40199

Benn Fietsen B.V.

€ 110.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 189
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 10-06-2021 in 1 uur volgeschreven door 189 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Benn Fietsen B.V.
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Aankoop bedrijfspand
Datum van oprichting 06-04-2018
Website www.bennfietsenwinkel.nl

Leendoel

Benn Fietsen B.V. is in 2018 gestart met de verkoop van fietsonderdelen via het internet en heeft in 2019 de huidige fysieke locatie geopend. Naast het assortiment met fietsenonderdelen worden tegenwoordig ook elektrische fietsen verkocht. Klanten in de regio weten de onderneming inmiddels ook te vinden voor kleine reparatie en onderhoudsklussen. De ondernemers de heer Veninga en heer De Haan zijn op zoek naar een financiering voor de aanschaf van het huidige huurpand.

Er wordt een lineaire lening van € 110.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop bedrijfspand € 250.000
Bijkomende kosten € 25.000
Aankoop voorraad € 35.000
Totaal € 310.000
Eigen inbreng € 25.000
Briqwise € 175.000
Collin Direct € 110.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • Benn Fietsen B.V.
  • Benns Fanclub B.V.
  • Frans B.V.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Benn Fietsen B.V., Benns Fansclub B.V. en Frans B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 110.000,- op het aan te kopen bedrijfspand aan de Franklinstraat 3 te Leeuwarden verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het bedrijfspand wordt voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 175.000,- en openstaande schuld van € 175.000,- door Briqwise. Op basis van een recent taxatierapport met waarde peildatum 14 mei 2021 heeft het bedrijfspand een marktwaarde van € 255.000,-.
 • De heer E. de Haan geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van het leenbedrag. De borgstelling is momenteel van materiële waarde, afgeleid uit het vermogen dat is opgebouwd vanuit zijn vastgoedportefeuille.
 • De heer B. Veninga geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van het leenbedrag. De borgstelling is momenteel van morele waarde.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Benn Fietsen B.V. is Verhoogd risico. De score voor Benns Fanclub B.V. en Frans B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag kwalificeren we de score Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognosecijfers van Benn Fietsen B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
Ondernemers (de heer Veninga en heer de Haan): “Ons bedrijf heeft geen last ervaren van Corona en heeft juist het tegengestelde effect gehad. We hebben dan ook geen gebruik hoeven te maken van de beschikbare regelingen. De verkoop van fietsen was groeiende door de verhuizing naar de nieuwe locatie. Door de intrede van Corona hebben we gemerkt dat de vraag sterk is toegenomen naar fietsen. Wel merken we in de markt dat het kunnen leveren van fietsen sterk afhangt van goede afspraken met leveranciers. Dit is een sterk punt van onze onderneming doordat we zorgen voor de juiste en tijdige betaling aan leveranciers. Het voordeel hiervan merken we nu, omdat we voorrang krijgen bij levering van fietsen en dat wij dus onze klant kunnen blijven bedienen.” 

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020

Activa

  2020
Vaste activa € 6.000
Vlottende activa € 55.000
Overige vlottende activa € 4.000
Totaal € 65.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € 24.000
Langlopende schulden € –
Kortlopende schulden € 41.000
Totaal € 65.000

Winst- en verliesrekening 2020

Omzet € 399.000  
Bruto winst € 152.000  
Kosten € 121.000  
Belasting € 5.000
Netto winst € 26.000  

 

Winst- en verliesrekening prognose 2021

Omzet € 505.000  
Bruto winst € 210.000  
Kosten € 142.000  
Belasting € 9.000
Netto winst € 59.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-250766 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-06-2021 om 11:06
investeerder-110967 heeft € 200 geïnvesteerd.
10-06-2021 om 11:04
investeerder-213897 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-06-2021 om 11:04
investeerder-214249 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-06-2021 om 11:03
investeerder-110470 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-06-2021 om 11:03

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders