42349

Avio Connect

€ 100.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 210
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 10-08-2022 in 1 uur volgeschreven door 210 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Avio Connect
Sector Handel
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Herfinanciering/Werkkapitaal
Datum van oprichting 01-07-2010
Website www.avio-connect.com

Leendoel

Sinds 2010 exploiteren Josephine en Eric van Ooijen de V.O.F. Avio Connect. Zij zijn distributeur van elektronische componenten binnen de aerospace (lucht en ruimtevaart)- en defensie industrie. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor de herfinanciering van een lening en werkkapitaal. 

Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering € 60.000
Werkkapitaal € 40.000
Totaal € 100.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn J.M.A. van Ooijen – Verschuren en H.W.M. van Ooijen handelend onder de naam Avio Connect. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,-  op het woonhuis met als adres: Molenhoek 10, 5251EK te Vlijmen, kadastraal bekend als sectie P nummers 27, 437 en 519, te Vlijmen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 600.000,-  en een openstaande schuld van € 409.990,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 735.000,-  op basis van een recent taxatierapport uit juni 2022. 
  • J.M.A. van Ooijen – Verschuren en H.W.M. van Ooijen geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis met als adres: Molenhoek 10, 5251EK te Vlijmen, kadastraal bekend als sectie P nummers 27, 437 en 519, te Vlijmen. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Op dit moment is er sprake van een ruime overwaarde op het onderpand.
  • Indien de ondernemers hun woonhuis gedurende de looptijd van de lening verkopen, zullen zij de lening vervroegd aflossen tegen drie maanden rentevergoeding voor de investeerders (i.p.v. zes maanden). Er kan vervolgens middels een nieuwe beoordeling bezien worden of de bestaande lening met een nieuwe zekerheid geherfinancierd kan worden.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Avio Connect is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de jaarcijfers 2018, 2019, 2020 en de concept jaarcijfers 2021 van Avio Connect. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Er wordt in 2021 een fors negatief eigen vermogen weergegeven, gebaseerd op de concept jaarrekening 2021. Dit heeft te maken met het feit dat de productie van de Boeing 737 MAX in 2020 volledig was stil gelegd, waardoor er binnen de onderneming een fors negatief eigen vermogen is ontstaan. Het negatieve eigen vermogen bedroeg ultimo 2020 € – 163.000,-. Door het resultaat in 2021 is het eigen vermogen minder negatief geworden. De ondernemers verwachten binnen enkele jaren weer over een positief eigen vermogen te beschikken binnen de onderneming. Tevens geven de ondernemers maximaal commitment af door het laten vestigen van een tweede hypothecaire inschrijving op de privé woning met op dit moment een forse overwaarde. Indien de overwaarde op de privéwoning wordt meegenomen in de berekening van het vermogen dan hebben de ondernemers wel een positief eigen vermogen. Deze financiering zal deels aangewend worden om de kortlopende verplichtingen, langlopend te financieren. Waarbij een lening met een openstaand bedrag ter hoogte van € 18.000,- inmiddels vanuit de operationele cashflow is afgelost.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021

Activa

  2021
Vaste activa € 3.000
Vlottende activa € 75.000
Overige vlottende activa € 21.000
Totaal € 99.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € -104.000
Langlopende schulden € 35.000
Kortlopende schulden € 168.000
Totaal € 99.000

Winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 844.000
Bruto winst € 201.000
Kosten € 61.000
Resultaat € 140.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-7737 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-08-2022 om 14:24
investeerder-108211 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-08-2022 om 14:21
investeerder-167597 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-08-2022 om 14:21
investeerder-217046 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-08-2022 om 14:21
investeerder-295067 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-08-2022 om 14:20

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders