39659

Artem Tolmachev 3 (Bloemistenlaan 12)

€ 310.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 293
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 15-04-2021 in 1 uur volgeschreven door 293 investeerders

Samenvatting

Ondernemer en eigenaar van het concept Teddy Kids, Artem Tolmachev, is bezig een vastgoedportefeuille op te bouwen in privé. Eerder heeft hij een pand aan de Burggravenlaan 210 en Burggravenlaan 233 in Leiden via de crowd van Collin Crowdfund aangekocht.

Inmiddels heeft hij naast voornoemde panden sinds 2020 ook de panden Herengracht 130, Schutterstraat 13, 13-A en 13-B aangekocht.

Artem Tolmachev is ervaren met het renoveren van panden. Zo heeft hij het monumentale pand ‘De Keet’ aan de Rijnsburgerweg 35 te Leiden gerenoveerd voor een van zijn kinderdagverblijven, vanuit dezelfde vennootschap het voormalige schoolgebouw aan de Lorentzkade 15 te Leiden aangekocht en gerenoveerd. Verder heeft hij het kinderdagverblijf aan de Zeemanlaan 22-A verbouwd en is hij net klaar met het lanceren van een nieuw concept Teddy’s Gym. Dankzij deze renovaties heeft hij een betrouwbare groep bouwvakkers om zich heen verzameld.

Artem heeft een Master in Business Administration en een Masters in Marketing afgerond. Na zijn studie ging hij aan de slag met het kinderdagverblijf van zijn moeder, Teddy Kids. In 2018 werd hij 100% aandeelhouder. Artem breidde de Teddy Kids-formule verder succesvol uit naar vier kinderdagverblijven en twee buitenschoolse opvangen in en rondom Leiden op A-locaties. 

Invloed coronavirus
De verwachting van de ondernemer is dat de waarde van vastgoed in de Tuinstadwijk van Leiden door de vraag in verhouding tot het aanbod in deze wijk minimaal in stand zal blijven. De kosten van de verbouwing worden deels voldaan uit de huurinkomsten van de reeds verhuurde panden in privé, uitkering van salaris van € 80.000,- bruto per jaar en een lening vanuit de Teddy Kids groep aan Artem Tolmachev. 

Het pand in privé aan de Herengracht 130 dient voor 1 augustus 2021 te zijn afgelost dan wel geherfinancierd. De getaxeerde waarde bedraagt € 600.000,- met een lening van € 311.000,-. Doelstelling is dan ook dat de verkoop voor die tijd heeft plaatsgevonden. Indien de verkoop niet tijdig heeft plaatsgevonden, volgt er een aanvraag bij Collin Crowdfund om het pand te herfinancieren als tot verhuur wordt overgegaan. In beide gevallen (verkoop of verhuur) zal dit positief bijdragen aan de cashflow in privé. 

Teddy Kids Groep heeft tot op heden last gehad van de Coronamaatregelen. Zo is Teddy’s Gym en Teddy’s Café opgericht en zijn er kosten gemaakt voor de verbouwing en inrichting ervan. Ze zijn in, zeer beperkte mate, open geweest waarbij de ondernemer ter compensatie de ouders een korting heeft gegeven op het uurtarief van de kinderdagverblijven. 

Ondanks alle investeringen en corona gerelateerde maatregelen heeft de Teddy Kids Groep volgens de (concept) cijfers 2020 een netto winst weten te behalen van € 88.000,- op een omzet van € 4.395.000,- en een netto kasstroom van € 34.000,-. De afschrijvingen bedroegen in 2020 € 201.000,- en de investeringen in verbouwing en renovatie zijn in 2020 gemaakt en zullen in 2021 niet of slechts in beperkte mate plaatsvinden. De verwachte netto kasstroom zal dan ook in 2021 naar verwachting aanzienlijk hoger uitkomen.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 380.000,-. Er wordt afhankelijk van de uiteindelijke kosten van de renovatie en kosten koper circa € 70.000,- aan eigen middelen ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 310.000,-. De looptijd is 60 maanden, waarvan de eerste 12 maanden aflossingsvrij met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 250.000,-. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert geen natuurlijke personen waardoor er geen kwalificatie wordt vermeld bij deze aanvraag. Een aan de ondernemer gelieerde onderneming genaamd Teddy Kids B.V. wordt gekwalificeerd als Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

De geldende zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De debiteur is de heer Artem Tolmachev. Vanwege de gekozen financiering is de debiteur hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer op basis van de overwaarde van zijn buy-to-let portefeuille in relatie tot de financieringen en de privé verhoudingen met de Teddy Kids Groep, materieel.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 310.000,- op woning aan de Bloemistenlaan te Leiden gevestigd. De huidige marktwaarde, vrij van verhuur, bedraagt € 320.000,- en uitgaande van een gerealiseerde verbouwing een waarde van € 351.000,- op basis van het taxatierapport d.d. 24 maart 2021.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de woning aan de Bloemistenlaan 12 te Leiden, worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om na 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder extra vergoedingsrente.

Leendoel

De financiering via Collin Crowdfund wordt aangewend voor de aankoop en renovatie van een woning, bestemd voor commerciële verhuur in privé.

Ondernemer

Artem Tolmachev (1987), geboren in Moskou en al jaren woonachtig in Leiden. Artem heeft een Master in Business Administration en een Masters in Marketing afgerond. Na zijn studie ging hij aan de slag met het kinderdagverblijf van zijn moeder, Teddy Kids. Het viel hem op dat er onvoldoende keuze was voor ouders op het gebied van gezond eten en duurzaam speelgoed voor hun kinderen en ontwikkelde een duurzaam concept. 

Artem Tolmachev is ervaren met het renoveren van panden. Zo heeft hij voor de Teddy Kids groep het monumentale pand ‘De Keet’ aan de Rijnsburgerweg 35 te Leiden gerenoveerd voor een van zijn kinderdagverblijven, vanuit dezelfde vennootschap het voormalige schoolgebouw aan de Lorentzkade 15 te Leiden aangekocht en gerenoveerd. Verder heeft hij het kinderdagverblijf aan de Zeemanlaan 22-A verbouwd en is hij net klaar met het lanceren van een nieuw concept Teddy’s Gym aan de Zeemanlaan 22-A. In privé heeft hij de verbouwingen gedaan voor zijn panden aan de Burggravenlaan 210 en 233, Herengracht 130 en de Schutterstraat 13, 13-A en 13-B. Dankzij deze verbuwingen heeft hij een betrouwbare groep bouwvakkers om zich heen verzameld.

Acht jaar geleden trad hij toe tot het familiebedrijf Teddy Kids en nam in 2018 het familiebedrijf volledig over door 100% aandeelhouder te worden. Artem breidde de Teddy Kids formule verder uit naar vier kinderdagverblijven en twee buitenschoolse opvangen in en rondom Leiden op A-locaties. Teddy Kids heeft als visie; “The first step to be a Global Citizen”. De meeste ouders van kinderen zijn dan ook expats en internationals. 

Teddy Kids Groep had als gevolg van Corona, investeringen in Teddy’s Gym, Teddy’s Café en E-kids in 2020 een geconsolideerd netto resultaat van € 88.000,- op een netto omzet van € 4.395.000,- en een groepsvermogen van € 379.000,- op een totaal vermogen van € 4.181.000,-. De afschrijvingen bedroegen in 2020, € 201.000,-.

Juridische structuur van de Teddy Kids Groep

Onderneming

Artem Tolmachev is bezig een commerciële vastgoedportefeuille in privé op te bouwen. Hij zoekt hiervoor een financiering via Collin Crowdfund N.V. het niet gefinancierde deel leent hij vanuit zijn eigen bedrijf middels lening u/g en wordt later verrekend in dividend of voor 1 augustus 2021 terugbetaald vanuit de verkoop van de Herengracht 130. Gezien de cashflow in de Teddy Kids Groep, huurinkomsten en zijn salaris kan Artem zich dit permitteren. 

Vastgoedportefeuille

 • Herengracht 130 te Leiden is gefinancierd voor € 311.000,-. De huidige marktwaarde bedraagt € 600.000,- op basis van het taxatierapport d.d. 17 februari 2021.
 • Burggravenlaan 233 te Leiden is gefinancierd voor € 230.000,-. De huidige marktwaarde bedraagt € 390.000,- op basis van het taxatierapport d.d. 3 februari 2021.
 • Burggravenlaan 210 te Leiden is gefinancierd voor € 340.000,-. De huidige marktwaarde bedraagt € 420.000,- op basis van het taxatierapport d.d. 24 juli 2020.
 • De Schutterstraat 13, 13-A en 13-B is gefinancierd voor € 311.000,-. Taxatierapport hiervoor is nog niet gereed. 

Bloemistenlaan 12
Het object voor deze financiering van € 310.000,- betreft een nog te renoveren tussenwoning met een woonoppervlakte van 66 m² en een perceeloppervlakte van 156m2 uit 1914 in de Tuinstadwijk van Leiden. Vlakbij het historische Centrum van Leiden. De woning heeft een tuin van 23 meter diep inclusief een berging. Op de woning rust geen erfpacht en geen recht van opstal.

De geschatte totale renovatiekosten bedraagt € 31.000,-, hierin zit een nieuwe badkamer, keuken, toilet, schilderwerk, Cv-installatie, stukwerk, woningisolatie (glas- en gevelisolatie) en de sloopwerken inclusief containers. 

Zodra de aankoop is afgerond zal er een omgevingsvergunning worden aangevraagd voor een extra dakkapel en een uitbouw. Deze kosten komen er dan bij en worden uit eigen middelen voldaan.

Huurovereenkomst
Er is nog geen huurovereenkomst aangeleverd, dit zal worden aangeleverd zodra de renovatie is voltooid. Zodra de woning is aangekocht krijgen de ouders die gebruik maken van de diensten van Teddy Kids B.V. een mogelijkheid om de woning te betrekken na renovatie.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop pand € 310.000,-
Kosten koper € 31.000,-
Verbouwing € 39.000,-
Totale investeringsbehoefte € 380.000,-
Eigen inbreng € 70.000,-
Financiering via Collin Crowdfund € 310.000,-

Leenbedrag: € 310.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste 12 maanden aflossingsvrij met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 250.000,-. De LTV (Loan to Value) aan het eind van de looptijd bedraagt 78%.

Overige financiers
De panden aan de Burggravenlaan 210 en 233 zijn beide gefinancierd door Collin Crowdfund. De Schutterstraat 13, 13-A en 13-B en de Herengracht 130 zijn door andere partijen gefinancierd. Voor alle financieringen heeft de heer Tolmachev hoofdelijk mee getekend en rust er een 1ste hypothecaire inschrijving van de kredietverstrekker op de panden. De heer Tolmachev is op het moment bezig om alle woningen te laten hertaxeren om mogelijk elders tegen betere voorwaarden te laten herfinancieren.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Artem Tolmachev is als privépersoon niet te bepalen, de kwalificatie van Teddy Kids B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie “risico niet te bepalen”.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de cijfers van de vastgoedportefeuille in privé van de heer Tolmachev. Daarnaast hebben wij de geconsolideerde cijfers van Tolmachev B.V. ontvangen. De Overall score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
De huurinkomsten bedragen jaarlijks € 112.000,-, hierin zijn andere inkomsten, zoals salaris, niet de in berekening meegenomen. Na aftrek van kosten blijft er een netto winst over van € 14.000,-. De netto kasstroom bedraagt € 17.000,-. 

Uit de geconsolideerde cijfers van Tolmachev B.V. tot en met 2020 blijken geen acute aflossingsverplichtingen 2021 te zijn die de privé-cashflow 2021 zouden kunnen verstoren. Het prognose netto-cashflow overschot van Tolmachev B.V. 2021 bedraagt € 335.000,-, hierbij is geen rekening gehouden met investeringen in vaste activa en werkkapitaal. De afloscapaciteit is hiermee Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit van het privévermogen bedroeg ultimo 2020, 26% op een totaal vermogen van € 2.211.000,-. Dit is exclusief het eigen vermogen van de onderneming die ultimo 2020, € 379.000,- bedroeg. De solvabiliteit is hiermee Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is de heer Artem Tolmachev. Vanwege de gekozen financiering is de debiteur hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer op basis van de overwaarde van zijn buy-to-let portefeuille in relatie tot de financieringen en de privé verhoudingen met de Teddy Kids Groep, materieel.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 310.000,- op woning aan de Bloemistenlaan te Leiden gevestigd. De huidige marktwaarde, vrij van verhuur, bedraagt € 320.000,- en uitgaande van een gerealiseerde verbouwing een waarde van € 351.000,- op basis van het taxatierapport d.d. 24 maart 2021.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de woning aan de Bloemistenlaan 12 te Leiden, worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om na 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder extra vergoedingsrente.

Door zowel de 1ste hypothecaire inschrijving, de hoofdelijke aansprakelijkheid als de verpanding van de huurpenningen kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-92230 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-04-2021 om 11:09
investeerder-40199 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-04-2021 om 11:08
investeerder-45987 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-04-2021 om 11:08
investeerder-64666 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-04-2021 om 11:08
investeerder-228782 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-04-2021 om 11:07

Ondernemer

A. Tolmachev

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur