fbpx

Ares Groep BV

€ 350.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 323
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 6-01-2021 in 1 uur volgeschreven door 323 investeerders

Samenvatting

Robin van Kampen is na de verkoop van zijn multimedia bedrijf in 2018 zich volledig gaan richten op het beleggen in vastgoed. Hiervoor kocht hij in privé een monumentaal pand in Brielle voor bedrijfsmatig verhuur. Na deze belegging is dhr. van Kampen zich commercieel gaan richten op de aankoop en verhuur van eengezinswoningen voor particulieren via zijn bedrijf Ares Groep B.V. dat hij medio 2019 oprichtte.

Invloed coronavirus
De woningen van de Ares Groep worden geselecteerd op omgeving, functionaliteit, fysieke staat en woonkwaliteit. De woningen bevinden zich voornamelijk in de omgeving Rotterdam – Botlek. De woningen worden verhuurd aan diverse verhuurmakelaars op basis van lange termijn huurcontracten. De verhuurmakelaars verhuren de woningen aan hun huurders. 

Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte bedraagt € 2.910.000,-. De hypotheekverstrekker zal hiervan circa € 1.880.000,- (80% aankoop woning) verstrekken. Circa € 525.000,- wordt vanuit het privévermogen ingebracht en € 155.000,- uit de lopende huurinkomsten. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 350.000,-. Let op: per 1 januari 2021 is de bedenktermijn van 14 dagen naar 4 dagen gegaan.

De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 100.000,-. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Ares Groep B.V. als Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

De geldende zekerheden en voorwaarden zijn:

  • De debiteuren zijn Ares Groep B.V., Zeusro Holding B.V., Resource One B.V. en Ares Beheer B.V..
  • De heer Van Kampen zal hoofdelijk mee tekenen voor de financiering door de investeerders van Collin Crowdfund. Op basis van de aangeleverde vermogensopstelling, opgesteld door de accountant van de heer Van Kampen, is ook na financiering de privévermogenspositie van de ondernemer materieel middels beschikbare liquide middelen en effecten.
  • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 6 maanden conform de Algemene voorwaarden), indien de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders van deze financiering zullen een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de renovatie van woningen bestemd voor de commerciële verhuur.

Ondernemer

Robin van Kampen (1986) is na zijn studie HBO ‘International Business Studies’ begonnen met ondernemen. Dhr. van Kampen heeft onder andere het multimedia bedrijf ‘SMP Media Groep’ opgericht waar de media titels ‘Life Beyond Sport’ en ‘Life After Football’ in het Midden Oosten door werden uitgegeven. In 2018 heeft de heer van Kampen zijn media onderneming succesvol weten te verkopen.

Na de verkoop van zijn multimedia bedrijf is dhr. van Kampen op zoek gegaan naar mogelijkheden om zijn vermogen goed te laten renderen. Hiervoor kocht hij in privé een monumentaal pand aan in Brielle voor bedrijfsmatig verhuur. Medio 2019 heeft hij de Ares Groep opgericht waarbij de focus ligt op de aankoop en verhuur van eengezinswoningen voor particulieren.

Met de opbrengst van de verkoop van zijn bedrijf, de verdiensten van de afgelopen 10 jaar en de opbrengsten vanuit investeringen in start-ups beschikt dhr. van Kampen over de middelen die nodig zijn om op grote schaal vastgoedobjecten aan te kopen. De voorwaarden die zijn hypotheekverstrekker van hem verlangt om 20% van de financiering uit eigen middelen te verstrekken weet hij te realiseren door geld vanuit privé in zijn onderneming in te brengen. 

Onderneming

Ares Groep B.V. is opgericht in mei 2019, gevestigd in Brielle en opgericht met als doel grootschalig vastgoedobjecten aan te kopen. Op het moment van de aanvraag van de financiering, waren er 19 eengezinswoningen aangekocht met een totaal getaxeerde waarde voor verbouwing van € 4.515.000,-, een totaal hypotheekbedrag van € 3.612.000,- waarop jaarlijks € 90.000,- wordt afgelost en de rente per eengezinswoning varieert tussen de 3,8% en 4,2%. De gemiddelde maandinkomsten voor de huur zijn € 2.000,- per maand. Inmiddels staan er 31 eengezinswoningen vermeld in het kadaster.

Voor de aankoop van woningen werkt de Ares Groep voor de financiering samen met hypotheekverstrekkers waarbij de LTV (loan to value) bij financiering 80% bedraagt. De overige 20% komt grotendeels uit privé en voor een kleiner deel uit de lopende verhuurinkomsten.

De woningen worden geselecteerd op omgeving, functionaliteit, fysieke staat en woonkwaliteit, die binnen het segment eengezinswoningen vallen. Bij de aanschaf is regio een belangrijk onderdeel, hierbij wordt specifiek gekeken naar werkgelegenheid en bedrijvigheid. 

Om de woningen in verhuurbare staat te krijgen dient er voor circa € 35.000,- per woning te worden verbouwd. Hier wilt dhr. van Kampen regelmatig vreemd vermogen voor aantrekken. De reden voor het aantrekken van vreemd vermogen is het verlichten van de druk op zijn eigen privévermogen en door de aangepaste overdrachtsbelasting. 

Het technisch en financieel beheer van de woningen wordt uitbesteed aan gerenommeerde verhuurpartijen uit de regio. Hierdoor zullen de huurders altijd een aanspreekpunt hebben om eventuele mankementen en problemen te melden.

In de markt is een enorme schaarste aan goede huurwoningen, wat het juist nu belangrijk maakt om verder door te groeien om aan deze vraag te kunnen voldoen. Het is dan ook niet de intentie om de aangeschafte panden op zowel korte als lange termijn te verkopen. Hierbij zal er een stabiel inkomen vanuit de huren worden gegenereerd met een hoge zekerheid vanuit de lange termijn huurcontracten.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht
 

Aankoop panden € 2.350.000,-
Verbouwen panden € 350.000,-
Overdrachtsbelasting (8%) € 188.000,-
Overige kosten € 26.000,-
Totale investeringsbehoefte € 2.914.000,-
Domivest € 1.880.000,-
Vanuit liquide middelen Ares Group € 155.000,-
Inbreng eigen middelen privé € 529.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 350.000,-

Leenbedrag: € 350.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 100.000,-. 

Let op: per 1 januari 2021 is de bedenktermijn van 14 dagen naar 4 dagen gegaan.

Overige financiers:
Domivest financiert 80% van een pand, heeft op alle panden een eerste hypothecaire inschrijving en accepteert geen tweede hypothecaire inschrijving. Verder zit er door de hypotheekverstrekker een verpanding van de huurpenningen op alle woningen en tekent dhr. van Kampen voor alle woningen hoofdelijk mee.

In privé rust er op de eigen woning een hypotheek. Het bedrijfspand Nobelstraat 76-78 is gefinancierd door een combinatie van Mogelijk en Geld voor Elkaar. 

Alle voornoemde partijen laten geen extra hypothecaire inschrijving toe op de door hen gefinancierde panden.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor de Ares Groep is Laag risico. Waarbij Zeusro Holding B.V. en Resource One B.V. een Laag risico hebben, Ares Beheer B.V. een Verhoogd risico heeft en Ares Groep B.V. een Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de aangeleverde taxatierapporten, huurovereenkomsten, vermogensopstelling van de heer Van Kampen, jaarcijfers 2019, tussentijdse cijfers 2020 en prognoses 2020-2025. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Ruim voldoende.

Afloscapaciteit
Met een geprognosticeerde omzet in 2021 van € 741.000,- en een nettowinst van € 137.000,- (op basis van de verhuur van 19 eengezinswoningen) resteert na financiering en een eigen inbreng uit privé van € 525.000,- een netto cashflow overschot van € 19.000,-. De afloscapaciteit kwalificeren wij hiermee als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Op basis van de aangeleverde getaxeerde waardes, tussentijdse cijfers 2020 en aangeleverde prognoses 2021 komt de solvabiliteit na financiering uit op 27% op een totaalbalans van € 8.500.000,-. De solvabiliteit kwalificeren wij hiermee als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Ares Groep B.V., Zeusro Holding B.V., Resource One B.V. en Ares Beheer B.V..
  • De heer Van Kampen zal hoofdelijk mee tekenen voor de financiering door de investeerders van Collin Crowdfund. Op basis van de aangeleverde vermogensopstelling, opgesteld door de accountant van de heer Van Kampen, is ook na financiering de privévermogenspositie van de ondernemer materieel middels beschikbare liquide middelen en effecten.
  • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 6 maanden conform de Algemene voorwaarden), indien de lening via Collin Crowdfund herfinanciert. De investeerders van deze financiering zullen een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.

Door de overwaarde op de panden in Resource One B.V. (de werkmaatschappij van Ares Groep B.V.) en het hoofdelijke mee tekenen van de heer Van Kampen kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-54829 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-01-2021 om 11:09
investeerder-35384 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-01-2021 om 11:09
investeerder-14241 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-01-2021 om 11:09
investeerder-110275 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-01-2021 om 11:09
investeerder-14968 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-01-2021 om 11:09

Ondernemer

R. van Kampen

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur