27170

Braai Vondelpark

€ 230.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 223
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 3-05-2017 in 1 uur volgeschreven door 223 investeerders

Samenvatting

Braai Amsterdam is een barbecue take-away bar waar je kwalitatief goed, snel en betaalbaar kunt eten in een prettige ambiance. In juni 2015 is Floris Feenstra zijn eerste vestiging gestart in een kleine kiosk vlakbij het Vondelpark. Het concept is vanaf de start een succes. Naast het afhalen, draagt de bezorgmarkt met zo`n 40% substantieel bij aan de omzet. De samenwerking met fietskoerier Deliveroo loopt goed. De vraag naar gerechten is vaak groter dan de capaciteit die er momenteel is. Dit heeft de ondernemer doen besluiten een tweede vestiging te gaan openen. Vlakbij het Westerpark is een bar-restaurant gevonden met de mogelijkheden van een royaal terras. De marktpotentie in dit deel van Amsterdam is overeenkomstig met de omgeving Vondelpark. Na deze vestiging zijn er plannen om binnen twee jaar een vestiging in Amsterdam-Oost te openen, waarmee er een dekking voor de bezorgmarkt over geheel Amsterdam gaat ontstaan. 

Floris Feenstra is een 30-jarige ondernemer met roots in de horecasector. Meewerken in het restaurant “La Folie” van zijn ouders in Zaltbommel vormde de basis om, na zijn gymnasium, succesvol de hogere hotelschool in Maastricht te doorlopen. Na een aantal jaren te hebben gewerkt als projectmanager in de dienstverlenende sector, groeide het idee om een eigen horecabedrijf te gaan starten. Na een gedegen onderzoek is dit Braai Amsterdam geworden, dat nu bijna twee jaar succesvol draait. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte voor de tweede vestiging Braai Westerpark bedraagt € 300.000,-. Uit eigen middelen wordt € 70.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 230.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet noteert een Verhoogd risico voor deze onderneming. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Braai Holding B.V., Braai Vondelpark B.V. en Braai Westerpark B.V. De huidige en toekomstige inventaris en voorraden worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Daarnaast geeft de ondernemer een borgstelling af ter hoogte van € 230.000,-. De borgstelling zal worden zeker gesteld door een 2e hypotheek te vestigen op de privé woning ter hoogte van € 200.000,- ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 

Video Pitch

Leendoel

Het doel van de financiering is de verbouwing en inrichting van een tweede vestiging van Braai vlakbij het Westerpark. Deze vestiging heeft, naast een royaal terras, ook een mooie binnenruimte waardoor een restaurantfunctie mogelijk is. In het capaciteitstekort van Braai Vondelpark, met name voor de bezorgmarkt, kan met deze vestiging worden voorzien.

Ondernemer

Floris Feenstra (30 jaar) komt uit een horeca gezin. Zijn ouders hebben jarenlang het succesvolle restaurant ‘La Folie’ in Zaltbommel geëxploiteerd. Het gymnasium en de Hogere Hotelschool in Maastricht heeft Floris met succes doorlopen. Na een aantal jaren ervaring in andere dienstverlenende sectoren, wilde hij terug naar zijn roots, de horeca. Mensen blij maken en succes hebben, zijn drijfveren die ervoor gezorgd hebben dat hij de stap naar het ondernemerschap heeft gezet. De bereidheid om hard te werken en dingen op te geven zijn voor hem vanzelfsprekend. Zijn kernkwaliteiten creativiteit, doorzettingsvermogen en prestatiegerichtheid hebben ervoor gezorgd dat Braai BBQ Amsterdam in korte tijd een succes is geworden en nog veel groeipotentie heeft.

Onderneming

Kernprofiel
Braai Amsterdam is een barbecue take-away bar waar je kwalitatief goed, snel en betaalbaar kunt eten in een prettige ambiance. Een fijne omgeving waar je samenkomt om elkaar in alle drukte even te ontmoeten. Barbecueën, een magisch woord waar iedereen blij van wordt, is straks het gehele jaar door beschikbaar in Amsterdam.

Braai Amsterdam straalt het gevoel uit dat je samen met je vrienden aan het barbecueën bent in de tuin, maar dan het hele jaar door. De barbecue staat centraal in de zaak, de houtskool ruik je bij binnenkomst en is onmiskenbaar verbonden aan het concept. Barbecueën associeert men met gezelligheid, vrienden en feestelijkheden. Dit is precies de sfeer die Floris zijn gasten wil laten ervaren.

Na gedegen (markt-)onderzoek heeft Floris Feenstra in juni 2015 zijn eerste vestiging geopend: Braai Vondelpark. In een nieuw gebouwde kiosk (van slechts 15m2) aan de rand van het Vondelpark realiseert hij een omzet die twee keer zo groot is als begroot. Met name het thuisbezorgen via fietskoerier Deliveroo, is een groot succes. Ruim 40% van de omzet wordt via thuisbezorgen gegenereerd.

Het concept heeft veel aandacht gekregen mede omdat het concept gebaseerd is op ‘Freddy’s BBQ Joint’ uit de populaire serie ‘House of Cards’. Braai Amsterdam heeft ruim 3.900 actieve volgers op Facebook. Daarnaast heeft Braai Amsterdam een eervolle vermelding verkregen in de Lonely Planet van Amsterdam 2016.
 
Wat wordt bereikt met de financiering
Er is meer vraag dan productiecapaciteit, vandaar dat de ondernemer gaat uitbreiden met een tweede vestiging. Braai Westerpark (op circa 50 meter van het Westerpark in Amsterdam-West) is een BBQ restaurant en Bar ineen op de begane grond met een royaal terras. Op de nieuwe locatie worden meer inpandige zitplaatsen gecreëerd, waardoor men minder weersafhankelijk is. De nieuwe locatie heeft een alcoholvergunning die op de locatie Vondelpark gemist wordt. De locatie is uitermate geschikt om de Braai BBQ formule verder uit te breiden. Het (thuis-)bezorggebied in Amsterdam komt met deze 2e vestiging op een dekkingsgraad van 65%. 

Visie
De ambitie van Floris is om binnen 2 jaar een derde vestiging te openen in Amsterdam-Oost voor een volledige dekkingsgraad voor bezorging in heel Amsterdam. Daarmee kan Braai Amsterdam uitgebouwd gaan worden als een sterk merk in de fastservice foodsector. Uiteindelijk ontstaan er zo mogelijkheden voor het uitrollen van het concept naar andere steden in Nederland. 

Structuur
De onderneming wordt geëxploiteerd in een meervoudige B.V.-constructie.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Verbouwing nieuwe locatie € 50.000,-
Goodwill € 45.000,-
Inventaris € 183.000,-
Werkkapitaal € 22.000,-
Totale financieringsbehoefte € 300.000,-
Privé inbreng ondernemer € 15.000,-
Uit exploitatie Braai (eigen middelen) € 55.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 230.000,-

Leenbedrag: € 230.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Lopende financieringen
Een tweetal oud-opdrachtgevers hebben in 2015 een totale lening verstrekt van € 70.000,- met een looptijd van 60 maanden. Het actuele saldo van de lening is € 59.500,- met een rentepercentage van 5%. Voor deze financieringen zijn er geen zekerheden bedongen.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Braai Holding B.V., Braai Vondelpark B.V. en Braai Westerpark B.V.
  • Floris Feenstra geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 230.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels materiële waarde in verband met de aanwezige overwaarde op de privé woning van circa € 140.000,-.
  • Een te vestigen hypotheek door de Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund van € 200.000,- als 2e in rang op de eigen woning aan de Kromme-Mijdrechtstraat 72 H te Amsterdam ten behoeve van de verplichtingen van Floris Feenstra in privé . Het onderpand is voorbelast met een 1ste hypotheek van de Rabobank van € 315.000,- waar een financiering van € 294.000,- in privé tegen overstaat. De getaxeerde marktwaarde (d.d. 23-12-2016) bedraagt € 435.000,-. 
  • Er geldt een 1e pandrecht op de huidige en toekomstige inventaris en voorraden van Braai Holding B.V., Braai Vondelpark B.V en Braai Westerpark B.V. 

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Braai Holding B.V. met een Laag risico. Het onlangs opgerichte Braai Westerpark B.V. is vooralsnog gekwalificeerd als Aanzienlijk risico . Braai Vondelpark B.V. wordt door Dun & Bradstreet gekwalificeerd met een Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren wij de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is mede gebaseerd op de door de accountant opgestelde jaarcijfers van 2015 en 2016, de prognoses voor de jaren 2017 en 2018 en een professioneel haalbaarheidsonderzoek door adviesbureau “De Unieke Ondernemer B.V.” waarmee in samenwerking deze aanvraag tot stand is gekomen. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. 

Rentabiliteit
Het Braai BBQ concept is vanaf de start een succes. In 2016, het eerste volledige boekjaar, is er een omzet gerealiseerd van € 566.000,-, waar destijds een omzet van € 350.000,- is geprognosticeerd. Mede door de strategische keuze voor een bezorgkanaal via Deliveroo is de vraag groter dan de huidige capaciteit. In 2016 is er sprake van een genormaliseerde cashflow van € 53.000,- met een uiteindelijk netto cashflow overschot van € 39.000,-. De tweede vestiging van Braai heeft, gezien de ligging, alle mogelijkheden om uit te groeien tot een eveneens winstgevende locatie. De vestiging zal een goede start maken, doordat het merk Braai Amsterdam inmiddels naam heeft gemaakt. Daarnaast kan de capaciteit van de nieuwe locatie op de bezorgmarkt worden ingezet om zodoende de vraag bij de bestaande locatie te kunnen ondersteunen. Voor 2017 wordt er voor de twee vestigingen samen een omzet verwacht van € 1.415.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 183.000,-. Het uiteindelijke verwachte netto cashflow overschot voor 2017 bedraagt € 123.000,- (score Excellent). Voor de Rentabiliteit kennen we voorzichtigheidshalve de score Ruim voldoende toe.

Solvabiliteit
Als startend bedrijf is Braai begonnen met een beperkt eigen vermogen. Van twee oud opdrachtgevers heeft Floris financiering verkregen om zodoende Braai Amsterdam op te starten. Per ultimo 2016 is de solvabiliteit 30% op een geconsolideerd balanstotaal van € 143.000,- (score Ruim voldoende). Het eigen vermogen na investering, en de winst van het eerste kwartaal 2017, is gestegen naar € 98.000,- op een balanstotaal van € 443.000,-. Door de balansverlenging zal de solvabiliteit procentueel daarentegen wel dalen naar 22% (score Voldoende). Per ultimo 2018 is de verwachte solvabiliteit 29% op een balanstotaal van € 533.000,-. De afgegeven persoonlijke borgstelling wordt zeker gesteld door hypotheekvestiging op de eigen woning. Dit zorgt voor een verbetering van het aansprakelijk vermogen, welke na investering hiermee uitkomt op ruim 30% (Ruim voldoende). Wij kwalificeren de Solvabiliteit daarom als Ruim voldoende.

Liquiditeit
De current ratio per ultimo 2016 is uitgekomen op 1,3 (Ruim voldoende). De current ratio op de balans na investering komt uit op 0,9 (Matig) welke mede wordt veroorzaakt door de snelle groei van de onderneming. Hierdoor is de liquiditeit een belangrijk aandachtspunt binnen de onderneming. Met de gevraagde financiering wordt een stevige basis neergezet voor de liquiditeit. Op basis van de afgegeven prognoses zal de liquiditeit zich snel gaan verbeteren naar uiteindelijk een verwachte current ratio van 1,4 per 2018. Wij beoordelen de Liquiditeit op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Bij een investering vanaf € 2.000 of meer ontvangt de investeerder een uitnodiging voor een boottocht door de Amsterdamse grachten inclusief een authentieke Braai BBQ maaltijd met vertrek vanaf locatie Westerpark. 

De uitnodiging zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-2301 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
03-05-2017 om 10:22
investeerder-6980 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-05-2017 om 10:21
investeerder-12390 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-05-2017 om 10:20
investeerder-27783 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-05-2017 om 10:20
investeerder-16119 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
03-05-2017 om 10:20

Reacties

Investeerder – 33834
03-05-2017 10:08
Succes! Hopelijk wordt deze tweede vestiging ook een groot succes.

Ondernemer
Floris Feenstra

Crowdfund Coach


Nico Bos