39161

Beemster Elektrotechniek B.V.

€ 50.000  |  9,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 80
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 4-02-2021 in 1 uur volgeschreven door 80 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Beemster Elektrotechniek B.V.
Sector Bouw
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Herfinanciering / werkkapitaal
Datum van oprichting 15-04-2019
Website www.beemster.nl

Leendoel

Beemster Elektrotechniek wordt geëxploiteerd door Jos Beemster. De ondernemer richt zich op de handel in verlichtingsproducten, inspecties van elektrotechnische installaties en op het adviseren, aannemen en uitbesteden van elektrotechnische installaties. Momenteel heeft de ondernemer een duur krediet lopen welke hij graag zou herfinancieren. Daarnaast is de ondernemer op zoek naar werkkapitaal.

Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering krediet € 20.000
Werkkapitaal € 30.000
Totaal € 50.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn de besloten vennootschappen:
  • Beemster Elektrotechniek B.V.
  • ELIQ B.V.
  • Josnel Holding B.V. 
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Beemster Elektrotechniek B.V., ELIQ B.V. en Josnel Holding B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De heer J.J.M. Beemster geeft een negatieve hypotheekverklaring af op de privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning met als adres Larixplantsoen 12 te Heerhugowaard wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). De openstaande restschuld bedraagt € 296.000,- met een WOZ-waarde per 1 januari 2019 van € 329.000,-.
 • Een persoonlijke borgstelling ter hoogte van € 50.000,- door de heer J.J.M. Beemster, geboren op 08-09-1958 te Heerhugowaard.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Beemster Elektrotechniek B.V. is verhoogd risico, de score voor ELIQ B.V. is Aanzienlijk risico en de score voor Josnel Holding is Laag risico. Voor deze aanvraag kwalificeren we score op Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognose cijfers van Beemster Elektrotechniek B.V. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
De invloed van het coronavirus op de bedrijfsactiviteiten van Beemster Elektrotechniek B.V. is tot dusver betrekkelijk gebleken. De activiteiten blijven doorlopen.

Toelichting jaarcijfers
Alle activiteiten die plaatsvonden binnen ELIQ B.V. zijn overgeheveld naar Beemster Elektrotechniek B.V. ELIQ B.V. zal dit jaar als bv worden opgeheven. De brutomarge in 2021 zal naar alle waarschijnlijkheid hoger liggen aangezien de ondernemer zich meer wil gaan focussen op inspecties waarbij de inkoopwaarde nihil is.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019

Activa

  2019
Vaste activa € 3.000
Vlottende activa € 54.000
Overige vlottende activa € 21.000
Totaal € 78.000

Passiva

  2019
Eigen vermogen € -16.000
Langlopende schulden € 6.000
Kortlopende schulden € 88.000
Totaal € 78.000

Winst- en verliesrekening voorlopige cijfers 2020

Omzet € 383.000  
Bruto winst € 121.000  
Kosten € 102.000  
Belasting € 2.000
Netto winst € 17.000  

 

Winst- en verliesrekening prognose 2021

Omzet € 314.000  
Bruto winst € 166.000  
Kosten € 131.000  
Belasting € 5.000
Netto winst € 30.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-120470 heeft € 100 geïnvesteerd.
04-02-2021 om 11:01
investeerder-67349 heeft € 100 geïnvesteerd.
04-02-2021 om 11:01
investeerder-222257 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-02-2021 om 11:00
investeerder-73837 heeft € 100 geïnvesteerd.
04-02-2021 om 11:00
investeerder-75801 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-02-2021 om 11:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders