47334

BDJ Consulting B.V.

€ 40.000  |  9,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 82
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 14-03-2024 in 1 uur volgeschreven door 82 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam BDJ Consulting B.V.
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 12-10-2012

Leendoel

Bob de Jongh exploiteert sinds 2012 BDJ Consulting B.V. Hij is de contracterende partij voor een platform dat proposities faciliteert op het gebied van sales binnen de energie- en telecomsector. Hij heeft op dit moment een dertigtal medewerkers (zzp’ers) die voor hem de sales oppakken. Nu werkt het binnen de sector zo dat er een brutobedrag per sale wordt voorgeschoten, alvorens de sale daadwerkelijk netto is. Dit betekent dat de ondernemer een gedeelte van de sales vooraf uitbetaalt, alvorens hij daadwerkelijk de vergoeding krijgt. Om de groei te kunnen waarborgen is hij daarom op zoek naar een financiering.

Er wordt een lineaire lening van € 40.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een vaste rente van 9,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 40.000
Totaal € 40.000
Collin Direct € 40.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is BDJ Consulting B.V.
  • De heer B.J.J. de Jongh geeft een borgstelling af voor € 40.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor BDJ Consulting B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de jaarcijfers 2021, 2022 en voorlopige jaarcijfers 2023 van BDJ Consulting B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers

In de voorlopige winst- en verliesrekening is er nog geen resultaat deelneming toegevoegd. 

Jaarcijfers

Balans overzicht BDJ Consulting B.V. ultimo 2021 en 2022

Activa

  2021 2022
Vaste activa € 73.000 € 95.000
Vlottende activa € 150.000 € 217.000
Totaal € 223.000 € 312.000

Passiva

  2021 2022
Eigen vermogen € 110.000 € 231.000
Langlopende schulden € – € –
Kortlopende schulden € 113.000 € 81.000
Totaal € 223.000 € 312.000

Winst- en verliesrekening 2021 BDJ Consulting B.V.

Omzet € 277.000
Bruto winst € 132.000
Kosten € 118.000
Belasting € –
Resultaat deelneming +/+ € 26.000
Netto winst € 40.000

 

Winst- en verliesrekening 2022 BDJ Consulting B.V.

Omzet € 321.000
Bruto winst € 202.000
Kosten € 105.000
Belasting -/- € 9.000
Resultaat deelneming +/+ € 32.000
Netto winst  € 120.000

 

Voorlopige winst- en verliesrekening 2023 BDJ Consulting B.V.

Omzet € 593.000
Bruto winst € 268.000
Kosten € 173.000
Belasting € 18.000
Netto winst € 77.000

Bijlage(n)

  • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 2.000 geïnvesteerd.
14-03-2024 om 14:03
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
14-03-2024 om 14:03
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
14-03-2024 om 14:03
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
14-03-2024 om 14:03
Anonieme investeerder heeft € 300 geïnvesteerd.
14-03-2024 om 14:03

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders