24405

Bereik

€ 200.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 204
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 28-06-2016 in 1 uur volgeschreven door 204 investeerders

Samenvatting

Bereik plaatst en exploiteert digitale outdoor billboards op drukke verkeerslocaties. Het bedrijf, opgericht eind 2014, is nog jong. Echter, de ondernemer is al 28 jaar actief in de buitenreclame en is daarmee ook (aantoonbaar) succesvol. Bereik sluit veelal meerjarencontracten met gemeenten voor het plaatsen van de billboards en door inzet van een salesteam sluit het ook meerjarencontracten met adverteerders op deze billboards. De informatie hierop is vanuit kantoor te wijzigen en muteert meerdere malen per minuut. Naast de ondernemer is zijn zoon en potentieel opvolger ook een belangrijke kracht binnen het bedrijf.

Financieringsbehoefte

Voor de aanschaf van billboards en voor het verkrijgen van werkkapitaal is er een financieringsbehoefte van € 200.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 6,5%.

Structuur

Risico

Dun & Bradstreet kwalificeert Bereik B.V. cs. als Laag risico. De Collin Credit Score overall komt uit op Goed. De debiteuren zijn Bereik Oud Beijerland B.V., Bereik B.V. en Pleun Investments B.V. Een bestaande lening van € 300.000,- is achtergesteld en daarbij is er een non-onttrekkingsverklaring t/m een solvabiliteit van 40% overeengekomen.

Video Pitch

Leendoel

Voor elk nieuw contract moet er geïnvesteerd worden in billboards. Daarnaast zijn de salesinspanningen voor aanvang van een contract het grootst. Er zijn reeds meerdere contracten gesloten. De investeringen hiervoor zijn uit de eigen middelen betaald. Met de herfinanciering van de investeringen en kosten voor Bereik Oud-Beijerland B.V. nu te herfinancieren krijgt het bedrijf weer middelen om nieuwe contracten te sluiten. Op basis van de huidige inzichten is met deze funding de financieringsbehoefte ingevuld. Indien er meer nieuwe contracten worden gesloten wordt er wellicht nog een nieuwe crowdfundcampagne gestart.

Ondernemer

Pleun Klootwijk (55) is met 28 jaar ervaring in de buitenreclame met recht een oude rot in het vak. Hoewel hij duidelijk de leiding van het bedrijf in handen heeft, treedt hij ook op als meewerkend voorman op het gebied van sales en nieuwe locaties. Door zijn senioriteit, oplossingsgerichtheid en humor weet hij partijen voor zich te winnen. Hij heeft een enorm netwerk onder adverteerders en gemeenten.

Na 11 jaar (onder meer als directeur) bij een landelijk reclamebedrijf te hebben gewerkt, is Pleun in 2000 gestart met een eigen bedrijf (PK Media) dat zich richt op de (nu traditionele) reclameborden bij drukke wegen. In 2008 is hij samen met een compagnon het bedrijf Gripp gestart dat zich specialiseerde in de huurrechten van reclameborden en abri’s. Dit bedrijf, is in 2015 verkocht. Het beste van beide bedrijven is nu samen gekomen in Bereik.

De accountant Steens & Partners vervult voor Pleun een belangrijke klankbordfunctie. De beoogde opvolging zit hem in zijn zoon Mick, die zijn rechterhand is en al 10 jaar werkzaam is voor bedrijven van zijn vader.

Onderneming

Bereik B.V., opgericht in oktober 2014, is het jongste bedrijf van Pleun Klootwijk. Het bedrijf (www.bereik.nl) plaatst en exploiteert digitale billboards binnen gemeenten. De gemeenten kunnen met de billboards up-to-date informatie verschaffen en lokale adverteerders kunnen direct inspelen op de actualiteit.

De billboards vertonen elke 7 seconden een informatie- of reclame-uiting. Met huurders wordt een 1-, 3- of 5-jarig contract afgesloten, waarbij er ruimte blijft voor de losse verkoop van ad hoc advertenties. De huurders kunnen zelf vanaf hun pc elk moment de advertenties aanpassen. Een supermarkt kan bijvoorbeeld direct reageren op een aanbieding van de concurrent.

Door steeds gebruik te maken van de modernste LED-technologieën stralen de borden kwaliteit uit. De omgeving wordt niet belast met een schreeuwerige overgang van beelden. Een ander voordeel voor de omgeving (en het milieu) is dat er geen busjes met nieuwe advertenties hoeven rond te rijden, zoals dat bij de traditionele billboards wel het geval is.

Missie en doelstelling
Bereik wil gemeenten en adverteerders faciliteren met de beste LED-schermen en de meest flexibele vorm van outdoor reclame. De doelstelling is om binnen 5 jaar in 30 gemeenten actief te zijn.

Positionering
Bereik kent een regionale focus. De locaties worden per gemeente vastgelegd en de adverteerders zijn actief in de betreffende gemeente. Het concept is ideaal voor franchiseorganisaties, maar ook voor een plaatselijke winkelier die bij de landelijk werkende concurrenten van Bereik geen serieuze partij zijn.

Toekomst
Bereik is nu in 5 gemeenten actief en de plannen voor 2 andere gemeenten zijn in een vergevorderd stadium. Financiering maakt het mogelijk verder te groeien.

Team
Naast Pleun zijn er nog 5 medewerkers bij Bereik betrokken. Alleen zoon Mick is fulltime actief als directeur Marketing & Design. De andere worden naar behoefte ingeschakeld. Er is dus sprake van een behoorlijke flexibele schil. Met het huidige team kan Bereik nog fors groeien.

Unique Selling Points (USP’s)
De USP’s van Bereik zijn:

  • een groot netwerk onder gemeenten en adverteerders
  • een (relatief) kleine en flexibele organisatie
  • een uitstekende verkoopkracht

Structuur
img-responsive

Financieringsbehoefte

De financieringsbehoefte is bestemd om de groei van het bedrijf mogelijk te maken, is tweeledig:

Investeringsoverzicht

Aanschaf billboards en kosten salesinspanningen voor Oud-Beijerland* € 200.000,-
Werkkapitaal voor Bereik B.V. € 300.000,-
Totaal € 500.000,-
Totaal via ING** € 300.000,-
Totaal via Collin € 200.000,-

*Het betreft 4 billboards, inclusief voorbereidings- en plaatsingskosten. De billboards zijn sinds kort operationeel. Deze investering is al betaald; er ontstaat zo dus ruimte voor verdere groei.

** ING heeft een lening met staatsgarantie verstrekt en een rekening-courant krediet op basis van secundaire zekerheden. Aflossingen starten 1 januari-2017.

Leenbedrag: € 200.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden

  • De debiteuren zijn Pleun Investments B.V., Bereik B.V. en Bereik Oud-Beijerland B.V.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Pleun Investments B.V. cs. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is.
  • De bestaande lening van € 300.000,- door een leverancier verstrekt, is algeheel achtergesteld. Deze is derhalve ook achtergesteld ten behoeve van de lening van Collin. Een kopie van de leningovereenkomst is in het bezit van Collin.

Dun & Bradstreet 
Dun & Bradstreet geeft een Laag risico aan voor dit bedrijf.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de financiële resultaten van 2015 en op de prognoses van 2016 en 2017 zoals door de accountant opgemaakt. De overall score Goed.

Rentabiliteit
De activiteiten van Bereik zijn in 2015 pas goed opgestart en vragen aanvankelijk een professionele organisatie en goede saleskracht. Naast de bestaande organisatie van Bereik B.V. wordt daarvoor saleskracht van het bedrijf PK Media ingehuurd, dat tevens in eigendom van de ondernemer is. In 2015 is het bedrijf Gripp BV met forse winst verkocht waardoor de geconsolideerde kasstroom erg goed was. In 2016 wordt er verder geïnvesteerd in Bereik B.V. Dit jaar zal door de voor de omzet nog te hoge overhead nog verlieslatend worden afgesloten. Vanaf 2017 stijgt de omzet mede uit de in 2015 en 2016 afgesloten contracten verder. Hierdoor wordt er bij gelijkblijvende overhead wel een mooie winst gemaakt. In 2017 wordt een omzet van meer dan € 1.000.000,- verwacht ten opzichte van een omzet van ca. € 550.000,- in 2016. De kasstroom zal dan voldoende zijn voor de aflosverplichtingen. Hoewel 2016 nog een aanloopjaar is, kwalificeren we de rentabiliteit op Ruim Voldoende. Dit op basis van al gerealiseerde vaste contracten voor de toekomst.

Solvabiliteit
Door de verkoop van Gripp B.V. en een achterstelling van een lening van € 300.000,- is de solvabiliteit eind 2015 88% op een balans van € 1.069.000,-. Door de groei van de activiteiten stijgt het balanstotaal. Daarnaast wordt een klein verlies verwacht waardoor, na financiering de solvabiliteit zakt tot 60% op een geconsolideerde balans van € 1.500.000,-. Dit geeft nog steeds een Excellente score. Vanaf 2017 zal de solvabiliteit weer toenemen. De solvabiliteit kwalificeren we als Excellent.

Liquiditeit
Zoals gezegd is er een deelneming verkocht eind 2015 waardoor er veel liquide middelen in het bedrijf aanwezig waren. Deze zijn direct weer voor een groot deel ingezet voor de opbouw van Bereik B.V. De Current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) is direct na financiering 2,6 (Excellent). Vanwege de mindere winstverwachting voor 2016, waarderen we de liquiditeit af naar Goed.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Excellent
Liquiditeit: Goed
Overall: Goed

Extra beloning

Investeerders vanaf € 2.500,- hebben de mogelijkheid een door hen gekozen “goede doelen”-stichting gratis gebruik te laten maken van onverhuurde advertentieruimte, uiteraard op basis van beschikbaarheid.

De aanbieding zal worden verzonden via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
28-06-2016 om 10:15
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
28-06-2016 om 10:14
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
28-06-2016 om 10:14
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
28-06-2016 om 10:14
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
28-06-2016 om 10:13

Ondernemer
Pleun Klootwijk

Crowdfund Coach


Marc Kogels