37395

Bouwbedrijf BouwDirect B.V.

€ 150.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 388
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

32 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 30-10-2020 in 10 dagen volgeschreven door 388 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Bouwbedrijf BouwDirect B.V.
Sector Bouw
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 29-12-2017

Leendoel

Bouwbedrijf Bouwdirect B.V., geëxploiteerd door Harm Slotegraaf, is een bouwbedrijf welke opereert in de regio Leeuwarden. Vanwege de coronacrisis zitten een aantal leveranciers van de ondernemer met grote hoeveelheden voorraad welke niet verkocht zijn vanwege vertraagde / afgelaste bouwprojecten. De ondernemer heeft de mogelijkheid om deze voorraden met aanzienlijke korting op te kopen. Om dit te kunnen financieren is de ondernemer op zoek naar een financiering.

Er wordt een lineaire lening van € 150.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 6,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 150.000
Collin Direct € 150.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • Bouwbedrijf BouwDirect B.V.
  • Installatiebedrijf WarmteDirect B.V.
  • Slotegraaf Holding B.V.
 • Door de heer H. Slotegraaf wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag.
 • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het huidige woonhuis aan de Breebergweg 17 te Waskemeer verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste en tweede hypothecaire inschrijving cumulatief van € 375.000,- en openstaande schuld van € 306.000,- . Op basis van een recent taxatierapport met waardepeildatum 2 juli 2020 heeft het woonhuis een marktwaarde van € 625.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Bouwbedrijf BouwDirect B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische geconsolideerde cijfers van Bouwbedrijf BouwDirect B.V., Installatiebedrijf WarmteDirect B.V. en Slotegraaf Holding B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed coronavirus
De ondernemer geeft aan dat de 1ste golf van het coronavirus ervoor gezorgd heeft dat zij als bedrijf de nodige voorzorgsmaatregelen gedwongen hebben moeten nemen om het personeel veilig te kunnen laten werken. Na deze korte aanpassingsperiode werd alles snel weer opgepakt en zijn de installatieprojecten blijven doorlopen. Op dit moment is het zo dat het orderboek gevuld is met 'corona proof' projecten tot eind 2021. Deze coronacrisis heeft zelfs nieuwe opportuniteiten geboden voor het bedrijf, aangezien ze dit jaar gestart zijn met de installaties van jacuzzi's in het luxe segment, waar de vraag ruimschoots het huidige aanbod overtreft

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019 geconsolideerd

Activa

  2019
Vaste activa € 11.000
Vlottende activa € 377.000
Overige vlottende activa € 6.000
Totaal € 394.000

Passiva

  2019
Eigen vermogen € 51.000
Langlopende schulden € 25.000
Kortlopende schulden € 318.000
Totaal € 394.000

Winst- en verliesrekening 2019 geconsolideerd

Omzet € 1.523.000  
Bruto winst € 448.000  
Kosten € 323.000  
Belasting € 30.000
Netto winst € 95.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-12098 heeft € 200 geïnvesteerd.
30-10-2020 om 15:11
investeerder-205694 heeft € 100 geïnvesteerd.
30-10-2020 om 15:04
investeerder-76391 heeft € 100 geïnvesteerd.
30-10-2020 om 14:34
investeerder-23745 heeft € 100 geïnvesteerd.
30-10-2020 om 13:56
investeerder-65666 heeft € 200 geïnvesteerd.
30-10-2020 om 13:38

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders