34510

Brils

€ 80.000  |  8,0% rente  |  84 maanden  Investeerders: 171
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 18-05-2021 in 1 uur volgeschreven door 171 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Brils
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 06-12-2016
Website www.brils.nu

Leendoel

De heer Willemse runt sinds enkele jaren zijn eigen brillenzaak, Brils, in Tiel. Samen met zijn partner en vader helpt hij dagelijks klanten aan een nieuwe bril. De ondernemer heeft de mogelijkheid gekregen om het bedrijf voort te zetten op een nieuwe locatie. Hierbij is de ligging veel centraler en ook het oppervlak groter zodat het brillenassortiment verder uitgebreid kan worden. Voor de verhuizing is kapitaal benodigd.

Er wordt een lineaire lening van € 80.000,- verstrekt met een looptijd van 84 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 80.000
Collin Direct € 80.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer H. Willemse handelend onder de naam Brils. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt zich op dit moment tot de overwaarde van het woonhuis.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Brils worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 80.000,- op het woonhuis aan de Jan van der Gripstraat 66 te Tiel verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 200.000,- en openstaande schuld van € 156.000,- . De WOZ waarde per 1 januari 2020 is € 205.000,-.
  • De heer H. Willemse geeft een negatieve hypotheekverklaring af op de privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning met als adres Jan van der Gripstraat 66 te Tiel wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).
  • Er wordt een persoonlijke borgstelling ter hoogte van het leenbedrag door mevrouw L. Roelofsen (partner) afgegeven. De borgstelling heeft momenteel een morele waarde.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Brils is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Brils. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
De ondernemer geeft aan het afgelopen jaar onder andere de ziekenhuizen te hebben ontlast door oogzorg zelf te bieden en enkel door te verwijzen als dat noodzaak was. Daarnaast heeft de ondernemer zijn winkeldeuren open mogen houden afgelopen lockdown als opticien. De ondernemer heeft in 2020 ondanks de coronapandemie alsnog een positief resultaat weten te behalen. 

Toelichting jaarcijfers
De langlopende schuld was een lening bij Qredits. Deze is recent door de ondernemer ingelost.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020 (voorlopige cijfers)

Activa

  2020
Vaste activa € 61.000
Vlottende activa € 30.000
Overige vlottende activa € 51.000
Totaal € 142.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € 46.000
Langlopende schulden € 28.000
Kortlopende schulden € 68.000
Totaal € 142.000

Winst- en verliesrekening 2020 (voorlopige cijfers)

Omzet € 234.000  
Bruto winst € 121.000  
Kosten € 55.000  
Resultaat € 66.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-68153 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-05-2021 om 11:06
investeerder-54325 heeft € 200 geïnvesteerd.
18-05-2021 om 11:06
investeerder-90378 heeft € 100 geïnvesteerd.
18-05-2021 om 11:06
investeerder-121139 heeft € 200 geïnvesteerd.
18-05-2021 om 11:06
investeerder-108855 heeft € 100 geïnvesteerd.
18-05-2021 om 11:06

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders