26632

Anytime Fitness Nesselande (J. Kroesen)

€ 50.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 75
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 30-06-2017 in 1 uur volgeschreven door 75 investeerders

Samenvatting

Anytime Fitness is wereldmarktleider op het gebied van fitnessclubs met meer dan 3.500 fitness- en health clubs wereldwijd. In Nederland zijn er meer dan 55 clubs en deze onderscheiden zich door een kwalitatief hoogstaande omgeving, deskundige begeleiding en 24/7 openstelling. 
Anytime Fitness Nesselande bestaat ruim anderhalf jaar en heeft met zijn 535 leden inmiddels een positieve cashflow. Joost Kroesen is nu een van de leidinggevenden en wordt mede-eigenaar door 50% van de aandelen over te nemen. 

Financieringsbehoefte
De totale investering is € 90.000,-, waarvan € 10.000,- uit eigen middelen komt en € 30.000,- wordt achtergesteld uitgeleend door de verkoper. De gevraagde financiering voor Joost Kroesen via Collin Crowdfund bedraagt € 50.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet geeft voor Joost Kroesen h.o.d.n. Believe & Achieve Personal Training (Eenmanszaak) een Laag risico aan. De Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteur voor de financiering is Joost Kroesen. De lening van de verkoper ter hoogte van € 30.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op deze lening mag niet worden afgelost gedurende de looptijd van de lening via Collin. Er wordt een overlijdensrisicoverzekering ter hoogte van € 50.000,- afgesloten op het leven van de ondernemer en deze wordt verpand aan de investeerders van Colin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

Joost Kroesen neemt met zijn eenmanszaak 50% van de aandelen in Anytime Fitness Nesselande (rechtspersoon is AF Fitness B.V.) over van Etnolife Holding B.V.

Ondernemer

Joost Kroesen (23) is na zijn mbo-opleiding in 2011 naar Australië gegaan om professioneel cricket te spelen. Daar heeft hij een opleiding gevolgd voor personal trainer (NASM Sportopleiding) en heeft hij verschillende sporters begeleid en getraind. In 2014 is hij personal trainer geworden in Vlaardingen en sinds oktober 2015 werkzaam bij Anytime Fitness Nesselande, waar hij sinds 2016 de dagelijkse leiding heeft. Hij wil zich al lang binnen de fitness branche verder ontwikkelen en een eigen club past dan ook prima binnen zijn ambities. Joost heeft een enorme passie voor sport, is zelfstandig en ondernemend. Hij is ongehuwd en heeft geen kinderen.

Onderneming

Anytime Fitness is wereldmarktleider op het gebied van fitnessclubs en is de grootste franchise-fitnessketen ter wereld. Er zijn meer dan 3500 clubs wereldwijd geopend. Elke dag wordt er ergens in de wereld een nieuwe club geopend en om de drie minuten schrijft een nieuw lid zich in. Wereldwijd zijn er meer dan 2,7 miljoen leden en dat in vijf continenten. Vanuit Amerika is Anytime Fitness in 2011 in de Benelux geland. De franchisegever voor Anytime Fitness Benelux wilde explosief gaan groeien en dat is gelukt. In Nederland heeft Anytime Fitness bijna 60 clubs. 

Positionering
Gemak is het uitgangspunt bij Anytime Fitness. ‘Convenience’ staat dus centraal: dichtbij de klant, 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk en aantrekkelijk geprijsd zijn de belangrijkste sleutelwoorden. De compacte fitnesscentra worden dichtbij de klanten gevestigd. De formule richt zich op het middensegment binnen de fitnessbranche. De perfecte mix van verschillende componenten maakt Anytime Fitness uniek. De franchisenemer heeft toegang tot exclusieve, operationele technologie, waaronder:

 • Veiligheidssystemen met geïntegreerde betalingsprocessen.
 • Leden check-in en datamanagement tools, met geïntegreerde marketingfuncties.
 • Zonnebank toegangssysteem, waardoor leden ook 24/7 gebruik kunnen maken van de zonnebank en zonder contante betalingen.

Franchisenemers van Anytime Fitness hebben hiermee een voorsprong op zelfstandige sportscholen voor het middensegment.

Er wordt gebruik gemaakt van systemen van de franchisegever. De ledenadministratie, het beveiligingssysteem en de toegangscontrole zijn bij elke Anytime Fitness vestiging wereldwijd hetzelfde. Hierdoor heeft elk lid van welke Anytime Fitness Sportschool toegang tot alle andere Anytime Fitness sportscholen wereldwijd. Alle sportscholen zijn 24/7 toegankelijk door de persoonlijke toegangssleutel.
De incasso’s van de maandelijkse contributie wordt verzorgd door de Harlands Group te Ierland.

Anytime Fitness in Nesselande (Rotterdam) is geopend in oktober 2015 en heeft nu 535 leden. Joost Kroesen is een van de leidinggevenden van de fitnessclub. Eigenaar Soeniel Sewnarain heeft via zijn Holding verschillende werkmaatschappijen en geeft Joost nu de kans mede-eigenaar te worden. Op termijn wil Joost de hele club overnemen. 

Marktsituatie
Hoewel de markt voor fitnessclubs volwassen is geworden en verzadiging op de loer ligt, krijgen door de slagkracht van ketens, zelfstandige sportscholen het lastiger omdat men op prijs en aanbod (o.a. moderne apparatuur) lastig kan concurreren met ketens. Ongeveer 2,7 miljoen Nederlanders zijn lid van een sportschool of health club. Dit is ongeveer 20% van de Nederlandse bevolking boven de 16 jaar.

Het marktgebied in Nesselande bestaat uit bijna 12.000 inwoners, veelal tweeverdieners met een hoger inkomen. Meer dan 60% heeft een leeftijd tussen de 25 en 65 en er zijn 50% méér gezinnen met kinderen t.o.v. het landelijke gemiddelde. Daarnaast is het gemiddelde inkomensniveau ruim boven het landelijk gemiddelde. Er zijn relatief veel koopwoningen (70%) in het hogere segment (eengezinswoningen) en gebouwd na het jaar 2000. Hiermee is de markt op de belangrijkste paramaters (aantal inwoners, leeftijdsopbouw en inkomensniveau) goed te noemen. 
De fitnessclub is onderdeel van het populaire winkelgebied Nesselande Boulevard en ligt naast het sport- en recreatiegebied Zevenhuizerplas. Er is gratis parkeergelegenheid in de straat en metrohalte Nesselande is op loopafstand. 

Anytime Fitness Nesselande is ruim anderhalf jaar open. Door de persoonlijke aandacht van het team (ze kennen veel klanten ècht), wordt het verloop onder leden beperkt. Joost heeft plannen voor Bootcamp, een laagdrempelige strippenkaart en actieve samenwerking met sportverenigingen en beach clubs. Ledenwerving en ledenbehoud is belangrijk voor de club. Het streven is te groeien naar uiteindelijk 650 leden en deze vast te houden. 

Het actieve ledenwerving bestaat uit:

 • Jaarlijkse ledenwervingscampagnes (vroege voorjaar, Valentijnsdag, Pasen, Pinksteren, het eind van de zomervakantie, herfstvakantie)
 • Ludieke acties georganiseerd rondom bijvoorbeeld Halloween of Koningsdag, die ondersteund worden door marketingcampagnes zoals social media, buiten- en radioreclame.
 • Actief Referal programma, bestaande leden worden via incentives en kortingsacties gestimuleerd leden aan te brengen.

Voor ledenbehoud is er een Retentie programma:

 • Anytime Fitness kent een non-user programma, dat betekent dat leden die langer dan 2 à 3 weken niet zijn komen sporten actief worden benaderd. Bij hen wordt nagegaan waarom ze niet komen sporten en hoe ze weer geholpen kunnen worden om het sporten op te pakken.
 • Bestaande leden kunnen kosteloos trainingsprogramma’s krijgen die elke 6 weken worden aangepast, hier zit een actieve begeleiding en een stuk voedingsadvies in.

Structuur 
Joost Kroesen neemt met zijn eenmanszaak ‘Believe & Achieve Personal Training’ een belang van 50% in Anytime Fitness Nesselande (rechtspersoon is AF Fitness B.V.). Dit belang wordt gekocht van de persoonlijke Holding van Soeniel Sewnarain, Etnolife Holding B.V.

Financieringsbehoefte

Joost Kroesen neemt 50% van de aandelen in AF Fitness B.V. over van Etnolife Holding B.V. Deze aandelen zijn gewaardeerd op € 80.000,-. Hiervan betaalt Joost € 50.000 per 1-7-2017 en houdt Etnolife Holding een vordering van € 30.000 op Joost. Deze vordering wordt achtergesteld op de lening van Collin. Joost brengt € 10.000,- in als liquide middelen om het komende jaar te voorzien in de aflossingsverplichtingen.

Investeringsoverzicht

Overname 50% van de aandelen € 80.000,-
Werkkapitaal € 10.000,-
Totale investeringsbehoefte € 90.000,-
Eigen inbreng € 10.000,-
Achtergestelde lening verkoper € 30.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 50.000,-

Leenbedrag: € 50.000,-
Rente: 8,0 %
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Belangrijkste risico’s
De belangrijkste risico's met de bijbehorende risico beperkende maatregelen zijn: 

 1. Risico van verloop van de leden.
  Het grootste risico is het verloop van de leden. Dit wordt ondervangen door een speciaal Retentie programma, regelmatige vernieuwing van het aanbod (o.a. voedingsadvies, speciale programma’s) en de persoonlijke aandacht door de clubleiding aan klanten. En niet onbelangrijk: Joost kent de meeste leden ècht.
 2. Risico van non-betaling abonnementhouders.
  Leden betaling per maand of half jaar vooruit. Harlands Group (UK, een gespecialiseerd bedrijf in ‘direct debit’ en ‘third party collections’), draagt zorg voor het innen van de gelden via automatische incasso. De franchisenemer zorgt zelf voor actie bij het niet kunnen innen van gelden. 
 3. Risico op uitval personele bezetting. 
  Er is een relatief klein team dat elkaars werk kan overnemen. Ze kunnen onafhankelijk van elkaar werken en inspringen bij eventuele uitval van een ander. Veel zaken zijn geautomatiseerd, dus openstelling, beveiliging, e.d. lopen dóór bij uitval van een personeelslid. Administratieve werkzaamheden worden opgevangen door het administratiekantoor.
 4. Risico’s die gepaard gaan met uitoefening van het bedrijf. 
  Anytime Fitness Nesselande is een bestaande club en is afdoende verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid-en bedrijfsschade. Daarnaast ondersteunt ICT de veiligheid binnen de club, buiten de reguliere uren. Erasmus samen met Novisec zijn de partijen die camerabewakingssystemen en toegang hebben geïnstalleerd. 
 5. Arbeidsongeschiktheid of overlijden van de ondernemer. 
  Mocht Joost wegvallen, dan nemen collega’s de dagelijkse gang van zaken over. Op het leven van Joost is een overlijdensrisicoverzekering afgesloten.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is Joost Kroesen, h.o.d.n. Believe & Achieve Personal Fitness (eenmanszaak). Na de eigen inbreng in de eenmanszaak is de vermogenspositie in privé beperkt. 
 • Er wordt een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van Joost Kroesen van € 50.000,- met een looptijd gelijk aan de looptijd van de lening. Deze verzekering wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De lening van Etnolife Holding B.V. ter hoogte van € 30.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score noteert voor Joost Kroesen h.o.d.n. Believe & Achieve Personal Training een Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Hoewel Joost Kroesen de debiteur is, is hij voor zijn inkomsten afhankelijk van de performance van de fitnessclub. Voor een goede totaal beoordeling is daarom uitgegaan van de jaarcijfers 2016, prognose 2017 en 2018 en realisatie eerste kwartaal 2017 van AF Fitness B.V., alsmede de prognose 2017 en 2018 van de eenmanszaak Joost Kroesen. De prognoses zijn degelijk onderbouwd en passend bij de ervaringscijfers van de franchiseorganisatie. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

Rentabiliteit
Anytime Fitness Nesselande bestaat ruim anderhalf jaar en heeft sinds begin 2017 een positieve cashflow. Voor eind 2017 wordt een netto cashflowoverschot verwacht van € 48.000,- (na aflossingen en voor dividend betaling) bij een omzet van circa € 215.000,- en deze zal meestijgen met de verwachte stijging van het ledenaantal. Naar verwachting is de cashflow in de toekomst voldoende voor de betaling van een dividend aan Joost van € 40.000,- per jaar. Voor de eenmanszaak van Joost Kroesen wordt naar verwachting over 2017 een netto cashflow overschot begroot van € 4.000,- met een score ‘Ruim Voldoende’ bij een geprognosticeerde omzet (dividenduitkering uit AF Fitness B.V.) van € 40.000,-. Gelet op de ervaringen van de organisatie, de ledenaantallen zijn op orde en de aanloopperiode achter de rug, vinden wij het verantwoord om de score voor de rentabiliteit te kwalificeren op Ruim voldoende. 

Solvabiliteit
De balans na financiering per 1 juli 2017 van de eenmanszaak Joost Kroesen geeft de score Goed met een solvabiliteit van 44% op een balanstotaal van € 90.000,-. Eind 2017 wordt een solvabiliteit van 57% geprognotiseerd (score Excellent) bij een balanstotaal van € 94.000,-. Omdat de solvabiliteit geheel afhankelijk is van de toekomstige prestaties van AF Fitness B.V. achtten wij het in dit geval voorzichtigheidshalve passend om de score voor de solvabiliteit te kwalificeren op Ruim voldoende.

Liquiditeit
De liquiditeit na financiering per 1 juli 2017 van de eenmanszaak Joost Kroesen geeft de score Voldoende met een current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) van 1,0. Eind 2017 verbetert de current ratio naar een verwachte 1,4 met een score Goed. Voor nu hanteren wij de score bij overname van de aandelen en de liquiditeit komt daarmee op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim Voldoende 
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim Voldoende.

Extra beloning

Elke investeerder krijgt een strippenkaart waarmee tien keer gratis gesport kan worden in Anytime Fitness Nesselande. De strippenkaart zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-28382 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-06-2017 om 10:04
investeerder-37783 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-06-2017 om 10:04
investeerder-34575 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-06-2017 om 10:04
investeerder-36932 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
30-06-2017 om 10:04
investeerder-7999 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-06-2017 om 10:04

Ondernemer
Joost Kroesen

Crowdfund Coach


Henk Beke