32414

Ropes Course Solutions

€ 185.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 202
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-07-2019 in 1 uur volgeschreven door 202 investeerders

Samenvatting

Ropes Course Solutions is een internationaal bedrijf dat gespecialiseerd is in alle mogelijke facetten van het werken met touwbaanparcoursen, van realisatie tot inspectie. Een tak van het bedrijf is het verzorgen van trainingen aan instructeurs, rescuers, safety manager en gespecialiseerde opleidingsinstituten binnen de branche. Deze trainingen worden over de hele wereld op locatie verzorgd. Om de trainingen frequenter en beter georganiseerd te kunnen uitvoeren, heeft de ondernemer een trainingslocatie gevonden in Zweden. Voordeel van deze locatie is dat die meerdere mogelijkheden biedt, zoals een Bed & Breakfast (hierna: B&B). Daarnaast is de Scandinavische markt in vergaande ontwikkeling aangaande adventure parken en High Rope Courses.

Ondernemer Paul de Gast heeft zestien jaar voor het Ministerie van Defensie gewerkt en is sinds 2009 ondernemer van Ropes Course Solutions, zijn outdoor bedrijf, met als specialisatie de adventure parken en touwbaanparcoursen. Ropes Course Solutions is wereldwijd één van de 21 gecertificeerde trainingsbedrijven volgens de ERCA normen. De European Course Association (ERCA) is een brancheorganisatie die vertegenwoordigd is in meer dan 30 landen en zich gespecialiseerd heeft in het opleiden van gekwalificeerde inspecteurs.

Financieringsbehoefte
Voor de aankoop van een geschikte locatie in Zweden alsmede voor een aantal benodigde aanpassingen en aankoop van bedrijfsmiddelen wordt een totale investering van € 225.000,-. gedaan. Deze wordt deels ingevuld met eigen middelen voor € 40.000,-.

De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 185.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 4 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 5e maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 56 maanden. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet geeft Laag risico voor de Eenmanszaak. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De debiteur is P. de Gast h.o.d.n. Ropes Course Solutions. Zijn echtgenote mevrouw M. de Gast-van Westerhuis is mededebiteur van de lening. Vanwege de gekozen rechtsvorm van een eenmanszaak zijn de heer P. de Gast en zijn echtgenote beide hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 135.000,-. op het woonhuis aan de Slenerbrink 122, 7812 HG te Emmen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een WOZ waarde van € 119.000,-. Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van P. de Gast voor een bedrag van € 50.000,-. Deze is lineair aflopend in 60 maanden. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

Met de gevraagde financiering kan een (bestaand) bedrijfspand met bijgebouwen en grond worden aangekocht in Röfors in Zweden aan de voet van het Nationale Natuurpark Tiveden, halverwege Stockholm en Göteborg. Daarnaast worden wat noodzakelijke verbouwingen uitgevoerd en de benodigde bedrijfsmiddelen aangeschaft.

Ondernemer

Paul de Gast (47 jaar) is gehuwd met Marlous de Gast-van Westerhuis en ze hebben twee kinderen. Hij heeft na zestien jaar gewerkt te hebben bij het Ministerie van Defensie sinds 2009 een eigen onderneming, Ropes Course Solutions, wat zijn outdoor bedrijf is, met de specialisatie in de touwbaanparcoursen. Na de start in 2009 heeft Paul zich verder gespecialiseerd door het volgen van trainingen en cursussen. Zo is hij o.a. gecertificeerd trainer volgens de ERCA normen (European Ropes Course Association). 
In tien jaar tijd is het bedrijf gegroeid van enkele instructeurs en rescuer opleidingen naar een breed scala aan opleidingen voor de gehele branche.

De persoonlijke ambitie van Paul is enerzijds een vraagbaak te worden voor de branche: het door ontwikkelen en blijven verbeteren van opleidingen en opleidingsstructuren, zowel binnen de eigen organisatie als de ERCA (een toonaangevende organisatie in de branche), en anderzijds een trainings- en kenniscentrum ontwikkelen en hierover ook te publiceren. Daarnaast is de ambitie om van de locatie in de nabije toekomst, met de meerdere mogelijkheden zoals een B&B, een succes te maken door verschillende facetten aan te bieden. 
 

Onderneming

Ropes Course Solutions (www.ropescoursesolutions.com) is een internationaal bedrijf, gespecialiseerd in alle mogelijke facetten van het werken met touwbaanparcoursen, van realisatie tot inspectie. Een belangrijke tak van het bedrijf is het verzorgen van trainingen aan instructeurs, rescuers, safety managers en gespecialiseerde opleidingsinstituten binnen de branche. Deze trainingen verzorgt men op locatie van de klant en middels open inschrijving op diverse gehuurde locatie. 

Om deze trainingen frequenter en volledig georganiseerd te verzorgen is Paul op zoek gegaan naar een trainingslocatie ergens in Europa. Deze heeft hij gevonden in Zweden. Voordeel van deze locatie is dat het een locatie is die meerdere mogelijkheden biedt. Daarnaast is de Scandinavische markt erg in ontwikkeling aangaande adventure parken en High Rope Courses. 

Op deze locatie wil Paul in combinatie met overnachtingsmogelijkheden trainingen aanbieden vanuit de European Ropes Course Association (ERCA) en zijn eigen bedrijf Ropes Course Solutions. Het voordeel van een trainingslocatie met overnachtingsmogelijkheid is dat je een totaal concept kunt aanbieden aan deelnemers. Daarnaast wordt er een kenniscentrum ontwikkeld om de ontwikkeling in de branche beter en georganiseerder te delen. 

De Ropes Course branche heeft in de zomermaanden een rustigere periode bij de nieuwe locatie in Zweden. Er worden in deze periode geen trainingen meer verzorgt en inspecties vinden beperkt plaats. Wel worden er in deze periode ontwerpen gemaakt voor nieuwe parken die in de wintermaanden gerealiseerd kunnen worden en werkt de ondernemer aan nieuwe ontwikkelingen en ideeën. Overigens blijven de inkomsten in de zomerperiode wel voortvloeien uit de bedrijfsactiviteiten in de overige landen waar zij actief zijn.

Om de wat rustigere zomerperiode op te vangen willen Paul en zijn echtgenote in de nabije toekomst de overnachtingsmogelijkheid in de vorm van een B&B verhuren aan toeristen. Röfors ligt aan de voet van het Nationale Natuurpark Tiveden en heeft met de vele meren in de omgeving voldoende ruimte voor toeristen die een avontuurlijke vakantie zoeken. Denk hierbij aan de verhuur van kano en kajaks en georganiseerde tochten. De B&B activiteiten zijn nog niet in de prognosecijfers verwerkt omdat ze pas in een later stadium aangeboden gaan worden. 

De markt
De Ropes Course industrie is de afgelopen jaren enorm gegroeid, zowel in Nederland als in de rest van Europa. In 2009 was er een vijftal parken in Nederland, waar we op dit moment op 91 parken zitten, verschillend qua opzet: er zijn parken op palen en er zijn parken in bossen. Waarbij je in het verleden zag dat er alleen behoefte was aan opleidingen van instructeurs en rescuers, is de vraag naar meer gespecialiseerde opleidingen de afgelopen jaren enorm gegroeid. De laatste jaren is er vooral behoefte aan medewerkers die in staat zijn verantwoord de operationele inspectie en het onderhoud uit te voeren. 

Door de groei in Europa en dan voornamelijk de Scandinavische en Zuid-Europese landen, maar ook buiten Europa, is er ook meer behoefte aan ERCA gekwalificeerde inspecteurs. Om ERCA gekwalificeerde inspecteur te kunnen worden dienen er verschillende gespecialiseerde opleidingen gevolgd te worden.

Doelgroep
De doelgroep voor het trainingscentrum ligt binnen de Ropes Course Industrie over de gehele wereld. Vanuit deze branche komt de vraag naar meer gespecialiseerde training. Daarnaast is de doelgroep ook daarbuiten bij inspecteurs van bijvoorbeeld speeltoestellen. Voornamelijk voor de inspectie van houten onderdelen. ERCA (met bijna 300 leden, waarvan meer dan 20 in Nederland) is ook een doelgroep om al hun gespecialiseerde training, voor inspecteurs en trainers op een vaste trainingslocatie te verzorgen waarbij alle voorzieningen aanwezig zijn, zodat een totaalconcept geboden kan worden. Daarnaast blijven de normale inspecties die jaarlijks plaatsvinden gewoon doorlopen.

Concurrentiepositie
In de Ropes Course Industrie binnen ERCA zijn er 21 gecertificeerde trainingsbedrijven (‘body’s’), verdeeld over vier landen. In Zweden en in geheel Scandinavië is er geen enkele training body. De training body’s zijn voornamelijk verdeeld over Engeland en Duitsland. In de Scandinavische landen zijn in totaal zestien bedrijven lid van de ERCA met meerdere parken. De gespecialiseerde training die Ropes Course Solutions verzorgt heeft binnen ERCA maar één concurrent; deze bevindt zich in Engeland. Ropes Course Solutions heeft een samenwerkingsverband met deze partij, hierdoor wordt deze niet gezien als een concurrent.

Missie
Het verdienmodel voor Ropes Course Solutions blijft hetzelfde zoals deze de afgelopen jaren is geweest. Door middel van het trainings- en kenniscentrum willen ze echter een groei realiseren door meer training op de eigen locatie aan te bieden. Verwachting is dat door het in de markt zetten van een internationaal trainings- en kenniscentrum, een omzetgroei van 10% gerealiseerd wordt binnen de training van Ropes Course Solutions. 

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop bedrijfspand in Zweden € 168.000,-
Verbouwingskosten € 20.000,-
Inventaris € 37.000,-
Totaal € 225.000,-
Eigen inbreng ondernemer € 40.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 185.000,-

Leenbedrag: € 185.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden. De eerste 4 maanden aflossingsvrij, daarna een lineaire maandelijkse aflossing in 56 maanden.
 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is P. de Gast h.o.d.n. Ropes Course Solutions. Zijn echtgenote mevrouw M. de Gast-van Westerhuis is mededebiteur van de lening. Vanwege de gekozen rechtsvorm van een eenmanszaak zijn de heer P. de Gast en zijn echtgenote beide hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Deze borgstelling heeft een morele waarde;
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 135.000,-. op het woonhuis aan de Slenerbrink 122, 7812 HG te Emmen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een WOZ waarde van € 119.000,-;
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van P. de Gast voor een bedrag van € 50.000,-. Deze is lineair aflopend in 60 maanden. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor P. de Gast h.o.d.n. Ropes Course Solutions is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Wij hebben de cijfers van 2017, 2018 en prognoses voor 2019 tot en met 2021 ontvangen van P. de Gast h.o.d.n. Ropes Course Solutions. De prognosecijfers zijn opgesteld door ondernemer in overleg met zijn accountant. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
De geprognosticeerde omzet is gebaseerd op de omzet van 2017 en eerdere jaren met een kleine plus door de nieuwe Zweedse activiteiten. In 2018 is de omzet door een incidentele order hoger geweest. Om een goed beeld te geven van de werkelijkheid zijn incidentele orders eruit gelaten. De omzet van de B&B is nog niet meegenomen in deze prognoses.
Voor de eerstkomende twaalf maanden wordt een omzet van € 197.000,- geprognosticeerd, met een netto winst (na aftrek van privé en belastingen) van € 20.000,-. Voor het jaar erop stijgt de omzet ongeveer 14% door stijging naamsbekendheid en blijft er een netto winst (na aftrek van privé en belastingen) over van ca. € 35.000,-. De kosten zitten vooral in exploitatiekosten door het vele reizen voor trainingen op locatie.
De genormaliseerde cashflow is voldoende om aan de aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen.
We kwalificeren de score voor de Rentabiliteit als Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
Bij de aanvang wordt € 40.000 extra eigen middelen ingebracht (uit de verkoopopbrengst van de huidige woning in Nederland). Balans is verder eenvoudig met materieel vast actief, vooral het pand in Zweden en als passief het eigen vermogen en de langlopende lening bij Collin. De solvabiliteit komt na de eerste twaalf maanden uit op 26% op een balanstotaal van € 235.000,-. Eind tweede jaar zal door toevoeging van de netto winst aan het eigen vermogen, de solvabiliteit toenemen tot 39% bij een balanstotaal van € 239.000,-. We hanteren de Solvabiliteit van de balans na investering en kwalificeren deze als Voldoende.

Liquiditeit
Kort vreemd vermogen zijn vooral de aflossingsverplichtingen aan Collin. Er zijn voldoende liquide middelen aanwezig om aan die verplichtingen te kunnen voldoen. Eind jaar 1 is de current ratio (verhouding vlottend actief versus vlottend passief) 0,9 en eind jaar 2 is de current ratio met 1,1 voldoende. De Liquiditeit kwalificeren we als Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-3767 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-07-2019 om 10:10
investeerder-33743 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-07-2019 om 10:10
investeerder-72412 heeft € 3.000 geïnvesteerd.
16-07-2019 om 10:10
investeerder-46543 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-07-2019 om 10:09
investeerder-35255 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-07-2019 om 10:09

Ondernemer

Paul de Gast

Crowdfund Coach


Jeroen Poort & Henk Beke