40177

AS Delicatessen VOF

€ 85.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 120
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 9-07-2021 in 1 uur volgeschreven door 120 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam AS Delicatessen VOF
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 01-01-2019
Website www.as-deli.nl

Leendoel

Meneer en mevrouw Beyranwand exploiteren gezamenlijk AS Delicatessen. Een Vennootschap Onder Firma gericht op hummusproducten, welke worden verkocht op openbare markten, alsmede aan horeca- en speciaalzaken. Daarnaast zijn ze ook beschikbaar als catering. De ondernemers hebben de mogelijkheid gekregen om twee aaneengesloten bedrijfsunits, die momenteel worden gehuurd, te kopen. De financiering wordt aangewend voor de aankoop van de bedrijfsunits. 

Er wordt een lineaire lening van € 85.000,- verstrekt met een slottermijn van € 50.000,-, een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop bedrijfsunits € 100.000
Totaal € 100.000
Eigen inbreng € 15.000
Collin Direct € 85.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering zijn meneer en mevrouw Beyranwand handelend onder de naam AS Delicatessen VOF. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijkheid is op dit moment voor ongeveer de helft materieel op basis van de overwaarde in de prive woning op basis van de huidige hypothecaire schuld en de woz-waarde per peildatum 01-01-2020. 
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 85.000,- op de twee aaneengesloten bedrijfsunits aan de Beitelstraat 67 N+P 1135KV te Edam, kadastraal bekend als sectie G nummers 842 en 843 te Edam verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 102.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 28 december 2020.
  • De ondernemers hebben de mogelijkheid om eenmaal per kalenderjaar € 10.000,- boetevrij aanvullend af te lossen. Dit bedrag zal in mindering van de slottermijn worden gebracht, waardoor de looptijd niet zal wijzigen.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor AS Delicatessen VOF is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van AS Delicatessen VOF. De Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
De ondernemers geven aan dat vanwege de spreiding in verkoopkanalen de impact van corona relatief beperkt is gebleven. De extra voorraad die vrijkwam gedurende de lockdown is verkocht via andere kanalen

Toelichting jaarcijfers
De langlopende schulden hebben betrekking op een financiering van een bedrijfswagen en aanhanger. Op basis van tussentijds opgestelde jaarcijfers 2021 per 30 april 2021 is er een omzet van € 105.000,- behaald. 

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020

Activa

  2020
Vaste activa € 49.000
Vlottende activa € 3.000
Overige vlottende activa € 25.000
Totaal € 77.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € 1.000
Langlopende schulden € 62.000
Kortlopende schulden € 14.000
Totaal € 77.000

Winst- en verliesrekening ultimo 2020

Omzet € 203.000  
Bruto winst € 140.000  
Kosten € 32.000  
Resultaat € 108.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-163590 heeft € 100 geïnvesteerd.
09-07-2021 om 11:00
investeerder-254848 heeft € 100 geïnvesteerd.
09-07-2021 om 11:00
investeerder-233825 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-07-2021 om 11:00
investeerder-129678 heeft € 100 geïnvesteerd.
09-07-2021 om 11:00
investeerder-95586 heeft € 200 geïnvesteerd.
09-07-2021 om 11:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders