40227

Bakkerij van Beijnen Holding B.V.

€ 100.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 188
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Aanzienlijk
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 27-08-2021 in 1 uur volgeschreven door 188 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Bakkerij van Beijnen Holding B.V.
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Besloten vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 04-03-2020
Website www.bakkerijvanbeijnen.nl

Leendoel

Bakkerij van Beijnen is met meerdere winkels in de regio Waalwijk een begrip in de wijde omtrek. Afgelopen jaar is er een BV-structuur opgericht door zoon Tim van Beijnen die de bakkerij, met een historie van vele tientallen jaren, van zijn ouders heeft overgenomen. De ondernemer heeft vorig jaar een moeilijk jaar gehad door de coronapandemie en heeft een flinke investering moeten doen in de twee nieuwe winkels die vorig jaar geopend zijn. Door het matige jaar is de rekening courant omlaag gezet door de huisbankier en is de ondernemer voor nu op zoek naar extra liquiditeiten voor de voorfinanciering van voorraad voor de decembermaand en de opening van een volgende nieuwe winkel.

Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 100.000
Totaal € 100.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • Bakkerij van Beijnen Holding B.V.
  • BVB training and production B.V.
  • PVT productie B.V.
  • BVB Bloemenoord B.V.
  • BVB Kuyperlaan B.V.
 • Er wordt een gezamenlijke persoonlijke borgstelling door de heer T. van Beijnen en mevrouw P.A.F.M. van Keulen ter hoogte van het leenbedrag afgegeven. De waarde van de borgstelling is op dit moment moreel.
 • Er wordt een gezamenlijke persoonlijke borgstelling door de heer J.B.P. van Beijnen en mevrouw A.D.M. van Beijnen – Kuis ter hoogte van het leenbedrag afgegeven. De waarde van de borgstelling is op dit moment materieel op basis van de overwaarde op het onroerend goed waar hypotheek op gevestigd gaat worden.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het bedrijfspand aan de Hoogeinde 18 a, 5142GC te Waalwijk (kadastraal bekend als sectie F, nummer 2809 Waalwijk) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 1 december 2020 heeft het bedrijfspand een marktwaarde van € 135.000,-. Het bedrijfspand is eigendom van de ouders van ondernemer, de heer J.B.P. van Beijnen en mevrouw  A.D.M. van Beijnen – Kuis.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 3 maanden ten gunste van de investeerders van Collin Crowdfund indien de ondernemer ervoor kiest om het bedrijfsmatig onroerend goed (bezit van ouders) aan te kopen en daarbij te financieren via de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Van Beijnen Holding B.V. is Verhoogd risico. De score voor BVB training and production B.V., PVT Productie B.V., BVB Bloemenoord B.V. en BVB Kuyperlaan B.V. is Aanzienlijk risico. Voor deze aanvraag kwalificeren we de score Aanzienlijk risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de geconsolideerde historische en prognose cijfers van Van Beijnen Holding B.V. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
De ondernemer geeft aan aanzienlijke negatieve gevolgen te hebben ervaren inzake de coronapandemie. Een groot deel (1/3 van de omzet) van de inkomsten viel weg door de sluiting van de horeca tijdens de lockdown. De ondernemer verwacht met de opening van de nieuwe winkel in Dongen de omzet weer verder te laten toenemen wat uiteindelijk een positief effect zal hebben op het resultaat. Het rekening courant krediet is in 2021 met € 50.000,- omlaag gezet, welke vervolgens uit eigen cashflow is betaald. Dit laat een verbeterde gang van zaken zien in 2021.

Toelichting jaarcijfers
De langlopende schuld op de balans bestaat uit een bankfinanciering die is overgenomen uit de vof. Daarnaast heeft de ondernemer nog een schuld aan ouders à € 145.000,- inzake de overname, hierop werd vanaf halverwege 2020 (start coronapandemie) tot juli 2021 niet op afgelost, inmiddels is de aflossing weer opgepakt. In 2022 zal de omzet en naar verwachting ook het resultaat verder toenemen door de opening van de nieuwe winkel in Dongen per september. De eigen bakkerij heeft een productiecapaciteit om een omzet te realiseren van € 2.000.000,- à € 2.500.000,- waardoor er nog voldoende ruimte is om door te groeien. Het resultaat plus de afschrijvingen in 2021 zal naar verwachting € 86.000,- zijn.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020

Activa

  2020
Vaste activa € 585.000
Vlottende activa € 218.000
Overige vlottende activa € 21.000
Totaal € 824.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € -/-160.000
Langlopende schulden € 477.000
Kortlopende schulden € 507.000
Totaal € 824.000

Winst- en verliesrekening 2020

Omzet € 1.112.000  
Bruto winst € 830.000  
Kosten

€ 990.000

 
Belasting € –
Resultaat € -/-160.000  

 

Winst- en verliesrekening prognose 2021

Omzet € 1.659.000  
Bruto winst € 1.218.000  
Kosten € 1.208.000  
Belasting € –
Resultaat € 10.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-110115 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-08-2021 om 14:35
investeerder-249841 heeft € 300 geïnvesteerd.
27-08-2021 om 14:34
investeerder-249401 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
27-08-2021 om 14:33
investeerder-117241 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-08-2021 om 14:33
investeerder-195169 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
27-08-2021 om 14:33

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders