44501

Brandboosters B.V.

€ 150.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 311
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 24-04-2023 in 2 uur volgeschreven door 311 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Brandboosters B.V.
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 11-04-2014
Website www.brandboosters.nl

Leendoel

Martin van Herk en Peter Schalk besturen sinds een aantal jaar een branding(reclame)bureau onder de naam Brandboosters. In eerste instantie als belettering- en signing bedrijf, maar gaandeweg kwamen hier meer onderdelen bij en ontstond het plan om een one stop shopping te creëren. Peter richtte het bedrijf op als creatieve dienstverlener. Martin (neef van Peter) was al jaren betrokken bij het bedrijf als adviseur, verkocht in 2021 zijn eigen ondernemer, en maakte in 2022 de overstap om Peter bij te staan op het gebied van bedrijfsuitvoering en projectmanagement. Zij willen het bedrijf nu naar een volgend level tillen en zijn om die reden en een toenemende groei in personeel dit jaar verhuisd naar een nieuwbouw bedrijfspand te Wijk en Aalburg. Dit pand biedt meer mogelijkheden doordat alle activiteiten omtrent branding vanuit een eigen kantoor kunnen plaatsvinden in plaats van extern. Deze activiteiten betreffen: video en fotografie, web-ontwikkeling en daarnaast wrapping, styling, spotrepair en het uitdeuken van auto's. Hierdoor is Brandboosters in staat om doorlooptijden te verkorten en de handel van klanten sneller online te hebben staan.

Naast Martin en Peter zijn er 11 medewerkers in dienst, begin 2022 betrof dit nog 4 medewerkers. Om de gewenste groei door te kunnen zetten zijn de ondernemers op zoek naar een financiering. De al ingebrachte leningen door de Beheer B.V.’s van Martin en Peter aan Brandboosters B.V., cumulatief ter hoogte van € 165.000,-, worden achtergesteld.

Er wordt een lineaire lening van € 150.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een aflossingsvrije periode van 6 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Afwerking bedrijfspand € 165.000
Inventaris € 250.000
Werkkapitaal € 135.000
Totaal € 550.000
Eigen inbreng € 85.000
Achtergestelde leningen aandeelhouders € 165.000
Lening netwerk ondernemers* € 150.000
Collin Direct € 150.000

*Het eerste jaar wordt er enkel rente betaald over deze lening, waardoor de aflossing zal plaatsvinden vanaf januari 2024. Het betreft een annuïtaire lening met een looptijd van 10 jaar en een rente van 8,0% per jaar.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn:
  • Brandboosters B.V.
  • J.M. van Herk Beheer B.V.
  • P.S. Schalk Beheer B.V.
 • De heer J.M. van Herk geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 75.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van de overwaarde op het onroerend goed privé in bezit.
 • De heer P.S. Schalk geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 75.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De lening van J.M. van Herk Beheer B.V. ter hoogte van € 128.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente van 6,5% per jaar wordt wel betaald.
 • De lening van P.S. Schalk Beheer B.V. ter hoogte van € 37.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente van 6,5% per jaar wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Brandboosters B.V., J.M. van Herk Beheer B.V. en P.S. Schalk Beheer B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Brandboosters B.V., J.M. van Herk Beheer B.V. en P.S. Schalk Beheer B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De heer J.M. van Herk en mevrouw K.E. Mets geven een negatieve hypotheekverklaring af op het onroerend goed met als adres: Scherpenzeelseweg 48, 3956 KG te Leersum, kadastraal bekend als sectie G nummer 400 en sectie C nummer 3252 te Leersum. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het onroerend goed mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 926.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2022 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 677.000,- en een openstaande schuld van € 656.605,- per d.d. 31-12-2021. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De scores voor J.M. van Herk Beheer B.V. en P.S. Schalk Beheer B.V. zijn Laag risico. De score voor Brandboosters B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognose cijfers van Brandboosters B.V. en de historische cijfer van J.M. van Herk Beheer B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Martin van Herk heeft aan aantal jaar terug een bedrijf met succes verkocht, wat hieronder getoond wordt middels de concept balans 2022. De solvabiliteit betreft 90% o.b.v. een balanstotaal van € 497.000,-. De vlottende activa bestaat op 31-12-2022 voor € 160.000,- uit een rekening-courant aan Brandboosters B.V. De vaste activa bestaat voor € 120.000,- uit een vordering op Martin van Herk zelf, wat gebruikt is voor verbouwing van de eigen woning.

De langlopende schulden van Brandboosters B.V. bestaan voor € 150.000,- uit een lening vanuit het netwerk van de ondernemers, tegen een rente van 8,0% per jaar, lopende leases ter hoogte van € 72.000,-, een corona-lening ter hoogte van € 33.000,- en na financiering, de financiering via de investeerders van Collin Crowdfund. 

De kortlopende schulden van Brandboosters B.V. bestaan voor € 117.000,- uit een rekening-courant door Peter en Martin, wat los staat van de achtergestelde leningen.

Jaarcijfers

Balans 2022 J.M. van Herk Beheer B.V.

Activa

  2022
Vaste activa € 220.000
Vlottende activa € 177.000
Overige vlottende activa € 100.000
Totaal € 497.000

Passiva

  2022
Eigen vermogen € 448.000
Langlopende schulden
Kortlopende schulden € 49.000
Totaal € 497.000

Balans overzicht Brandboosters B.V. na financiering

Activa

  na financiering
Vaste activa € 637.000
Vlottende activa € 262.000
Overige vlottende activa € 33.000
Totaal € 932.000

Passiva

  na financiering
Eigen vermogen € 94.000
Achtergesteld vreemd vermogen € 165.000
Langlopende schulden € 417.000
Kortlopende schulden

€ 256.000

Totaal € 932.000

Winst- en verliesrekening prognose 2023 Brandboosters B.V.

Omzet

€ 1.945.000

Bruto winst € 1.316.000
Kosten € 1.187.000
Afschrijvingen € 103.000
Belasting € 5.000
Netto winst € 21.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-43148 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-04-2023 om 15:09
investeerder-132501 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-04-2023 om 15:06
investeerder-111345 heeft € 200 geïnvesteerd.
24-04-2023 om 15:06
investeerder-216606 heeft € 300 geïnvesteerd.
24-04-2023 om 15:06
investeerder-5977 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-04-2023 om 15:03

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders