36645

Bakkerij Bôle ensa

€ 35.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 62
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 3-06-2020 in 1 uur volgeschreven door 62 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Bakkerij Bôle ensa
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 01-01-2019
Website

Leendoel

Meneer en mevrouw Holthuis hebben sinds 2013 samen een bakkerij in Harkema. Begin vorig jaar is deze onderneming overgegaan van eenmanszaak in vennootschap onder firma, vandaar de recente datum van oprichting. De bakkerij biedt ambachtelijke producten aan van hoge kwaliteit. Naast de winkel voor consumenten richt het ondernemerspaar zich ook op de zakelijke markt. Voor de zakelijke markt leveren zij onder andere kerstpakketten. De vraag naar de kerstpakketten is de afgelopen jaren fors gegroeid, maar wegens gebrek aan werkkapitaal hebben zij geregeld nee moeten verkopen. De inkoop van kerstpakketten begint nu al en de ondernemers vragen een financiering om de kerstpakketten voor te kunnen financieren. Er wordt een lineaire lening van € 35.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 35.000
Collin Direct € 35.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn de heer S. Holthuis en mevrouw G. Holthuis-Dam handelend onder de naam Bakkerij Bôle ensa. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Bakkerij Bôle ensa worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Bakkerij Bôle ensa is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Bakkerij Bôle ensa. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Extra toelichting bij jaarcijfers
Er is een ruime overwaarde aanwezig in het privé vastgoed (een pand met combinatie woning/bakkerij). Het pand is niet opgenomen in de balans van de onderneming. De vermogenspositie is dus beter dan uit de jaarcijfers blijkt.

Invloed Coronavirus
De bakkerij draait dit jaar zelfs beter dan het afgelopen jaar. Ondernemers vernemen van hun klanten dat zij de drukke supermarkten ontzien en liever naar een kleinere winkel gaan voor een deel van hun dagelijkse boodschappen.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018 

Activa

  2017 2018
Vaste activa € 25.000 € 20.000
Vlottende activa € 11.000 € 12.000
Overige vlottende activa € 3.000 € 9.000
Totaal € 39.000 € 41.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € 19.000 € 21.000
Langlopende schulden € 11.000 € 7.000
Kortlopende schulden € 9.000 € 13.000
Totaal € 39.000 € 41.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 287.000  
Bruto winst € 98.000  
Kosten € 68.000  
Resultaat € 30.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-103604 heeft € 100 geïnvesteerd.
03-06-2020 om 10:07
investeerder-12213 heeft € 100 geïnvesteerd.
03-06-2020 om 10:06
investeerder-48995 heeft € 100 geïnvesteerd.
03-06-2020 om 10:00
investeerder-40791 heeft € 100 geïnvesteerd.
03-06-2020 om 10:00
investeerder-69069 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-06-2020 om 9:59

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders