29090

Brasserie Josephine

€ 70.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 82
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 25-04-2018 in 1 uur volgeschreven door 82 investeerders

Samenvatting

Deze leningaanvraag is voor de opstart van brasserie Josephine aan de Kruin te Bergschenhoek. Leff Horeca B.V., handelend onder de naam Brasserie Josephine is een brasserie met een Franse inslag. Josephine is een horecabedrijf voor een lunch, borrel of diner. Op de kaart staan Europese gerechten met de nadruk op de Franse keuken. De gerechten worden bereid met dagverse producten. De te gebruiken producten zijn lokaal verkregen. Binnen zijn er 80 zitplaatsen terwijl het terras ook nog 60 plekken heeft. 

Door de lokale bekendheid en open manier van ondernemen is Rein Swart de geschikte persoon om dit tot een succes te maken. Hij heeft al enkele horecaondernemingen met succes opgezet. Met Josephine wil hij het horeca-aanbod in Bergschenhoek verder aanvullen. Gezien positieve ervaringen uit het verleden, de goede recensies sinds de opening op 6 maart en omdat de omzet boven prognose ligt, lijkt dat te gaan lukken.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte voor de verbouwing van het pand en het inrichten van het restaurant en keuken is € 200.000,-. Hiervan brengt Rein Swart zelf € 100.000,- in uit Robert Daniel Holding B.V. en de verhuurder financiert € 30.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 70.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet score voor deze aanvraag is Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren zijn Leff Horeca B.V. en Robert Daniel Holding B.V. De ondernemer verpandt in eerste verband zijn in privé bezit zijnde klassieke Range Rover. Tevens worden de inventaris en voorraad van Leff Horeca B.V. in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Er geldt een niet-onttrekkingsverklaring voor Robert Daniel Holding B.V. zolang de (geconsolideerde) solvabiliteit lager dan 85% is. Er wordt een dalende overlijdensrisicoverzekering afgesloten ter hoogte van € 70.000,- op het leven van de heer W.R. Swart die wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Ten slotte geeft de heer W.R. Swart samen met mevrouw J.L. Swart-van Remmerden een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 70.000,-, die op dit moment volledig moreel van aard is.
 

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor onder meer de verbouwing van het pand, de inrichting van het restaurant en de keuken en een gedeelte werkkapitaal.

Ondernemer

Rein Swart (1960) is getrouwd met J.L. Swart-van Remmerden. Rein is een horecaman die na de middelbare school als ondernemer aan de slag is gegaan. Na het runnen van twee eetcafés wilde hij wat anders en startte hij Rijnmond Multi Clean B.V. Na meerdere succesvolle jaren verkocht hij dit bedrijf en wilde hij terugkeren naar de horeca. Brasserie Josephine was geboren. Rein is sociaal vaardig en legt gemakkelijk contact met anderen. Hij weet goed hoofd- van bijzaken te onderscheiden met een oog voor detail. Een Rotterdammer die niet terugdeinst voor een paar uur meer te werken en zijn mouwen op te stropen.
Rein doet zijn werk met veel enthousiasme en zorgt ervoor dat zijn medewerkers met een eenzelfde enthousiasme de klanten bedienen. Vooral het vertalen van de behoefte van de gast naar concrete verbeteringen in de onderneming is een van zijn sterke eigenschappen. Zijn zakelijk inzicht komt naar voren in een gedegen aanpak van de marketingmix (product, prijs, personeel en promotie). Het gastencontact vindt hij zelf het belangrijkste motief om zich vol in te zetten voor het resultaat. Hij beschikt over alle benodigde horecacertificaten.

Onderneming

Onderneming
Er is behoefte aan meer levendigheid en gezelligheid op het gebied van horeca in Bergschenhoek en omgeving. Brasserie Josephine probeert met dit nieuwe concept in deze behoefte te voorzien. In tegenstelling tot de huidige restaurants in dat gebied, die enkel in de middag en de avond open zijn, wil Brasserie Josephine al vanaf 10.00 uur ’s morgens haar deuren openen. Tevens leent het pand zich prima voor recepties, personeelsfeesten, netwerkbijeenkomsten en jubilarissen. Daar wil de ondernemer dan ook zijn focus op leggen. Daarnaast wil men op de feestdagen meer activiteiten en evenementen gaan ontplooien. 

Locatie
Brasserie Josephine is gevestigd midden in het winkelcentrum van Bergschenhoek met een groot terras voor de deur. Bergschenhoek heeft een gezellig centrum, met een dorps karakter, centraal gelegen tussen de grote steden Rotterdam en Den Haag. De unieke mix van winkels is gelegen in een autovrij dorpscentrum. In de nabije omgeving vindt men Muller & Co en Wijnbar Ferro. Ieder van deze bedrijven zijn onderscheidend op hun specifieke manier, maar hebben niet het door Brasserie Josephine nagestreefde culinair niveau. Kortom: Brasserie Josephine is een culinaire aanvulling op de al aanwezige horecagelegenheden in Bergschenhoek.

Doelgroep
De onderneming richt zich op de inwoners uit Bergschenhoek en omgeving (Rotterdam en Den Haag). Het winkelend publiek, ouders met kinderen, maar ook de zakenman kan hier rustig lunchen en dineren met zijn relaties. De doelgroep waarop Brasserie Josephine zich richt is breed en gevarieerd, van jong en hip tot ouderen die houden van gezellig en rustig genieten van een heerlijke maaltijd met een goed glas wijn. Iedereen is welkom bij Brasserie Josephine. 

Concurrentie en onderscheidend vermogen
Brasserie Josephine onderscheidt zich vooral met zijn warme, sfeervolle en moderne interieur, stijl en ambiance, in combinatie met heerlijk eten en drinken. Een zaak zoals Brasserie Josephine is er in Bergschenhoek en omgeving qua ambiance niet te vinden. Vooral de sfeer in combinatie met eerlijk vers bereid eten tegen een goede prijs zijn de ingrediënten en geven Brasserie Josephine een modern karakter met een warm gevoel. Daarnaast kent Brasserie Josephine een goede prijs/kwaliteit verhouding. 

Personeel
Naast Rein is de dagelijkse leiding van Brasserie Josephine in handen van Maarten te Donkelaar en Robin Noordijk. Zij hebben net als Rein al jarenlange ervaring in de horeca (op uitvoerend en managementniveau). Zij zijn tevens gediplomeerd gastronoom/sommelier. De medewerkers van Brasserie Josephine worden door Rein, Maarten en Robin opgeleid en getraind om de kwaliteit en service te kunnen waarborgen. Inmiddels is de brasserie een erkend leerbedrijf. Chef-kok en leermeester Benjamin Hameetman neemt de opleiding van de keukenbrigade voor zijn rekening. Getraind en met de nodige ervaring zullen deze medewerkers de klanten snel, vriendelijk en adequaat kunnen bedienen. Dit is een kracht van Brasserie Josephine. De medewerkers bepalen de eerste indruk, die van wezenlijk belang is. 

Structuur


 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Verbouwing pand € 85.000,-
Inrichting/inventaris € 60.000,-
Voorraad € 10.000,-
Vergunning € 2.000,-
Liquide middelen € 5.000,-
Aanloopkosten € 38.000,-
Totaal € 200.000,-
Bijdrage verhuurder € 30.000,-
Eigen inbreng € 100.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 70.000,-

Lening Collin: € 70.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing.
 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Leff Horeca B.V en Robert Daniel Holding B.V.
  • De heer W.R. Swart en mevrouw J.L. Swart-van Remmerden geven een gezamenlijk persoonlijke borgstelling af voor € 70.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment volledig morele waarde.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het geconsolideerde vermogen van Robert Daniel Holding B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 85% of lager is.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Leff Horeca B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • De Range Rover Classic 3.9 custom build uit 1972, welke privé in eigendom is, wordt in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Een recent taxatierapport van deze roerende zaak is in bezit bij Collin Crowdfund. De huidige waarde is € 45.000,-.
  • Er wordt een dalende overlijdensrisicoverzekering afgesloten ter hoogte van € 70.000,- op het leven van de heer W.R. Swart. Deze verzekering wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De rekening courant-verhouding van de heer W.R. Swart met Robert Daniel Holding B.V. mag niet verder toenemen ten opzichte van de stand ultimo 2017.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Leff Horeca B.V. met de score Hoog Risico. Robert Daniel Holding B.V. wordt door Dun & Bradstreet gekwalificeerd met de score Laag risico. Wij hanteren voor deze aanvraag de kwalificatie Laag risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de voorlopige jaarcijfers 2017 en de prognoses 2018 en 2019. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
In verband met de voorbereiding voor de opstart van Brasserie Josephine is de omzet in 2017 op groepsniveau beperkt geweest. Conform de voorlopige cijfers 2017 was de omzet € 80.000,- met een negatieve genormaliseerde cashflow van € 26.000,-. Ultimo 2018 wordt door de opening op 6 maart van de brasserie een omzet van € 535.000,- geprognosticeerd met een genormaliseerde cashflow van € 78.000,-. In 2019 wordt een omzet van € 658.000,- verwacht met een genormaliseerde cashflow van € 103.000,-. Omdat de prognoses nog gerealiseerd moeten worden en brasserie Josephine een startend bedrijf is, hebben we de score voor de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve vastgesteld op Voldoende. Dit ondanks dat in de eerste maand na opening de omzet boven prognose is uitgekomen.

Solvabiliteit
Aan het einde van 2017 was de geconsolideerde solvabiliteit conform de voorlopige jaarcijfers 86% bij een balanstotaal van € 237.000,-. Op basis van de prognose van 2018 is de solvabiliteit 78% bij een balanstotaal van € 333.000,-. In 2019 stijgt de solvabiliteit volgens prognose naar 85% bij een balanstotaal van € 426.000,-. Voor alle drie de jaren correspondeert dat met de score Excellent. Wij hebben de score voor de Solvabiliteit voorzichtigheidshalve vastgesteld op Goed.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) kwam per ultimo 2017 door het ontbreken van schulden en aanwezigheid van liquide middelen uit op 13,6. Ultimo 2018 wordt een current ratio begroot van 5,3, wat al een realistischer beeld geeft ten opzichte van 2017. Door de toename van de liquide middelen is de verwachting dat de current ratio aan het einde van 2019 weer zal groeien naar 8,3. Wij hanteren voor de Liquiditeit voor nu de score Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Iedere investeerder van Collin Crowdfund zal een voucher ontvangen. Bij inlevering van de voucher, die geldig is tot 30 juli 2018, ontvangt de investeerder bij de lunch of diner in Brasserie Josephine een fles wijn van het huis (rood: Piney, wit: Custoza). De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Door aanspraak te maken op deze beloning kan uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de benodigde gegevens voor de verzending.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-12079 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-04-2018 om 10:05
investeerder-2746 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-04-2018 om 10:02
investeerder-26235 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-04-2018 om 10:02
investeerder-5707 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-04-2018 om 10:02
investeerder-50408 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-04-2018 om 10:01

Ondernemer

Rein Swart

Crowdfund Coach


Erwin Trapman