40073

Art BizNiz

€ 105.000  |  6,0% rente  |  84 maanden  Investeerders: 170
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 25-06-2021 in 1 uur volgeschreven door 170 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Art BizNiz
Sector Groothandel
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 17-11-2003
Website www.artbizniz.nl

Leendoel

Art BizNiz is een groothandel in woon- en tuindecoraties en exclusieve accessoires en wordt geëxploiteerd door de heer A.D. Roggeband. Art BizNiz levert onder andere aan detaillisten in de kantoor- en boekhandels, meubel- en cadeaubranche en tuincentra.  Door de forse groei is er behoefte aan aanvullende opslagruimte. Om aan deze behoefte te voldoen wordt er een bedrijfshal, naast de huidige huurruimte, aangekocht. Voor de aankoop van het pand is een aanvullende financiering nodig. 

Er wordt een lineaire lening van € 105.000,- verstrekt met een looptijd van 84 maanden en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop bedrijfshal € 110.000
Overige kosten € 10.000
Totaal € 120.000
Eigen inbreng € 15.000
Collin Direct € 105.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer A.D. Roggeband handelend onder de naam Art BizNiz. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment van morele waarde. 
  • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 105.000,- op het aan te kopen bedrijfspand adres: Industrieweg 48, unit 4, 4301 RS te Zierikzee. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 105.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 01-06-2021. 
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Art BizNiz worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in afwijking met de algemene voorwaarden vervroegd af te lossen tegen 3 maanden rentevergoeding.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Art BizNiz is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Art BizNiz. De overall Collin Credit Score is Goed.

Invloed corona
Toelichting de heer Roggeband: “De coronapandemie heeft afgelopen jaar de omzet een enorme boost gegeven, half maart 2020 is mijn omzet verdubbeld en dat is tot nu toe zo gebleven. Onze producten passen heel goed in de situatie die vorig jaar plots ontstond: 3D puzzels en DIY huisjes zijn populairder geworden doordat mensen iets zochten om bezig te zijn in een tijd dat veel gesloten was/is, tuindecoratie en homedecoratie artikelen zijn ook gewild, men wil het gezellig maken en er is geld te besteden aangezien aan andere zaken geen geld uitgegeven kon worden. We hebben veel meer nieuwe klanten en afzet kunnen realiseren door de coronapandemie, nu we die eenmaal hebben, is het zaak de klanten vast te houden en verder uit te breiden. Dat gaat tot nu toe prima en ik heb er alle vertrouwen in dat dat zo blijft.”.

Toelichting jaarcijfers
De langlopende schulden in de jaarrekening hebben betrekking op een hypothecaire financiering uit voorgaande activiteiten onder hetzelfde KvK-nummer. Er liep toen zowel een vastgoedfinanciering als een rekening-courant. Het bedrijfspand is verkocht, waarna er een restantschuld resteerde. De ondernemer en de bank zijn tot overeenstemming gekomen om deze lening lineair af te lossen.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020

Activa

  2020
Vaste activa € 16.000
Vlottende activa € 186.000
Overige vlottende activa € 26.000
Totaal € 228.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € 112.000
Langlopende schulden € 61.000
Kortlopende schulden € 55.000
Totaal € 228.000

Winst- en verliesrekening 2020

Omzet € 690.000  
Bruto winst € 321.000  
Kosten € 236.000  
Resultaat € 85.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-140457 heeft € 100 geïnvesteerd.
25-06-2021 om 11:03
investeerder-241443 heeft € 100 geïnvesteerd.
25-06-2021 om 11:02
investeerder-110199 heeft € 100 geïnvesteerd.
25-06-2021 om 11:02
investeerder-237975 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-06-2021 om 11:01
investeerder-203733 heeft € 200 geïnvesteerd.
25-06-2021 om 11:01

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders