35208

BeachCruizers Holding B.V.

€ 140.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 184
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 26-03-2020 in 5 uur volgeschreven door 184 investeerders

Samenvatting

BeachCruizers is een technologie gedreven start-up die gemakkelijk toegankelijk (‘hassle free’) autoverhuur op vakantiebestemmingen over de hele wereld aanbiedt. De verhuurvloot wordt ingezet in nichemarkten met unieke geografische eigenschappen en hoge bezoekersaantallen.

Door selfservice concepten aan te bieden zorgt BeachCruizers ervoor dat traditionele irritaties zoals lange wachttijden en onvriendelijke operators tot het verleden behoren. Met het volledige ‘hassle-free’ concept positioneert BeachCruizers zich op een unieke manier in de autoverhuur markt. De auto’s worden aangeboden onder twee verschillende formules; “All-in” en “On-demand”.

BeachCruizers is een nieuwe onderneming van Danny Tournier (1984), die voor veel investeerders van Collin Crowdfund een bekende is. In augustus 2018 haalde Danny met zijn toenmalige bedrijf Beyond Outdoor nog € 900.000,- op via Collin Crowdfund. Deze lening is vervolgens al na negen maanden volledig afgelost na de succesvolle acquisitie van Beyond Outdoor door het beursgenoteerde bedrijf Ocean Outdoor.

Invloed coronavirus
Gezien de meest recente ontwikkelingen in de strijd tegen het coronavirus lijkt het geen voor de hand liggende keuze om op dit moment te beginnen met een onderneming gericht op toerisme. Danny ziet op dit moment echter geen aanleiding om de start van BeachCruizers uit te stellen. De eerste verhuuractiviteiten staan gepland voor 1 mei 2020 als het nieuwe seizoen begint en er is op dit moment al een goede basis met non-refundable boekingen voor 2020. Bovendien ontstaan er veel nieuwe kansen voor een kleine aanbieder zoals BeachCruizers nu grote aanbieders besluiten beperkt of zelfs geen nieuwe verhuur auto’s klaar te zetten voor het vakantieseizoen.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 240.000,-, waarvan uit eigen-middelen € 100.000,- wordt ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 140.000,-. De looptijd is 60 maanden, met een maandelijkse lineaire aflossing. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. De bedenktermijn voor investeerders is voor deze leningaanvraag zeven dagen.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert BeachCruizers Holding B.V. als Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

 • De debiteur is BeachCruizers Holding B.V.
 • De heer D. Tournier geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 140.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De lening van de heer D. Tournier ter hoogte van € 100.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van BeachCruizers Holding B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De roerende zaken (met name personenauto’s) die zich vooral in het buitenland bevinden kennen bij problemen mogelijk een beperkte waarde. De volledige materiele borgstelling van de ondernemer mitigeert deze omstandigheid.

Leendoel

De gevraagde lening wordt gebruikt om te investeren in de verdere ontwikkeling van de benodigde software en mobiele applicaties, de aanschaf van benodigde hardware en de aankoop van huurauto’s.

Ondernemer

Al tijdens zijn middelbareschooltijd op de mavo, werd het Danny Tournier (1984) vrij snel duidelijk dat een dergelijke opleiding voor hem niet ging werken. Om die reden is Danny al op jonge leeftijd aan het werk gegaan. Hij voerde tot zijn 18e werk uit als dakdekker in het bedrijf van zijn vader.
Op zijn 18e is Danny vervolgens gestart met zijn eerste bedrijf. De webshop in beamer/projectorlampen met de naam EasyLamp, werd in korte tijd succesvol. De shop werd na 1,5 jaar succesvol verkocht. 
In navolging op het succes van de webshop kwamen er veel vragen van ondernemers die op zoek waren naar een website, webshop of ondersteuning in de marketing. Danny is hier samen met zijn partner op ingesprongen en op die manier de reclame- en marketingwereld ’ingerold’. In tien jaar tijd werd er met DKTD Reclame een succesvol bedrijf opgebouwd met circa 100 vaste klanten. 
Vanuit de reclameactiviteiten is Danny in aanraking gekomen met de media, in het bijzonder de out of home. Uiteindelijk heeft deze inspiratie geleid tot het opbouwen van een specifieke activiteit voor outdoor reclame onder de handelsnaam Beyond Outdoor. Begin 2016 is Danny gestopt met de activiteiten van zijn reclamebureau om zich volledig te kunnen focussen op de ontwikkeling van Beyond Outdoor. Met Beyond Outdoor werd een dermate prominente positie verworven in de out of home reclamewereld, dat dit vorig jaar geleid heeft tot een verkoop van het bedrijf aan Ocean Outdoor.
Na een korte periode van oriëntatie op de toekomst, heeft Danny zijn plannen in de markt van de verhuur van personenauto’s concreet vorm gegeven door de opstart van BeachCruizers.

Onderneming

BeachCruizers is een technologie gedreven start-up die gemakkelijk toegankelijke (‘hassle-free’) autoverhuur op vakantiebestemmingen over de hele wereld aanbiedt. De verhuurvloot wordt ingezet in nichemarkten met unieke geografische eigenschappen en hoge bezoekersaantallen.

De auto’s worden aangeboden onder twee verschillende formules; “All-in” en “On-demand”. Binnen de All-in formule maken klanten vooraf reserveringen voor een vaste periode. De tarieven zijn vast en omvatten altijd alle denkbare opties zoals verzekeringen, afkoop eigen risico, kinderstoelen en navigatie.

De On-demand formule maakt het mogelijk om op ieder gewenst moment met behulp van een mobiele app een huurauto mee te nemen. De auto’s staan bij partner hotels en zijn in eerste instantie alleen beschikbaar voor hotelgasten en klanten van touroperators. De tarieven zijn variabel en worden realtime berekend op basis van tijd, seizoen, vraag en beschikbaar aanbod. 

Doelgroep
BeachCruizers richt zich op een specifieke maar steeds meer diverse doelgroep. Ongeacht de achtergrond heeft deze groep een aantal eigenschappen gemeen. Het typische profiel is een man/vrouw tussen de 30 en 60 jaar, reizend met een groep vrienden of familie en voor een gemiddelde duur van zeven tot twaalf dagen.

Markt
Primair is de autoverhuurbranche duidelijk te verdelen in de segmenten Airport en Off-airport. Secundair kan er een verdeling gemaakt worden op basis van B2B en particuliere verhuur. Verdere segmentatie is mogelijk op basis van voertuigtype en waarde; Premium, Mid-value en Deep-value.

Op bepaalde bestemmingen is de vraag naar huurauto's boven of zelfs ver boven het gemiddelde. Dit zijn vrijwel altijd veilige bestemmingen met een ontwikkeld wegennet en waar toeristische hoogtepunten goed aan te rijden zijn. BeachCruizers richt zich uitsluitend op markten met deze specifieke kenmerken. Hierop inspelend zullen de eerste activiteiten geconcentreerd zijn op de eilandengroep Balearen (Mallorca en Ibiza). 

Concurrentiepositie
BeachCruizers neemt de irritatiepunten weg met een all-in formule waarbij echt alles all-in is. Geen onverwachte bijkomende kosten voor vanzelfsprekende zaken zoals een goede verzekering of een kinderstoel als je met kinderen reist. Daarnaast is de verhuurprocedure van begin tot einde digitaal waardoor lange wachtrijen bij aankomst op de verhuurlocatie tot het verleden behoren. Hiermee onderscheid BeachCruizers zich ten opzichte van de traditionele aanbieders.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop huurauto’s / inventaris / Hardware € 85.000,-
Software / Mobiele ap € 72.000,-
Opstartkosten / Marketing / Juridisch/ Advies     € 33.000,-
Werkkapitaal € 50.000,-
Totaal € 240.000,-
   

Achtergestelde lening D. Tournier  

€100.000,-

Lening via Collin Crowdfund     €140.000,-

Leenbedrag: € 140.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

De bedenktermijn voor investeerders is voor deze leningaanvraag zeven dagen.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is BeachCruizers Holding B.V.
 • De heer D. Tournier geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 140.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De lening van de heer D. Tournier ter hoogte van € 100.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van BeachCruizers Holding B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De roerende zaken (met name personenauto’s) die zich vooral in het buitenland bevinden kennen bij problemen mogelijk een beperkte waarde. De volledige materiele borgstelling van de ondernemer mitigeert deze omstandigheid.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor BeachCruizers Holding B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De bepaling van de Collin Credit Score is gebaseerd op het opgestelde businessplan, waarin de financiële prognoses voor de jaren 2020 tot en met 2022 zijn opgenomen. De Collin Credit Score is bepaald op Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
De omzetprognose voor het startjaar 2020 is berekend op basis van een bezettingsgraad van de verhuurauto’s van gemiddeld 58%. Gezien de hoge concentratie van bezoekers/toeristen die een auto huren, zo blijkt uit onderzoek, zullen de verhuuractiviteiten starten op de eilandengroep Balearen (Ibiza/Mallorca). In 2020 wordt een omzet van € 128.000,- geprognosticeerd, waarmee naar verwachting een winst na belasting van € 25.000,- wordt gerealiseerd en een genormaliseerde cashflow van € 53.000,-. In het tweede exploitatiejaar stijgt de omzet volgens de opgestelde prognose door een hogere bezettingsgraad (gemiddeld 65%), een grotere verhuurvloot en meer inzetbare dagen, naar € 217.000,-. De winst na belasting bereikt volgens prognose een niveau van € 56.000,-, waaruit een genormaliseerde cashflow wordt gerealiseerd van € 92.000,-. Dit is voldoende om in 2021 aan de aflosverplichtingen te kunnen voldoen en de noodzakelijke uitbreidingsinvesteringen te kunnen doen. 

Door de hoge mate van digitalisatie van de dienstverlening, kunnen de operationele kosten laag blijven, hetgeen gunstig is voor de geprognosticeerde afloscapaciteit. Omdat de berekening van de afloscapaciteit geheel is gebaseerd op prognoses, hebben wij de score voor afloscapaciteit voorzichtigheidshalve op Voldoende gekwalificeerd.

Solvabiliteit
Bij aanvang van de activiteiten wordt er door de ondernemer vanuit eigen middelen € 100.000,- ingebracht door middel van een achter te stellen lening. Door deze lening achter te stellen rekenen wij deze middelen toe aan het risicodragend vermogen. De daarbij behorende solvabiliteit is 45% bij een balanstotaal van € 221.000,-. Wij bepalen hiermee de score voor solvabiliteit op Goed.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • De heer D. Tournier geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 140.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van BeachCruizers Holding B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Door zowel de persoonlijke borgstelling als de verpanding van roerende zaken, kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Alle investeerders worden beloond met:

 • Een BeachCruizers voucher, niet inwisselbaar voor geld, met een waarde die gelijk is aan 10% van het geïnvesteerde bedrag. 
 • Alle vouchers hebben een geldigheidsduur van 5 jaar en zijn op alle (toekomstige) verhuurlocaties in te zetten. 

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-77765 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-03-2020 om 15:43
investeerder-24139 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-03-2020 om 15:41
investeerder-108938 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-03-2020 om 15:23
investeerder-28694 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-03-2020 om 15:15
investeerder-108404 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-03-2020 om 15:09

Reacties

Investeerder – 11872
26-03-2020 11:51
Er wordt gesteld “er is op dit moment al een goede basis met non-refundable boekingen voor 2020”, maar als ik online zoek op BeachCruizers, kom ik enkel fietsen tegen. Waar is BeachCruizers online te vinden?

Collin Crowdfund
26-03-2020 11:54
Beste investeerder,

Hierbij de reactie van de ondernemer op de gestelde vraag:
De url van de website is http://www.beachcruizers.eu.
Op dit moment maken we even gebruik van de ‘crisis’ om wat updates door te voeren in de boekingssoftware en vormgeving van de website.
We zijn sinds afgelopen donderdag offline. Naar verwachting gaan we over 10 dagen weer live.
De boekingen die er nu staan zijn overigens voor het grootste deel via partners (brokers en tussenpersonen) binnengekomen.

Ondernemer

D. Tournier

Crowdfund Coach


Peter Stout