43437

Auto 19

€ 400.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 459
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

30 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 27-10-2022 in 9 dagen volgeschreven door 459 investeerders

Samenvatting

De ondernemer van Auto 19 heeft de mogelijkheid gekregen om het huidige bedrijfspand, welke momenteel wordt gehuurd, aan te kopen. Auto 19 heeft een stabiele omzet en resultaat. De vervallen huurlasten dekken voor een groot deel de financieringslasten. De Loan-to-Value (LTV) bedraagt 75% bij de start. De LTV bedraagt 57% ten tijde van de slottermijn.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 700.000,- naast een achtergestelde familielening en een werkkapitaalkrediet bedraagt de gevraagde financiering via Collin Crowdfund € 400.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 300.000,-. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteuren zijn de heer G. Kamis handelend onder de naam Auto 19 en mevrouw Y. Kamis. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres: De Stoven 21, 7206 AZ te Zutphen, kadastraal bekend als sectie N nummer 1816 te Zutphen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 530.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 11 mei 2022.
  • De familielening ter hoogte van € 200.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Leendoel

Het leendoel is de aankoop van het tot nu toe gehuurde bedrijfspand en het aanhouden van een werkvoorraad occasions.

Ondernemer

Kamis is 4 jaar geleden in Nederland komen wonen met zijn gezin. Zijn vrouw is Nederlandse en werkt voor een kinderdagverblijf in loondienst. Ze hebben elkaar in Turkije leren kennen. Zij heeft vier jaar in Istanboel gewerkt voor een Nederlands Bedrijf. Kamis is financieel adviseur geweest in Turkije. Hij heeft het huidige garagebedrijf in 2019 kunnen overnemen.

Onderneming

Auto 19 is een allround autobedrijf met een hoog serviceniveau. Veel auto’s worden ingekocht in Duitsland waarbij ze in staat zijn voldoende voorraad in te kopen. De ondernemer is bezig om lid van BOVAG te worden, waarvoor nog enkele stappen gezet dienen te worden. Naast de verkoop van occasions hebben ze ook een volledige werkplaats en kunnen ze schades herstellen. De voorraad bedraagt momenteel circa 30 auto’s. Er zijn 2 monteurs en een verkoper werkzaam binnen het bedrijf.

Onroerend goed
Het aan te kopen pand wordt reeds gehuurd en betreft een bedrijfspand met bouwjaar 1990 op een perceel van 2.890 m2. Het betreft een garagepand met showroom, inpandig kantoor, werkplaats en buitenterreinen. De bouwkundige staat is goed. De LTV (Loan to Value) bedraagt bij de start 75% en bij de slottermijn 57%

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop pand € 565.000,-
Kosten koper €45.000,-
Overige kosten € 10.000,-
Werkkapitaal € 80.000,-
Totaal  € 700.000,-
Achtergestelde familielening* € 200.000,-
Krediet New10** € 100.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 400.000,-

* De achtergestelde lening is aflossingsvrij en bedraagt een rente van 2,0% per jaar.

** Dit krediet kan men ieder moment (deels) opnemen. Over het opgenomen bedrag dient de ondernemer maandelijks 1,5% af te lossen. De rente bedraagt 5,26% per jaar. Als zekerheid heeft New 10 een pandrecht op alle roerende zaken en hoofdelijke verbondenheid vanwege de eenmanszaak.

Modaliteiten van deze financiering:

Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 300.000,-

Er zijn geen andere langlopende financieringen

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Auto 19 is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2021, de tussentijdse cijfers over 2022 en de prognose cijfers ultimo 2022 na investering. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
De omzet in 2021 bedroeg € 1.304.000,- met een bijbehorend netto cashflow overschot na privé opnames van € 27.000,-. Voor geheel 2022 wordt een omzet van € 1.224.000,- verwacht met een bijbehorend netto cashflow overschot van € 32.000,-. De lasten van de financiering worden grotendeel gecompenseerd door het wegvallen van de huur van € 48.000,- per jaar. We kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit ultimo 2021 bedroeg 17% op een balanstotaal van € 164.000,-. Na investering en verstrekking van de achtergestelde lening zal de solvabiliteit ultimo 2022 naar verwachting 32% op een balanstotaal van € 866.000,- bedragen. We kwalificeren de solvabiliteit als Ruim Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn de heer G. Kamis handelend onder de naam Auto 19 en mevrouw Y. Kamis. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres: De Stoven 21, 7206 AZ te Zutphen, kadastraal bekend als sectie N nummer 1816 te Zutphen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 530.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 11 mei 2022.
  • De familielening ter hoogte van € 200.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Door de hypothecaire inschrijving kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-349686 heeft € 11.000 geïnvesteerd.
27-10-2022 om 15:42
investeerder-70144 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-10-2022 om 14:59
investeerder-320914 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
27-10-2022 om 13:00
investeerder-2229 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
27-10-2022 om 8:50
investeerder-282532 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
26-10-2022 om 11:39

Ondernemer

Y. Kamis en K. Gökhan

Crowdfund Coach


Marc Kogels