38704

Autobedrijf SARO

€ 300.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 310
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 10-12-2020 in 5 uur volgeschreven door 310 investeerders

Samenvatting

Autobedrijf SARO richt zich met name op onderhoud, reparatie, het inbouwen van diverse systemen in auto’s zoals alarm, startonderbrekers e.d. en het opsporen van elektronische storingen en meldingen bij personenauto’s. Daarnaast is er in beperkte mate een handel in gebruikte auto’s en verhuur van auto’s en camper; deze laatste activiteiten worden verder afgebouwd aangezien deze geen positief rendement meer opleveren. 

Ondernemer Toine van Schijndel is zeer ervaren en werkt met een compacte organisatie. Toine is deels in de uitvoering actief doch grotendeels in de aansturing en voorbereiding van opdrachten. De processen zijn goed geautomatiseerd en zorgen er voor dat klantgegevens en opdrachten overzichtelijk in beeld komen bij de uitvoerende medewerkers in de werkplaats. De ondernemer heeft een goede rechterhand in dienst die deze processen ook beheerst en ook de klantencontacten kan beheren.

Invloed coronavirus
Autobedrijf SARO maakt een goede ontwikkeling door tijdens de coronacrisis. De omzet zal over 2020 (op basis van tussentijdse cijfers) zelfs licht toenemen ten opzichte van 2019. Daarnaast zijn de inspanningen om de bedrijfskosten structureel te verlagen te zien in de cijfers van 2020 en dragen bij aan een mooi resultaat. Het klantenbestand is stabiel en er is geen terugval geweest in klantenaantallen en opdrachten.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 300.000,-. De looptijd is 60 maanden met een slottermijn van € 225.000,-. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Autobedrijf SARO als Laag risico. De Collin Credit Score is Goed. De volgende voorwaarden en zekerheden worden gesteld:

 • De debiteur is T.A.C.F. van Schijndel t.h.o.d.n. Autobedrijf SARO. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 350.000,- op het bedrijfspand aan de Beekerheide 35, 5741 HB, Beek en Donk verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde ter hoogte van € 501.000,- op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 27-07-2020. 
 • De lening van de heer J.J.M. van den Tillaar ter hoogte van € 82.256,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening mag er vanaf 1 januari 2022 maximaal € 1.000,- per maand worden afgelost op de achtergestelde lening op voorwaarde dat aan alle verplichtingen richting Collin Crowdfund zijn voldaan en wanneer de solvabiliteit hoger is dan 35%. De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Autobedrijf SARO worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

De lening wordt aangewend om bestaande leningen te herfinancieren en om werkkapitaal te krijgen om kortlopende schulden verder af te bouwen.

Ondernemer

Toine van Schijndel (1973) is gedurende zijn carrière actief geweest in de autobranche. Na zijn opleiding heeft hij 10 jaar gewerkt in een garagebedrijf als monteur. In die periode heeft hij veel ervaring opgedaan en werd hij uiteindelijk diagnosespecialist. In 2001 is hij zijn eenmanszaak gestart. Het bedrijf is gevestigd in Beek en Donk, een plaats in oostelijk Noord-Brabant. Toine is geen onbekende in de gemeenschap en is onder meer 10 jaar actief in een regionale BNI businessclub. 

Toine is een vakman die waarde hecht aan kwaliteit en een ondernemer die kansen ziet. Hierdoor heeft hij ook relatief veel geïnvesteerd in apparatuur voor de werkplaats. Kwaliteit, service en een hechte klantrelatie staan voorop. Men krijgt goede review-scores op Google en hier is de ondernemer zeer trots op.
 

Onderneming

Autobedrijf SARO houdt zich bezig met onderhoud en reparaties aan alle merken auto’s. Ze zijn aangesloten bij Bosch Car Service en bij “Auto onderhoudsplan”. De eerste is een bekende formule en de tweede is een abonnementssysteem speciaal voor autoreparaties. Verder doet men zaken met Autohopper, een organisatie op het gebied van autoverhuur. Deze laatste activiteit is verlieslatend en zal op korte termijn worden afgebouwd. 

In- en verkoop van auto’s gebeurt slechts sporadisch en is zeker geen kernactiviteit. Onlangs is besloten om de focus meer te leggen op onderhoud en reparaties, daar wordt ’t geld verdiend. Kwaliteit, service en een hechte relatie met de klant staat daarbij voorop. De klanten komen uit de directe omgeving. Vanwege de goede kwaliteit en service is men in staat om veel klanten structureel te binden met betrekking tot onderhoud en reparaties. Kwaliteit, service en snelheid zijn hierbij vaak doorslaggevende factoren die de keuze voor Autobedrijf SARO bepalen. 

De vraag ontwikkelt zich goed. Het is moeilijk om trends te ontdekken maar Autobedrijf SARO ziet in corona-tijd dat mensen de aankoop van nieuwe auto’s langer uitstellen. Ook de overgang naar elektrisch aangedreven auto’s zal naar verwachting nog meerdere jaren duren en vooralsnog zal de markt van de ‘traditionele’ auto’s in stand blijven.

Concurrenten zijn veelal de autodealers in de directe omgeving. Men is goed ingericht om onderhoud en kleine reparaties te verrichten Dit zijn veelal activiteiten die voor de autodealers minder interessant zijn binnen hun verdienmodel. Op basis van 20 jaar ervaring heeft men ook een goede reputatie kunnen opbouwen. Hierdoor zien we ook dat bestaande klanten lang klant blijven. Er is een relatie opgebouwd op basis van vertrouwen. In de directe omgeving rond Beek en Donk heeft men een goede naam opgebouwd. De kwaliteit kan men met name waarborgen doordat de ondernemer jarenlang kwalitatief goede machines en materialen heeft aangeschaft. Deze kwaliteitsimpuls betaald zich nu goed uit.

Door de financiering kan men diverse leningen herfinancieren. De relatief hoge aflossing stond niet meer in verhouding tot de schuld. Daarnaast wordt een groot deel van de financiering gebruikt om diverse kortlopende verplichtingen fors af te bouwen. Hierin zitten onder meer crediteuren en belastingen opgenomen.

Het risico van achterblijvende omzet is beperkt. Op basis van de omzetontwikkeling en de stabiliteit van het klantenbestand, ook in corona-tijd, wordt niet verwacht dat omzet ineens fors zal teruglopen. Ondernemer is bezig met de toekomst en blijft kijken naar mogelijkheden om omzet en marges verder te laten toenemen. 

De ondernemer heeft zich omringd met een sterke rechterhand op werkplaats/receptie en ten aanzien van advies door Frank Wilms. Een eventueel plotseling uitvallen van de ondernemer zal hiermee, werk technisch gezien, opgevangen kunnen worden voor de korte termijn. 

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering bestaande leningen € 155.000,-
Structureren crediteuren en belastingen € 145.000,-
Totale financieringsbehoefte € 300.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 300.000,-

Leenbedrag: € 300.000,- 
Rente: 6,0%
Looptijd: 60 maanden met lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 225.000,-

Overige financiers
De familie van de ondernemers hebben de afgelopen jaren een aantal kleine leningen verstrekt. De totale openstaande schuld van deze leningen bedraagt € 35.382,-. Er zijn geen afspraken gemaakt over de aflossing en er wordt geen rente uitgekeerd over de openstaande schuld. Er zijn geen zekerheden afgegeven voor deze schulden.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is T.A.C.F. van Schijndel t.h.o.d.n. Autobedrijf SARO. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 350.000,- op het bedrijfspand aan de Beekerheide 35, 5741 HB, Beek en Donk verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde ter hoogte van € 501.000,- op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 27-07-2020. 
 • De lening van de heer J.J.M. van den Tillaar ter hoogte van € 82.256,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening mag er vanaf 1 januari 2022 maximaal € 1.000,- per maand worden afgelost op de achtergestelde lening op voorwaarde dat aan alle verplichtingen richting Collin Crowdfund zijn voldaan en wanneer de solvabiliteit hoger is dan 35%. De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Autobedrijf SARO worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Autobedrijf SARO is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op de definitieve cijfers tot en met mei 2020 en conceptcijfers tot en met augustust. De overall Collin Credit Score is Goed. 

Afloscapaciteit 
Voor 2020 wordt een omzet verwacht van € 756.000,-. Na privé-onttrekkingen en aflossing resteert een netto cashflow overschot van € 21.000,-. Conform de prognose wordt er in 2021 een omzet verwacht van € 863.000,- en een netto cashflow overschot van € 29.000,-. De afloscapaciteit kwalificeren wij op Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
Eind 2020 bedraagt de solvabiliteit naar verwachting 32% op een balanstotaal van € 558.000,-. Ultimo 2021 bedraagt de solvabiliteit conform prognoses 39% op een balanstotaal van € 559.000,-. De solvabiliteit kwalificeren wij als Goed.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • De debiteur is T.A.C.F. van Schijndel t.h.o.d.n. Autobedrijf SARO. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 350.000,- op het bedrijfspand aan de Beekerheide 35, 5741 HB, Beek en Donk verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde ter hoogte van € 501.000,- op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 27-07-2020.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Autobedrijf SARO worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 

Door zowel de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemer, de verpanding van de roerende zaken als de hypothecair inschrijving kwalificeren wij de zekerheden als Zeer Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Zeer Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-12891 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-12-2020 om 15:05
investeerder-69363 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-12-2020 om 15:02
investeerder-109692 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-12-2020 om 14:58
investeerder-112455 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-12-2020 om 14:58
investeerder-54664 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-12-2020 om 14:57

Ondernemer

T. van Schijndel

Crowdfund Coach


Jacques Smeets