28032

Bereik

€ 250.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 190
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

20 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 10-08-2017 in 6 dagen volgeschreven door 190 investeerders

Samenvatting

Dit is de derde crowdfundcampagne van Bereik bij Collin, succesvol werd eerder in juni 2016 € 200.000,- en januari 2017 € 275.000,- opgehaald. In beide pitches is reeds aangekondigd dat er mogelijk vervolgaanvragen zouden komen, in verband met de gestage groei van het bedrijf.

Bereik plaatst en exploiteert digitale, outdoor billboards op drukke verkeerslocaties. Het bedrijf, opgericht per eind 2014, is nog jong. Echter, Pleun Klootwijk is al 28 jaar actief in de buitenreclame en is daarmee ook aantoonbaar succesvol. Bereik sluit veelal meerjarencontracten met gemeenten voor het plaatsen van de billboards en door inzet van een salesteam sluit het ook meerjarencontracten met adverteerders op deze billboards. De informatie hierop is vanuit kantoor te wijzigen en muteert meerdere malen per minuut. Naast de ondernemer is zijn zoon Mick ook een belangrijke kracht binnen het bedrijf. 

Inmiddels staan er reeds billboards en zijn er overeenkomsten afgesloten voor: Zwijndrecht, Bodegraven, Rotterdam, Cappele aan de Ijssel, Oud-Beijerland, Wassenaar, Alphen a/d Rijn, Roosendaal, Laren-Eemnes, Hoorn, Alblasserdam en Spijkenisse.

Financieringsbehoefte
In 2017 is Bereik hard doorgegroeid. Daarom is in overleg met Collin, intermediair Credion en de ondernemer besloten dat de billboards zelf, middels operationale leases via een leasemaatschappij of de leverancier worden gefinancierd en dat de aanvullende installatie- en saleskosten via Collin worden gefinancierd. Hiervoor wordt nu een lening van € 250.000,- gevraagd. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 6,5%. Na deze campagne wordt er voor 2017 geen nieuwe financiering meer verwacht en is de volledige behoefte voor dit jaar ingevuld.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Bereik B.V. met de score Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score komt uit op Goed. De debiteuren zijn Bereik Rotterdam B.V., Bereik Oud Beijerland B.V., Bereik B.V. en Pleun Investments B.V. Pleun Klootwijk geeft een persoonlijke borgstelling af van € 100.000,-. De borgstelling heeft op dit moment grotendeels materiële waarde. Een bestaande lening van € 300.000,- wordt achtergesteld en er geldt een niet-onttrekkingsverklaring voor Bereik B.V., zolang de solvabiliteit lager dan 40% is. De inventaris wordt in 2e verband verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

Voor elk nieuw contract op een nieuwe locatie, zijn er salesinspanningen nodig voor het sluiten van meerjarencontracten voor de schermen. De kosten hiervoor worden bij het aangaan van het contract betaald. Voor alle geplaatste billboards zijn nagenoeg alle meerjarencontracten inmiddels gesloten (meer dan 90% van de totale capaciteit).

Ondernemer

Pleun Klootwijk (56 jaar) is met 28 jaar ervaring in de buitenreclame met recht een oude rot in het vak. Hoewel hij duidelijk de leiding van het bedrijf in handen heeft, treedt hij ook op als meewerkend voorman op het gebied van sales en nieuwe locaties. Door zijn senioriteit, oplossingsgerichtheid en humor weet hij partijen voor zich te winnen. Hij heeft een groot netwerk onder adverteerders en gemeenten.

Na 11 jaar (onder meer als directeur) bij een landelijk reclamebedrijf te hebben gewerkt, is Pleun in 2000 gestart met een eigen bedrijf (PK Media), dat zich richt op de (nu traditionele) reclameborden bij drukke wegen. In 2008 is hij samen met een compagnon het bedrijf Gripp gestart dat zich specialiseerde in de huurrechten van reclameborden en abri’s. Dit bedrijf is in 2015 verkocht. Het beste van beide bedrijven is nu samengekomen in Bereik.

De accountant Steens & Partners vervult voor Pleun een belangrijke klankbordfunctie. Zijn zoon Mick, die zijn rechterhand is, is al 10 jaar werkzaam voor de bedrijven van zijn vader.

Onderneming

Bereik, opgericht in oktober 2014, is het jongste bedrijf van Pleun Klootwijk. Het bedrijf plaatst en exploiteert digitale billboards binnen gemeenten. De gemeenten kunnen met de billboards up-to-date informatie verschaffen en lokale adverteerders kunnen direct inspelen op de actualiteiten.
De billboards vertonen elke 7 seconden een informatie- of reclame-uiting. Met huurders wordt een 1-, 3- of 5-jarig contract afgesloten, waarbij er ruimte blijft voor de losse verkoop van ad hoc advertenties. De huurders kunnen zelf vanaf hun computer op elk moment de advertenties aanpassen. Een supermarkt kan bijvoorbeeld direct reageren op een aanbieding van de concurrent.
Door steeds gebruik te maken van de modernste LED-technologieën stralen de borden kwaliteit uit. De omgeving wordt niet belast met een schreeuwerige overgang van beelden. Een ander voordeel voor de omgeving (en het milieu) is dat er geen busjes met nieuwe advertenties rond hoeven te rijden, zoals dat bij de traditionele billboards wel het geval is.
Inmiddels zijn er in vele gemeentes borden op aansprekende locaties geplaatst: Zwijndrecht, Bodegraven, Rotterdam, Cappele aan de Ijssel, Oud-Beijerland, Wassenaar, Alphen a/d Rijn, Roosendaal, Laren-Eemnes, Hoorn, Alblasserdam en Spijkenisse.
 
Onlangs zijn ook de in- en verkoopactiviteiten van het bedrijf Lumick, van de andere zoon van Pleun aan Bereik toegevoegd. Dit betreft de verkoop van zogenaamde wolkenplafonds met LED-verlichting voor kantoren, de zorg en photo-art plafonds. Het doel hiervan is om de omzet en de brutomarge te verbeteren.
 
Missie en doelstelling
Bereik wil gemeenten en adverteerders faciliteren met de beste LED-schermen en de meest flexibele vorm van outdoor reclame. De doelstelling is om binnen 5 jaar in 30 gemeenten actief te zijn.
 
Positionering
Bereik kent een regionale focus. De locaties worden per gemeente vastgelegd en de adverteerders zijn actief in de betreffende gemeente. Het concept is ideaal voor franchiseorganisaties, maar ook voor een plaatselijke winkelier die bij de landelijk werkende concurrenten van Bereik geen serieuze partij zijn.
 
Toekomst
Bereik is nu in 12 gemeenten actief of in een vergevorderd stadium. Voor de rest van 2017 en 2018 zal een gematigd groeitempo worden toegepast.
 
Team
Naast Pleun zijn er nog 6 medewerkers bij Bereik betrokken. Alleen zoon Mick is fulltime actief als directeur Marketing & Design. De andere medewerkers worden naar behoefte ingeschakeld. Er is dus sprake van een behoorlijke flexibele schil. Met het huidige team kan Bereik nog fors groeien.
 
 
Unique Selling Points (USP’s)
De USP’s van Bereik zijn:
Een groot netwerk onder gemeenten en adverteerders
Een (relatief) kleine en flexibele organisatie
Een uitstekende verkoopkracht
 
Structuur

Financieringsbehoefte

De financieringsbehoefte is bestemd om de groei van het bedrijf mogelijk te maken. Er zijn diverse billboards middels operationele leases aangetrokken, de financieringsbehoefte bestaat uit de bijhorende installatie- en saleskosten.
 
Installatie- en saleskosten  € 250.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 250.000,-
De billboards zijn reeds middels diverse, operationele leases gefinancierd, met een looptijd van 60 maanden met lage restwaardes/overnamesommen.
 
Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing
 
* ING heeft een lening met staatsgarantie verstrekt met een hoofdsom van € 200.000,- (pro resto € 166.666,- en een rekening-courant krediet met een hoofdsom van € 100.000,-. Aflossingen ter hoogte van € 16.667,- per kwartaal, zijn 1 januari 2017 gestart. De ondernemer heeft een borgstelling ter hoogte van € 50.000,- afgegeven aan de ING.
 
Bestaande lening Collin, verstrekt juni 2016. Oorspronkelijke hoofdsom € 200.000, looptijd 5 jaar, aflossing € 40.000,- per jaar, rente 6,5%. De huidige leningomvang is € 156.666,71.
 
Bestaande lening Collin, verstrekt januari 2017. Oorspronkelijke hoofdsom € 275.000,- looptijd 5 jaar, aflossing € 55.000,- per jaar, rente 6,5%. De huidige leningomvang is € 242.916,69.

Risico

Zekerheden
  • De debiteuren zijn Bereik B.V., Pleun Investments B.V., Bereik Rotterdam B.V. en Bereik Oud-Beijerland B.V.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Pleun Investments B.V. en c.s. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is.
  • De bestaande lening van € 300.000,- door een leverancier verstrekt, is geheel achtergesteld. Deze is derhalve ook achtergesteld ten behoeve van de lening van Collin.
  • De ondernemer Pleun Klootwijk geeft een persoonljke borgstelling af van € 100.000,-, welke op dit moment grotendeels materiële waarde heeft (naast de bestaande borgstellingen van in totaal € 150.000,- voor eerdere financieringen bij Collin en ING).
Dun & Bradstreet 
Dun & Bradstreet geeft een score Verhoogd risico aan voor Bereik B.V en Bereik Rotterdam B.V. Bereik Oud-Beijerland B.V. noteert een score Aanzienlijk risico en Pleun Investments B.V. scoort een Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren wij de score Verhoogd risico.
 
Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de financiële resultaten van 2016 en op de forecast (gebaseerd op gerealiseerde cijfers tot en met juni) van 2017 en de prognose voor 2018. De overall Collin Credit Score komt uit op Goed.
 
Rentabiliteit
In 2016 is er flink geïnvesteerd in Bereik B.V. De activiteiten van Lumick zijn inmiddels geïntegreerd in Bereik. In 2016 bedroeg de omzet € 846.000,-, met een negatieve operationele kasstroom van € 157.000,-, waar rekening mee is gehouden in de financieringsopzet destijds. 
Vanaf 2017 stijgt de omzet, mede uit de in 2015 en 2016 afgesloten meerjaren contracten, naar verwachting verder tot € 1.542.000,-. Doordat er ook in 2017 fors is geïnvesteerd zal er naar verwachting een nettowinst worden behaald van € 84.000,-, maar zal de operationele kasstroom van € 95.000,- ontoereikend zijn voor de aflossingsverplichtingen. In 2018 zal de omzet verder stijgen naar € 3.550.000,-, met een operationele kasstroom van € 935.000,-. Na aflossingsverplichtingen zal er in 2018 een verwacht netto casflowoverschot worden behaald ter hoogte van € 723.000,-, wat ruim toereikend is. We kwalificeren de rentabiliteit op Ruim voldoende, mede door de reeds gerealiseerde vaste contracten en de daardoor gegarandeerde omzetstijging voor 2017, 2018 en de jaren daarna. 
 
Solvabiliteit
De solvabiliteit per ultimo 2016 bedraagt 46% op een balanstotaal van € 1.610.000,-. Mede door de groei van de activiteiten stijgt het balanstotaal per ultimo 2017 naar verwachting tot een solvabiliteit van 37%, op een geconsolideerde balanstotaal van € 2.133.000,-. Vanaf 2018 zal de solvabiliteit naar verwachting verder stijgen, door toevoeging van de winsten die gemaakt gaan worden, naar 60% op een geconsolideerde balanstotaal van € 2.812.000,-. De solvabiliteit kwalificeren we als Goed.
 
Liquiditeit
Mede door de verkoop van een deelneming in 2015 bedroeg de current ratio 1,7 per ultimo 2016. In 2017 zal de current ratio naar verwachting verder stijgen tot 2,1. Wij kwalificeren de liquiditeit op Goed.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Goed
Overall: Goed

Extra beloning

Investeerders vanaf € 2.500,- hebben de mogelijkheid om een door hen gekozen “goede doelen”-stichting, gratis gebruik te laten maken van een niet verhuurde advertentieruimte, op basis van beschikbaarheid.

De aanbieding zal worden verzonden via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-29624 heeft € 20.500 geïnvesteerd.
10-08-2017 om 13:12
investeerder-7805 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
10-08-2017 om 12:53
investeerder-1710 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-08-2017 om 12:08
investeerder-39189 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
10-08-2017 om 11:45
investeerder-1708 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
10-08-2017 om 11:02

Reacties

Investeerder – 5770
04-08-2017 13:57
Hallo,

Hoe moet ik onderstaande zin lezen?
‘We kwalificeren de rentabiliteit op Ruim voldoende, mede door de reeds gerealiseerde vaste contracten en de daardoor gegarandeerde omzetstijging voor 2017, 2018 en de jaren daarna.’

Is de gehele verwachte omzetstijging naar 3,5mln in 2018 inmiddels gedekt door gerealiseerde contracten?
Zo niet, hoeveel van de omzetstijging van 1,5mln naar 3,5mln dan wel?

Collin Crowdfund
04-08-2017 14:00
Geachte investeerder,

Hartelijk dank voor uw vraag.

Bereik heeft op dit moment voor € 2.000.000,- aan getekende overeenkomsten, verdeeld over de eerder genoemde locaties in Nederland, waarvan € 600.000,- al kan worden toegekend aan 2018, dankzij meerjaren contracten. Mede door deze getekende overeenkomsten, exclusief de verwachtingen van nieuwe overeenkomsten die worden gesloten voor 2018 wordt de omzetstijging verwacht.
Daarnaast zijn er inkomsten uit actiematige plaatsing van borden (op bijvoorbeeld evenementen) en uit de geïntegreerde activiteiten van Lumick. Dit zal leiden tot de verwachte omzetstijging naar € 3.550.000,- in 2018.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 39400
07-08-2017 9:40
Aanvullende vraag; naar ik begrijp zijn de reclamezuilen reeds in lease constructie gebracht. Zijn alle, dus ook de overige reclamezuilen in lease constructie?
P.L. Klootwijk
07-08-2017 11:21
Beste Investeerder 39400,

Bedankt voor uw vraag. De meeste van onze digitale reclamezuilen zijn middels een operationeel lease aangeschaft. 25% van onze borden hebben wij zelf aangekocht en met deze aankoop is zo’n € 400.000,- gemoeid geweest uit eigen kapitaal.

Met vriendelijke groet,
Pleun Klootwijk

Investeerder – 7805
04-08-2017 15:37
Ik zie dat de D&B-rating van Bereik van Laag risico in de vorige pitch naar Verhoogd risico in deze pitch is aangepast. Hoe komt dit?

Collin Crowdfund
04-08-2017 16:09
Dun & Bradsteet bepaalt zijn rating zelfstandig. Bereik B.V. heeft waarschijnlijk een Verhoogd risico van D&B gekregen omdat 2016 (eenmalig) een verliesjaar was, zoals in de pitch is weergegeven en omdat het eigen vermogen met name in Pleun Investments B.V. is ondergebracht. Dit wordt verder toegelicht in de pitch onder het kopje ‘Solvabiliteit’, waar het geconsolideerde eigen vermogen per ultimo 2016 46% bedraagt, op een balanstotaal van € 1.610.000,- (score Goed). Pleun Investments B.V., die ook volwaardig debiteur is voor deze financiering scoort een Laag Risico. Voorzichtigheidshalve hebben we de score van de werkmaatschappij voor deze lening weergegeven.

Ondernemer
Pleun Klootwijk

Crowdfund Coach


Marc Kogels