33432

Bond Gardens B.V.

€ 800.000  |  6,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 639
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

29 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 18-12-2019 in 9 dagen volgeschreven door 639 investeerders

Samenvatting

Deze met een eerste hypotheek gedekte leningsaanvraag wordt gebruikt voor de herfinanciering  en verbouwing van het uit een faillissement gekocht kantoorpand aan de Druivenstraat 5-7 in Breda. Het pand is aangekocht medio november 2019 uit middelen van de bovenliggende partij van de concern.

Bond Gardens B.V. is reeds in het bezit van het pand aan de Nieuwe Kadijk 140/ Oosterhoutseweg 105 te Breda. Door ontwikkeling van deze gebouwen naar het “Bond” concepts, voorzien zij een aanzienlijke opwaardering van dit strategisch gelegen gebied met minimaal 7.000 m2 v.v.o. (verhuurbare vloeroppervlakte).

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 800.000-, waarvan € 550.000,- ter beschikking komt na een succesvolle funding. Een tweede tranche van € 125.000,- wordt ter beschikking gesteld nadat de verbouwing van het pand aan de Druivenstraat 5-7 te Breda is gerealiseerd en de laatste tranche nadat er voor minimaal € 50.000,- (op jaarbasis) aan huurcontracten door Bond Gardens B.V. is afgesloten.

De looptijd van de lening is 36 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de zevende maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 30 maanden met een slottermijn van € 680.000,-. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor Bond Gardens B.V. is Verhoogd risico, voor Big Green Holding B.V. is de kwalificatie Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De voorwaarden en zekerheden zijn:

 • Debiteuren zijn Bond Gardens B.V. en Big Green Holding B.V.
 • Grifo Schweiz AG geeft een zakelijke borgstelling af ter hoogte van € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde gebaseerd op de conceptcijfers 2018. Aangezien het een buitenlandse entiteit betreft kan een eventueel beroep op deze borgstelling extra complex zijn.
 • Als extra zekerheid wordt in dit kader door Grifo Schweiz AG een niet-onttrekkingsverklaring afgegeven inzake een minimale solvabiliteit van 30%.
 • De lening van Grifo Schweiz AG ter hoogte van € 1.000.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Aflossing en rentebetalingen zijn toegestaan uit de vrije (huur) cashflow nadat de rente- en aflossingsverplichtingen jegens de investeerders van Collin Crowdfund zijn voldaan, waarbij de aanwezig liquide middelen gelijk zijn aan één jaar rente plus aflossingsverplichting aan Collin.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van Bond Gardens B.V. inzake Druivenstraat 5-7 te Breda worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 800.000,- verkregen op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Druivenstraat 5-7 te Breda ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde  van € 2.000.000,- na renovatie en volledige verhuur conform het taxatierapport d.d. 1 april 2019.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van drie maanden (i.p.v. zes maanden conform de Algemene voorwaarden). 

Leendoel

De financiering is benodigd voor de herfinanciering en verbouwing van het reeds verworven kantoorpand aan de Druivenstraat  5-7 in Breda. Het pand is aangekocht medio november 2019 uit middelen van de bovenliggende partij van de concern.

Ondernemer

De achterligger is een succesvolle ondernemer met de Nederlandse nationaliteit en woonachtig in Zwitserland, met tientallen jaren ervaring in het investeren, ontwikkelen en verhuren van commercieel vastgoed. Het management team bestaat uit:

 • Maurice Vermeulen, hij is verantwoordelijk voor de pijlers commercie en concept; 
 • Doeke van der Molen, verantwoordelijk voor financiën en het juridische aspect;
 • Ton Steenbeek, verantwoordelijk voor technische zaken. 

Maurice Vermeulen is vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling en uitvoering van het Bond Concept.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
Bond Gardens B.V. maakt onderdeel uit van meerdere vastgoed vennootschappen welke opereren onder de naam Bond Concepts. Ruim vijf jaar geleden werd het voormalige Exxon Mobil Benelux kantoor aan de A16-zijde van Breda gekocht en omgedoopt tot Bond Park. Dit was de start van Bond Concepts. Het pand van ruim 18.000 m2 is opgeknapt en verbouwd en zat binnen twee jaar na aankoop vol met 52 huurders. Sindsdien is er een wachtlijst. Na Bond Park volgde in Breda Bond City Center, welke nagenoeg volledig verhuurd is, pal tegenover het nieuwe centraal station van Breda en Bond Towers aan de A27-zijde, welke eveneens grotendeels verhuurd is sinds aankoop.

Ook in Eindhoven is inmiddels een pand, Bond Eindhoven, verworven. Dit pand wordt samen met de panden onder Bond Gardens B.V. de volgende stap van Bond Concepts. De projecten hebben een investeringshorizon van gemiddeld drie tot zeven jaar. De gebouwen worden deels in eigen beheer getransformeerd naar hoogwaardige kantoorruimten met een breed scala aan ondersteunende diensten. 
Voor het dagelijks beheer van het kantoorpand werkt men in Nederland samen met First Crown Beheer B.V., een organisatie met jarenlange ervaring en expertise op het gebied van onderhoud en beheer van vastgoed.

De groep biedt hoogwaardige kantoorlocaties aan met de drie belangrijke ingrediënten voor zakelijk succes, zijnde “Work, Meet and Connect”. Alle locaties staan in het thema van “verbinden”. De organisatie bestaat uit een aantal zelfstandige vennootschappen die gezamenlijk een compleet palet van vastgoed gerelateerde diensten en activiteiten aanbieden. Deze werkwijze wordt door huurders, gebruikers en bezoekers hoog gewaardeerd waardoor een belangrijke groei van opbrengst en activiteiten in de afgelopen jaren is gerealiseerd.

Naast kantoorlocaties voor het topsegment van de markt wil Bond Gardens B.V. met haar concept in de regio Breda een breder aanbod creëren voor kleine en middelgrote ondernemingen die kwalitatief goede kantoorfaciliteiten wensen op een aantrekkelijke locatie. Enkele jaren geleden is als eerste pand het voormalig Esso Benelux hoofdkantoor gelegen aan de Graaf Engelbertlaan 75 te Breda aangekocht. Het gebouw van meer dan 18.000 m² is van single-tenant getransformeerd naar multi-tenant en binnen twee jaar gegroeid naar een 100% bezettingsgraad. 

Daarna volgde Bond City Center op een unieke locatie tegenover station Breda. Momenteel wordt Bond Towers, een kantoorgebouw van 15.000 m² aan de Verlengde Poolseweg in Breda voorzien van een imposant atrium. Diverse grotere huurders hebben langjarige huurovereenkomsten getekend. Doelgroep zijn enerzijds de grotere en in de Benelux opererende bedrijven. In het pand aan de Druivenstraat in Breda zal Bond Gardens het incubator concept implementeren. Dit is een label voor jongere en snel groeiende bedrijven met een aantrekkelijke huurprijs, en die ook gebruik kunnen maken van de faciliteiten van de andere Bond panden (flexplekken, vergaderen, horeca, social space etc.).

Visie 
De groep kenmerkt zich in de markt door haar unieke concept waarbij corporate huurders zich “thuis voelen” in de verschillende Bond-gebouwen die van allerlei faciliteiten zijn voorzien. Zij stellen de huurder en gebruikers van hun gebouwen voorop en handelen met Enthousiasme, Plezier, Teamspirit, Flexibiliteit, Gedrevenheid, Inzet en Betrokkenheid.

Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
De onderneming van vandaag stelt zich niet tevreden met een eenvoudig kantoor, maar eist een goed bereikbaar, kwalitatief en duurzaam gebouw met voorzieningen als restaurant, fitness en vergaderfaciliteiten.

De verwachting is dat de markt in dit segment ook de komende jaren verder zal aantrekken. Het geografische aandachtsgebied van de onderneming is Noord-Brabant en Zuid-Holland. In deze regio heeft men zich ontwikkeld tot één van de grotere spelers in deze markt. Kracht is de snelheid van handelen. Het management heeft een zeer grote ervaring.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering pand Druivenstraat 5-7 Breda € 540.000,-
Renovatiekosten € 250.000,-
Onvoorzien € 10.000,-
Totaal € 800.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 800.000,-

Leenbedrag: € 800.000,-
Looptijd: 36 maanden waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij, gevolgd door een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 680.000,-. 
Rente: 6,0%

De uitbetaling zal in drie tranches plaatsvinden te weten: 

 • De eerste tranche van € 550.000,- na een succesvolle funding, 
 • De tweede tranche van € 125.000,- nadat de verbouwing van het pand aan de Druivenstraat 5-7 te Breda is voltooid,
 • De derde tranche van het restant nadat er voor minimaal € 50.000,- (op jaarbasis) aan huurcontracten is afgesloten.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • Debiteuren zijn Bond Gardens B.V. en Big Green Holding B.V.
 • Grifo Schweiz AG geeft een zakelijke borgstelling af ter hoogte van € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde gebaseerd op de conceptcijfers 2018. Aangezien het een buitenlandse entiteit betreft kan een eventueel beroep op deze borgstelling extra complex zijn.
 • Als extra zekerheid wordt in dit kader door Grifo Schweiz AG een niet-onttrekkingsverklaring afgegeven inzake een minimale solvabiliteit van 30%.
 • De lening van Grifo Schweiz AG ter hoogte van € 1.000.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Aflossing en rentebetalingen zijn toegestaan uit de vrije (huur) cashflow nadat de rente- en aflossingsverplichtingen jegens de investeerders van Collin Crowdfund zijn voldaan, waarbij de aanwezig liquide middelen gelijk zijn aan één jaar rente plus aflossingsverplichting aan Collin.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van Bond Gardens B.V. inzake Druivenstraat 5-7 te Breda worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 800.000,- verkregen op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Druivenstraat 5-7 te Breda ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 2.000.000,- na renovatie en volledige verhuur conform het taxatierapport d.d. 1 april 2019.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van drie maanden (i.p.v. zes maanden conform de Algemene voorwaarden). 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. 
De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Bond Gardens B.V. is Verhoogd risico en voor Big Green Holding B.V. is de kwalificatie Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden en is gebaseerd op de prognose voor de komende jaren van Bond Gardens B.V. De Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit
Op het moment van verstrekking van de lening zijn de aangekochte panden nog niet volledig verhuurd. Er moet nog verbouwd worden zodat deze panden de uitstraling krijgen van het “Bond” concepts. De  uiteindelijke aandeelhouder (UBO) heeft via zijn Zwitserse vennootschap, Grifo Schweiz AG, ruim € 1.100.000,- aan liquiditeiten ingebracht om de aankoop van het pand aan de Nieuwe Kadijk 140/Oosterhoutseweg 105 te Breda en de investeringsverplichtingen te kunnen bekostigen. In het boekjaar 2020 verwacht Bond Gardens B.V. een huuropbrengst te realiseren van € 60.000,- op het aangekochte onroerend goed. De bezettingsgraad van het onroerend goed zal naar verwachting snel toe gaan nemen, waarna in het jaar 2021 en 2022 een huuromzet van € 181.000,- en respectievelijk € 204.000,- wordt verwacht. Tevens kan Bond Gardens B.V. ook leunen op huurinkomsten uit het onroerend goed Nieuwe Kadijk 140/Oosterhoutseweg 105 te Breda. Wij hebben de score voor de afloscapaciteit vastgesteld op Voldoende vanwege het feit dat de uiteindelijk aandeelhouder zorgdraagt voor voldoende financiële middelen en het feit dat de jaarlijkse huuropbrengsten de komende jaren naar verwachting substantieel zullen toenemen.

Solvabiliteit
De uiteindelijke aandeelhouder (UBO) heeft via zijn Zwitserse vennootschap, Grifo Schweiz AG, een achtergestelde lening van € 1.000.000,- verstrekt aan Bond Gardens B.V. waardoor de solvabiliteit na investering uitkomt op 44% bij een balanstotaal van € 1.992.000,-. Voorzichtigheidshalve hebben wij de score vastgesteld op Ruim voldoende.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 800.000,- op het bedrijfspand adres: Druivenstraat 5-7 te Breda, kadastraal bekend als sectie G nummer 3540 te Breda.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van Bond Gardens B.V. inzake het pand Druivenstraat 5-7 te Breda worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Zakelijke borgstelling ter hoogte van € 250.000,- door Grifo Schweiz AG
 • Achterstelling van € 1.000.000,- door Grifo Schweiz AG, met daarbij een niet-onttrekkingsverklaring inzake een minimale solvabiliteit van 30%. 

Op basis van zowel de eerste hypothecaire inschrijving, de verpanding van de huurpenningen, de zakelijke borg als de achterstelling met niet-onttrekkingsverklaring kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-109267 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-12-2019 om 11:08
investeerder-47689 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-12-2019 om 11:05
investeerder-121687 heeft € 9.000 geïnvesteerd.
18-12-2019 om 10:59
investeerder-110181 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-12-2019 om 8:33
investeerder-123887 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-12-2019 om 8:02

Ondernemer

Maurice Vermeulen

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas