwe monteur aan te nemen en om meer de focus te kunnen leggen op digitalisering en de nieuwe diagnose apparatuur. Er wordt een lineaire lening van € 75.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 75.000
Collin Direct € 75.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn Amstel Car Service B.V. en The Tayron Group B.V. Door de heer T.A. Galoyan wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Amstel Car Service B.V. en The Tayron Group B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Er wordt een tweede hypotheek groot € 75.000,- gevestigd op het woonhuis van de ondernemer ten gunste van de investeerders van Collin Crowdfund. De woning is vorig jaar aangekocht voor € 722.500,- en deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 747.000,- en een openstaande schuld van €673.180,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Amstel Car Service B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Amstel Car Service B.V. De overall Collin Credit Score is Goed.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2018-2019 

Activa

  2018 2019
Vaste activa € 50.000 € 34.000
Vlottende activa € 149.000 € 219.000
Overige vlottende activa € 42.000 € 64.000
Totaal € 241.000 € 317.000

Passiva

  2018 2019
Eigen vermogen € 79.000 € 152.000
Langlopende schulden € 82.000 € 69.000
Kortlopende schulden € 80.000 € 96.000
Totaal € 241.000 € 317.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 371.000  
Bruto winst € 230.000  
Kosten € 139.000  
Belasting € 18.000  
Netto winst € 73.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-14968 heeft € 200 geïnvesteerd.
31-03-2020 om 15:24
investeerder-1708 heeft € 200 geïnvesteerd.
31-03-2020 om 15:23
investeerder-15912 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-03-2020 om 15:23
investeerder-109635 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-03-2020 om 15:23
investeerder-59442 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-03-2020 om 15:23

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders