24709

Blenzo

€ 400.000  |  7,0% rente  |  72 maanden  Investeerders: 338
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 29-09-2016 in 8 uur volgeschreven door 338 investeerders

Samenvatting

Omschrijving organisatie
Blenzo is van oorsprong een Nederlands schoenmerk. Opgericht door Adrie Blankers in 1946 en uitgegroeid tot een onderneming van formaat met een in eigen beheer gebouwde productie faciliteit in Hongarije, opererend onder de naam Blenzo Industries Hungary KFT. De naam Blenzo is een afkorting van BLankers EN ZOnen. De zonen Eric en Marco Blankers voeren de dagelijkse leiding. Samen met 35 Hongaarse medewerkers is er een afzet en jaarproductie mogelijk van circa 500.000 paar schoenen. Een leuk feitje: momenteel worden in Nederland iedere dag gemiddeld 600 paar Blenzo’s verkocht!

Financieringsbehoefte

De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 400.000,-. Deze is benodigd voor de terugkoop van de aandelen van Blenzo Industries Hungary KFT van de curator na een onvoorziene weeffout in de bankfinanciering in Nederland van een aantal jaren geleden met een faillissement van de Nederlandse beheer B.V. in 2013. Verdere uitleg is terug te vinden bij het onderdeel Onderneming. De looptijd is 72 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7% gedurende de gehele looptijd.

Structuur

De rechtsvorm betreft een besloten vennootschap met de naam Blenzo Holding B.V., handelend onder de naam ‘Blenzo’. De eigenaren van Blenzo Holding B.V. zijn de broers: ieder met een belang van 50% via hun Personal Holding. Voor Eric Blankers is dit Brokers B.V. en voor Marco Blankers is dit Elmar Beheer B.V.

Risico

Vanwege het feit dat Blenzo Holding B.V. recent is opgericht, geeft de Dun & Bradstreet Score Verhoogd risico aan. Op basis van historische cijfers en forecast komt de Collin Credit Score uit op Goed. De debiteur is Blenzo Holding B.V. Er geldt een persoonlijke gezamenlijke borgstelling voor een bedrag van € 400.000,- door de heren M.A.H.M. Blankers en H.J.A. Blankers. De vordering van Blenzo Holding B.V. op de Hongaarse KFT ter grootte van minimaal € 655.000,- zal notarieel worden verpand aan Stichting Zekerheden van Collin Crowdfund N.V. Deze vordering is gesecureerd middels een hypothecaire zekerheid op het onroerend goed in Hongarije, verstrekt door de Hongaarse KFT aan Blenzo Holding B.V. 

Video Pitch

Leendoel

Het betreft een herfinanciering van de huidige regeling met de curator, alsmede financiering voor overname van de intellectuele eigendomsrechten. Door realisatie hiervan komen alle aandelen van Blenzo Industries Hungary KFT volledig in handen van Blenzo Holding B.V. Hierdoor ontstaat weer een volledig zelfstandige organisatie en komen de aandelen weer 100% in handen van de familie Blankers.

Ondernemer

Adrie Blankers is direct na de Tweede Wereldoorlog zijn bedrijf gestart. In 1990 hebben zijn twee zoons Eric en Marco Blankers de zaak overgenomen. Dit jaar bestaat Blenzo 70 jaar.

Eric Blankers (1954) is in 1978 bij Blenzo in dienst getreden en heeft daardoor ervaring opgebouwd in de schoenenbranche, klanten en markten. Na zijn afronding van het vwo heeft hij opleidingen gevolgd aan de schoenenvakschool Deutsche Schuhfachschule in Pirmasens, Duitsland en aan Ars Sutoria in Milaan, Italië. Als medebestuurder van Blenzo is hij verantwoordelijk voor de samenstelling van de Blenzo collecties en de verkoop ervan. Deze procedure is twee keer per jaar in het zomer -en winterseizoen en gebeurt in nauw overleg met klanten en leveranciers. Per seizoen worden er verschillende schoenvakbeurzen in verschillende landen georganiseerd, waar de producten van Blenzo worden aangeboden. Het is van groot belang hierbij persoonlijk aanwezig te zijn om relaties te onderhouden. 

Marco Blankers (1962) heeft na zijn middelbare school zijn bachelor Bedrijfseconomie afgerond aan de European University in Antwerpen, België. Na een stageperiode is hij in 1988 gaan werken bij Blenzo. Als medebestuurder van Blenzo liggen zijn verantwoordelijkheden meer op het gebied van financiën, inkoop, planning en organisatie van de fabriek. Iedere maand is hij een week op de fabriek in Hongarije aanwezig. Dan worden nieuwe orders berekend en gepland en worden allerlei processen besproken met de dagelijkse Hongaarse leidinggevenden. 
Ook de derde generatie is inmiddels actief betrokken bij de onderneming. Stefanie Blankers, dochter van Eric, zit ook in het vak en verkoopt de schoenen aan kleine tot grote retailers binnen Europa. Hiermee wordt de verkoop van Blenzo schoenen voor de komende jaren gecontinueerd. Een merk in combinatie met kwaliteit scoort goed en dat is terug te zien in de afzetgroei van de laatste jaren.

Lars, de zoon van Marco, is zijn bachelor studie Business, IT en Management aan het afronden en is momenteel nauw betrokken bij de ontwikkeling van de website van Blenzo. Lars heeft veel interesse in bedrijfsprocessen en weet inmiddels veel af van de organisatie binnen Blenzo.
Belangrijk is verder te vermelden dat met Oreijs Capital & Management (www.oreijs.nl) afspraken zijn gemaakt over een actieve adviesrelatie in de komende jaren.

Onderneming

Voor de algemene zaken zijn beide broers verantwoordelijk. Eric is in de hoofdzaak verantwoordelijk voor de verkoop. Hij onderhoudt al meer dan 35 jaar relaties met klanten, volgt marktontwikkelingen en recentelijk bouwt hij samen met een groot toonaangevend Nederlands schoenbedrijf aan een verdere uitbreiding van de collectie, nieuwe contacten en klanten. Bovendien houdt hij zich bezig met de ontwikkeling, collectioneren en ondersteuning van inkoop en planning. Marco is ruim 25 jaar werkzaam bij Blenzo. Financiën, inkoop, planning en organisatie van de fabriek vallen onder zijn aandachtsgebied. 

Faillissement voormalige beheermaatschappij
De Nederlandse onderneming Blenzo (www.blenzoshoes.com) heeft in het jaar 2000 een nieuwe fabriek gebouwd van 4.000 m2 op 1,2 ha Hongaarse grond. De financiering van o.a. de bouw kwam van een Nederlandse bank. Achteraf bleek door de bankencrisis dat onze huisbankier in Nederland op eerder gemaakte afspraken terugkwam en de aflossingsverplichtingen op deze specifieke lening heeft opgeschroefd. De looptijd werd fors ingekort vanaf 2009 met een halvering van de oorspronkelijke looptijd en dat hoge aflostempo kon uiteindelijk niet meer gevolgd worden. Dit had tot gevolg dat de Nederlandse moeder van Blenzo begin 2013 failliet ging. Achteraf was het misschien beter geweest om in 2000 voor het Hongaarse deel van de financiering een lokale financiering te regelen voor de bouw. Kort na de val van het IJzeren Gordijn was dit echter nog niet mogelijk in Hongarije. De betreffende Nederlandse bank maakte daar toentertijd echter geen enkel punt van en het paste destijds perfect in hun bankvisie. In overleg met de curator, direct na het uitgesproken faillissement, heeft Blenzo een succesvolle doorstart kunnen maken. De opzet was bedoeld om enerzijds Blenzo als merk sterker in de markt te positioneren en anderzijds om grote nieuwe klanten binnen Europa aan te trekken. Deze insteek blijkt een succes te zijn. Het aantal uitgeleverde paren schoenen en omzetten over de laatste 3 jaar en begroot voor dit jaar zijn:

  • 2013, 207.000 paar met een bruto omzet van € 851.000,-
  • 2014, 240.000 paar met een bruto omzet van € 998.000,-
  • 2015, 311.000 paar met een bruto omzet van € 1.458.000,- 
  • 2016, 377.000 paar met een bruto omzet van € 1.848.000,- begroot – Op 1 september 2016 is hiervan 100% van de orders binnen.

Blenzo levert en factureert vanuit de fabriek in Hongarije rechtstreeks aan de klanten. De intellectuele eigendomsrechten zijn onlangs overgenomen door de familie Blankers zelf. Inmiddels is er een akkoord met de curator om alle aandelen terug te kopen. Om dit doel te bereiken is gekozen voor een lening via Collin Crowdfund.

Product
Blenzo is een merk en staat goed bekend om zijn pasvorm en degelijkheid. Daarbij is de prijs-kwaliteitsverhouding van het product goed. Het aanbod bestaat uit gesloten pantoffels en muilen voor dames, heren en kinderen. De meest gebruikte materialen zijn microfiber, corduroy, loden en leer. Een groot aantal artikelen is ook geschikt om buiten te dragen en worden als straatschoeisel verkocht. Het product is uniek in zijn soort om een aantal specifieke redenen, zoals de uitstekende pasvorm in combinatie met uitgekiende materialen en faire prijsstelling.
Blenzo garandeert al jarenlang een gelijkblijvende kwaliteit. Consumenten weten dit en orders van klanten zijn daarom veelal repeat orders. Klachten en dus retourzendingen zijn er nauwelijks. Het product is zeker niet hoog modisch te noemen en juist daardoor is er sprake van een zekere constante markt en vraag. Bovendien worden Blenzo schoenen gedurende heel het jaar verkocht met een piek in het winterseizoen en komen ze praktisch niet in de opruiming bij winkels. Klanten van Blenzo weten wat ze kopen, wat ze krijgen en wat ze er vrij zeker op verdienen. Zij vullen de voorraden weer aan met repeat orders en noemen deze artikelen NOOS artikelen. Never Out Of Stock. Deze orders maken voor ruim 80% deel uit van alle orders per jaar. 
De overige orders bestaan uit collectie artikelen waarvan per seizoen meestal de productie maar eenmalig is. Ook mede hierdoor ondervindt het bedrijf een seizoensinvloed. In de liquiditeitsbegroting is hiermee rekening gehouden. De productie wordt zoveel mogelijk gelijkelijk over het jaar verdeeld, terwijl de uitleveringen ervan schommelen, afhankelijk van het seizoen.

Markt en klanten
Naast enige concurrentie bewegen er zich maar weinig aanbieders met soortgelijke producten op de markt. De Duitse merken Rohde en Romika zijn qua prijs veel duurder en liggen bij winkels in het hoge segment. Daarnaast zijn er nog tal van merken zoals UGG en merken die naast kleding ook pantoffels verkopen. Ook deze bevinden zich veelal in het hogere segment van de markt. 
De retailmarkt is enorm in beweging en veel winkels, waaronder Schoenenreus en House of Shoes zijn de laatste tijd van de Nederlandse markt verdwenen. Dit komt enerzijds door het gigantische aanbod van schoenen. Anderzijds zijn internetverkopen sterk toegenomen en zijn de consumentenbestedingen aan schoenen in Nederland over de jaren stabiel gebleven. De enige manier om als retailer te overleven is je te onderscheiden met uitstraling en producten. Merken worden daardoor steeds belangrijker en het merk Blenzo past hier goed in, met name voor het middensegment. Schoen retailbedrijven zoals Deichmann, Nelson en Bristol realiseren thans een enorme groei. Onlangs heeft Blenzo een nauwe samenwerking opgestart met een toonaangevend Nederlands schoenbedrijf met de bedoeling om het merk Blenzo veel sterker op de Europese markt te gaan positioneren.
 
Organisatiestructuur
Eric en Marco zijn de bestuurders van Blenzo Hongarije. Deze fabriek heeft 1 bedrijfsleidster en 2 chefs. In totaal werken er op dit moment 35 mensen.

Bedrijfsstructuur 

organigram” class=img-responsive

Financieringsbehoefte

Herfinanciering is nodig om de aandelen van Blenzo terug te kopen van de curator, waardoor alle aandelen van Blenzo kunnen worden ondergebracht bij Blenzo Holding B.V.

Investeringsoverzicht

Overname aandelen € 360.000,-
Werkkapitaal en provisiekosten € 40.000,-
Financiering via Collin Crowdfund € 400.000,-

Leenbedrag: € 400.000,-
Rente: 7%
Looptijd: 72 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Blenzo Holding B.V.
  • De heren Eric en Marco Blankers geven een gezamenlijke borgstelling af van € 400.000,-. Deze heeft op dit moment voor beide personen materiële waarde.
  • De heer Eric Blankers geeft een negatieve hypotheekverklaring af op zijn woning ten behoeve van de materiële waarde van de borgstelling.
  • De vordering van Blenzo Holding B.V. op haar dochter Blenzo Hungary KFT zal notarieel verpand worden aan de investeerders van Collin Crowdfund. Deze vordering is gedekt middels een hypothecaire zekerheid op het onroerend goed in Hongarije, verstrekt door Blenzo Hungary KFT aan Blenzo Holding B.V. Het taxatierapport van DTZ Hungary van april 2014 geeft een waarde aan van € 650.000,-. Het Hongaarse bedrijf is vrij van externe financiers.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score geeft een Verhoogd risico aan voor Blenzo Holding B.V. aangezien deze recent werd opgericht en geen historische gegevens kent.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is bepaald op basis van de prognoses 2016, 2017 en 2018 gebaseerd op historische cijfers en “latest estimate” cijfers van de Hongaarse B.V., welke in het bezit zijn van Collin en teruggaan tot en met 2014. Deze prognosecijfers zijn geconsolideerd op het niveau van Blenzo Holding B.V. De Overall score komt uit op Goed.

Rentabiliteit
De verwachte cashflow eind 2016 bedraagt € 100.000,- en neemt naar verwachting de komende 2 jaar toe (€ 114.000,- in 2017 en € 130.000,- in 2018). De omzet in 2015 van het Hongaarse bedrijf is ruim € 1.450.000,- en de verwachte omzet eind 2016 is op basis van recente gegevens en nog uit te leveren orders meer dan € 1.800.000,-. Er wordt voor de komende jaren voorzichtig uitgegaan van een jaarlijkse omzetstijging van 5%. De enige aflossingsverplichting is de lening via Collin Crowdfund en er zijn geen overige financiers. Wij hanteren de score Goed.

Solvabiliteit
De verwachte geconsolideerde solvabiliteit bedraagt ruim 50% ultimo 2016 op een balanstotaal van € 1.420.000,-. Deze zal de komende jaren naar verwachting verder stijgen naar 58% in 2018 met een Balanstotaal van € 1.550.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit op Excellent.

Liquiditeit
Het werkkapitaal van de groep is behoorlijk positief op de balansdatum van de jaar ultimo's (€ 241.000,- eind 2016). Dit wordt ook mede bepaald door de afwezigheid van externe financiers buiten Collin Crowdfund. Hoewel het bedrijf ook seizoenpieken kent, zijn de verhoudingen kortlopende bezittingen versus kortlopende verplichtingen prima in orde. Zo bedraagt de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) voor eind dit jaar 1,7 (Excellent) en zal deze conform de laatste jaren ook voor de komende jaren naar verwachting licht stijgen naar 1,9 (Excellent). Voorzichtigheidshalve waarderen wij echter af naar Goed 

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Excellent
Liquiditeit: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-3395 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-09-2016 om 17:29
investeerder-20043 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-09-2016 om 17:28
investeerder-21366 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-09-2016 om 17:20
investeerder-14014 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
29-09-2016 om 17:20
investeerder-3312 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
29-09-2016 om 17:17

Reacties

Investeerder – 2949
27-09-2016 10:30
Mooi bedrijf met mooie historie. Succes heren Blankers en van harte gefeliciteerd met uw 70-jarig jubileum!!

M.A.H.M. Blankers
27-09-2016 12:56
Beste investeerder, hartelijk dank voor uw positieve reactie. Binnen 6 dagen is de gestelde norm van 15% meer dan gehaald. We zijn daar heel blij mee !! Nogmaals dank. Gr. Marco Blankers
M.A.H.M. Blankers
29-09-2016 10:41
Beste investeerder. Dank voor uw positieve bericht !!
Erg blij mee en ook met het gegeven dat in 6 dagen tijd, meer dan de gestelde norm van 15% al gehaald is door onze innercrowd.
Nogmaals dank. MvG Marco Blankers
M.A.H.M. Blankers
29-09-2016 11:17
Commentaar geplaatst bij Blenzo / Overnamefinanciering –

Reactie op de vraag van investeerder 17247: De bruto opbrengstprijs is voor dit jaar voorzien op € 5,18 en zal volgend jaar met een paar % stijgen. De Hongaarse loonkosten stijgen vanaf het jaar 2000 jaarlijks maar daar staat tegenover dat wij met minder mankracht meer productie kunnen realiseren. De Hongaarse forint zal zover nu bekend niet ingeruild worden voor de Euro en de omrekenkoers is gunstig te noemen.

Investeerder – 16063
29-09-2016 10:08
Mooi bedrijf, gedreven ondernemers. Heel veel succes heren!

Investeerder – 17247
29-09-2016 10:25
Hoe is het met de personeelskosten en de ontwikkeling daarvan Hongarije (EU) ? Een paar sloffen is een bruto omzet van eur 4 tot 5. Een stijging van de personeelskosten dan blijft er weinig meer over?

M.A.H.M. Blankers
29-09-2016 11:42
Collin heeft de borgstelling als materieel beoordeeld. De overwaarde op de woning bedraagt een paar ton en maakt onderdeel uit van de materialiteit.
Voor wat betreft de sloffen incentive, wie weet bij een volgende aanvraag -:)
Investeerder – 4234
29-09-2016 11:18
Leuk bedrijf en goede cijfers na de doorstart. Vraag 1 U schrijft. De heer Eric Blankers geeft een negatieve hypotheekverklaring af op zijn woning ten behoeve van de materiële waarde van de borgstelling. Wat is de overwaarde op deze woning zodat ik in kan schatten wat deze zekerheid voor een waarde heeft. Opmerking: De winter komt er aan. Ik mis een sloffen incentive voor de investeerder 🙂 !

Investeerder – 3220
29-09-2016 11:43
Waarom is het in 2009 niet gelukt om een andere financier te vinden die wel de ruimere aflossingstermijn wilde hanteren?

Investeerder – 15333
29-09-2016 11:54
Vanwege de bankencrisis en de financiële economische malaise vanaf 2008 was het niet mogelijk een andere financiering te vinden. Crowdfunding was in die tijd nog geen reëel alternatief.

Investeerder – 22301
29-09-2016 11:54
U schrijft: Onlangs heeft Blenzo een nauwe samenwerking opgestart met een toonaangevend Nederlands schoenbedrijf met de bedoeling om het merk Blenzo veel sterker op de Europese markt te gaan positioneren. Welk bedrijf is dit?

Investeerder – 15333
29-09-2016 12:26
Vanwege de concurrentiepositie is het niet de bedoeling deze naam bekend te maken. Het betreft een grote Nederlandse importeur met Europa als afzetgebied.

Investeerder – 18346
29-09-2016 13:35
Mooi bedrijf. Goede positie om te gaan groeien met enkel 4 ton schuld. Bekend verhaal van de banken. Klinkt zeer aannemelijk. Nu de blik op groei en niet meer op curator en bank!

Ondernemer
Eric Blankers
Marco Blankers

Crowdfund Coach


Tom Willaert