fbpx
32846

Basishuis B.V.

€ 40.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 93
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 21-10-2019 in 1 uur volgeschreven door 93 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Basishuis B.V.
Sector Gezondheid
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Overname
Datum van oprichting 11-09-2019
Website www.basishuiskollum.nl

Leendoel

Basishuis Kollum begeleidt cliënten naar een evenwichtige en stabiele toekomst. Deze onderneming gaat overgenomen worden door een drietal zorgprofessionals, Emiel van der Tuuk, Erik Breur en Daniel Velstra. Zij gaan 24-uurs zorg aanbieden voor de doelgroep met psychische kwetsbaarheid, PTSS, trauma- en angststoornissen. Ondernemers brengen zelf een deel in, voor het resterende bedrag wordt een financiering gevraagd. Er wordt een lineaire lening van € 40.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Overname € 40.000
Collin Direct € 40.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn Basishuis B.V., Van der Tuuk Zorg Beheer B.V., Velstra Zorg & Begeleiding Beheer B.V. en Aequitas Zorg Beheer B.V. Door de heer E. van der Tuuk, de heer D. Velstra en de heer E.S. Breur wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Basishuis B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruikt gemaakt van de historische cijfers van Basishuis Kollum en de prognose van Basishuis B.V. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht 2019-2020 Basishuis B.V. 

Activa

  B2019 P2020
Vaste activa € 45.000 € 39.000
Vlottende activa € 0 € 0
Overige vlottende activa € 5.000 € 126.000
Totaal € 50.000 € 165.000

Passiva

  B2019 P2020
Eigen vermogen € 10.000 € 110.000
Langlopende schulden € 40.000 € 30.000
Kortlopende schulden € 0 € 25.000
Totaal € 50.000 € 165.000

Winst- en verliesrekening 2018 (oude onderneming) en P2020 (nieuwe onderneming)

  2018     P2020
Omzet € 298.000   Omzet € 522.000
Brutowinst € 268.000   Brutowinst € 467.000
Kosten € 100.000   Kosten € 342.000
Resultaat € 69.000   Belasting € 25.000
      Nettowinst € 100.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-69069 heeft € 100 geïnvesteerd.
21-10-2019 om 14:44
investeerder-99145 heeft € 200 geïnvesteerd.
21-10-2019 om 14:44
investeerder-54264 heeft € 100 geïnvesteerd.
21-10-2019 om 14:43
investeerder-8402 heeft € 100 geïnvesteerd.
21-10-2019 om 14:43
investeerder-55642 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-10-2019 om 14:42

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders