33905

Autobedrijf Verlinde Terneuzen B.V.

€ 480.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 395
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 11-12-2019 in 1 uur volgeschreven door 395 investeerders

Samenvatting

Autobedrijf Verlinde Terneuzen B.V. is reeds meer dan 30 jaar een universeel autobedrijf in Terneuzen met een werkplaats en showroom. Men is aangesloten bij de CarProf formule. Het bedrijfspand is in eigendom en kent een goede ligging. Voor extra werkkapitaal om een grotere voorraad gebruikte auto’s te kunnen aanhouden worden de bestaande hypothecaire leningen geherfinancierd, waardoor er een volwaardige hypothecaire inschrijving als onderpand voor de investeerders van Collin Crowdfund wordt aangeboden. 

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 480.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 380.000,-. De rente bedraagt 6,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Verlinde Onroerend Goed B.V. als Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 
De voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn Verlinde Onroerend Goed B.V., Verlinde Beheer B.V. en Autobedrijf Verlinde Terneuzen B.V. 
 • A.J. Verlinde geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • J.C. Verlinde geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 480.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Oudelandseweg 31 te Terneuzen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 760.000,- op basis van een waardebepaling d.d. 7-11-2019.

Leendoel

Het bedrijf wil werkkapitaal vrijmaken om meer gebruikte auto’s op voorraad te hebben zodat er meer auto’s op voorraad staan om mee te kunnen handelen. Om dit mogelijk te maken worden de bestaande leningen geherfinancierd.

Ondernemer

De ondernemer is de heer Ad Verlinde (1960). Hij is reeds vele jaren het gezicht van de onderneming en kent dan ook nagenoeg al zijn klanten persoonlijk.

Zijn broer is medeaandeelhouder en is gepensioneerd en daarom niet meer dagelijks aanwezig op de zaak. Wel is hij altijd bereid kleine klusjes te doen dan wel auto’s op te halen of te brengen.

In de werkplaats heeft men monteurs die reeds vele jaren werkzaam zijn bij het bedrijf en bij afwezigheid van de ondernemers de zaak kunnen waarnemen.

Financieel laat men zich goed bijstaan door de accountant die de financiële informatie periodiek bespreekt met zijn klant, zijnde de ondernemer.

Onderneming

Autobedrijf Verlinde Terneuzen B.V. is reeds meer dan 30 jaar een universeel autobedrijf in Terneuzen met een werkplaats en showroom. Tot voor een aantal jaren was men een officiële Mazda Dealer wat inmiddels is aangepast in erkend Mazda reparateur. Wel is er een goede relatie met de Mazda Dealer in Goes. Autobedrijf Verlinde Terneuzen B.V. is aangesloten bij de CarProf formule wat een relatief nieuwe formule is voor universele autobedrijven. Via CarProf krijgt men ondersteuning op technisch, inkoop en marketing gebied.

Naast reparatie en onderhoud van alle merken handelt men in gebruikte auto’s en levert men in samenwerking met de dealer nieuw Mazda’s voor het werkgebied.

Autobedrijf Verlinde Terneuzen B.V. is een bekende naam in het werkgebied en heeft vele trouwe klanten die al vele jaren bij Autobedrijf Verlinde Terneuzen B.V. komen voor reparatie, onderhoud en aankoop van hun auto’s.

Onroerend goed
Het zakelijk onroerend goed wat in eigendom is, is een voor de automotive branche typisch ingericht pand uit 1995 met een werkplaats (280 m ²), magazijn (140 m ²), kleine kantoorruimte (110 m ²) en grote showroom (700 m ²). Tevens heeft het pand een groot buitenterrein waardoor het totale perceeloppervlak 1670 m ² bedraagt. Het pand heeft een uitstekende ligging met een goede bereikbaarheid en parkeermogelijkheden. De staat van onderhoud binnen en buiten is goed. Het pand is recent getaxeerd op een marktwaarde van € 760.000,-. Hiermee bedraagt de LTV (Loan to Value) van de crowdfunding bij de start 63%.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aflossing Bank

€ 350.000,-
Aflossing investeerder € 25.000,-
Kosten € 5.000,-
Werkkapitaal  € 100.000,-
Totaal € 480.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 480.000,-

Leenbedrag: € 480.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing met een slottermijn van € 380.000,-

Naast de crowdfunding is er alleen sprake van een aflossingsvrije lening van € 25.000,- van een bevriende investeerder. Deze lening wordt afgelost met het verstrekken van de Collin lening. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Verlinde Onroerend Goed B.V., Verlinde Beheer B.V. en Autobedrijf Verlinde Terneuzen B.V. 
 • A.J. Verlinde geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • J.C. Verlinde geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 480.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Oudelandseweg 31 te Terneuzen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 760.000,- op basis van een recente waardebepaling d.d. 7-11-2019.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Verlinde Onroerend Goed B.V. en Verlinde Beheer B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor Autobedrijf Verlinde Terneuzen B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de geconsolideerde cijfers 2018, de tussentijdse cijfers 2019 en de prognose over 2019 en 2020.

Afloscapaciteit 
De brutomarge in 2018 bedroeg € 387.000,- bij een netto omzet van € 2.361.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 41.000,-. Tot en met juli 2019 is de brutomarge € 215.000,- waardoor we voor geheel 2019 een brutomarge verwachten van € 390.000,- bij een geprognosticeerde netto omzet van € 1.350.000,- en een verwachtte genormaliseerde cashflow van € 50.000,-. Vanaf het tweede kwartaal van 2019 is Autobedrijf Verlinde Terneuze B.V. geen Mazda dealer meer. Dat betekend dat zij de Mazda’s die zij verkopen, niet meer inkopen en enkel op basis van provisie per verkochte auto een marge ontvangen. Dat verklaard de daling in omzet in verhouding tot 2018. Voor 2020 wordt een wat hogere brutomarge verwacht doordat er meer liquiditeit is voor de voorraad van gebruikte auto’s en er meer transacties kunnen worden gerealiseerd. De cashflow is voldoende voor de aflosverplichtingen na herfinanciering waardoor we de afloscapaciteit Voldoende kwalificeren.

Solvabiliteit
De solvabiliteit bedraagt ultimo 2018 24% op een balanstotaal van € 1.172.000,-. Er is een stille reserve in het zakelijk onroerend goed. Indien we dit corrigeren is de solvabiliteit 29% wat Ruim voldoende is. Deze solvabiliteit zal licht stijgen de komende jaren. De solvabiliteit kwalificeren we Ruim voldoende.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • A.J. Verlinde geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • J.C. Verlinde geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 480.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Oudelandseweg 31 te Terneuzen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 760.000,- op basis van een recente waardebepaling d.d. 7-11-2019.
 • Door zowel de beide borgtochten als de hypothecaire inschrijving kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-56989 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-12-2019 om 11:47
investeerder-32826 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-12-2019 om 11:45
investeerder-57599 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-12-2019 om 11:45
investeerder-87295 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-12-2019 om 11:45
investeerder-59638 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-12-2019 om 11:45

Ondernemer

Ad Verlinde

Crowdfund Coach


Marc Kogels