25178

Brouwerij en Proeflokaal de Werf

€ 350.000  |  7,5% rente  |  63 maanden  Investeerders: 339
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 12-12-2017 in 3 uur volgeschreven door 339 investeerders

Samenvatting

Brouwerij de Werf wordt één van de eerste bierbrouwerijen in West-Friesland. Naast het brouwen van eigen bier onder de naam De Compagnie en het verhuren van brouwcapaciteit, zal het proeflokaal ook een unieke horecabeleving bieden aan haar klanten. Genieten van speciaal bier van de tap en diverse biertapas, terwijl je in de brouwerij het brouwproces live kunt aanschouwen. Alles op een prachtige locatie aan het water in Enkhuizen.

Rick Post (1981) is de eigenaar en het brein achter de onderneming. Hij heeft, ondanks zijn nog jonge leeftijd, ruime kennis, ervaring en contacten in de (plaatselijke) horeca. Tezamen met zijn ouders is hij eigenaar van De Mastenbar, tevens eigenaar van Herberg De Compagnie en eerder oprichter van Brouwerij De Compagnie. Hij onderscheidt zich door zijn combinatie van een zakelijke aanpak met persoonlijke aandacht. 

Brouwerij de Werf maakt onderdeel uit van PostHoreca B.V., waarin ook Herberg De Compagnie wordt geëxploiteerd. De gevraagde financiering maakt onderdeel uit van een grotere investeringsbehoefte die reeds grotendeels is gerealiseerd. Met het complete bedrag kunnen de deuren van de brouwerij in december worden geopend.

Financieringsbehoefte
Door Rabobank West-Friesland is een financiering verstrekt van € 1.000.000,- en door een groep West-Friese investeerders, verenigd onder de naam Platform van Geluk nog eens een bedrag van € 1.050.000,-, waarvan voor een bedrag van € 150.000,- in aandelen en de rest in (converteerbare) leningen. Deze middelen zijn gebruikt om het pand aan te kopen, te verbouwen en in te richten. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 350.000,- en is bedoeld voor de aankoop van de brouwketels. De looptijd is 63 maanden, waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij. Vanaf de vierde maand start de lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet score geeft een Verhoogd risico aan. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren zijn Posthoreca B.V., Brouwerij & Proeflokaal De Betonning B.V., De Werf Exploitatie B.V. en Herberg De Compagnie B.V. Er wordt een tweede hypotheek met materiële dekking gevestigd op het brouwerijpand ter hoogte van € 350.000,-. De voorraad en inventaris in de brouwerij worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Daarnaast geeft de ondernemer een persoonlijke borgstelling af van € 100.000,-. Deze heeft op dit moment voornamelijk morele waarde. Ten slotte is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen tot en met een geconsolideerde solvabiliteit van 35% op het niveau van Posthoreca B.V.
 

Video Pitch

Leendoel

De financiering is benodigd voor het realiseren van Bierbrouwerij de Werf in Enkhuizen. Enerzijds levert deze brouwerij de benodigde capaciteit in huurbrouw en anderzijds voorziet zij de particuliere klant in een “bier-experience”: genieten van vele soorten tap-bier met biertapas, terwijl je het brouwproces live aanschouwt, op een unieke locatie in Enkhuizen. Het gevoel van de Gouden Eeuw in een eigentijds jasje. 

Ondernemer

Als zoon van een horeca familie heeft Rick Post (1981) na de mavo, het Amsterdams College voor Hotel en Gastronomie en de Hotelschool in Den Haag afgerond. Tijdens zijn studie heeft hij stage gelopen bij Sodexho om vervolgens diverse bedrijfsrestaurants te runnen bij KLM en Martinair. In de daarop volgende jaren heeft hij diverse activiteiten in de horeca ontplooid. In 2010 is hij toegetreden tot de vof Mastenbar, een café in Enkhuizen wat tot dan toe alleen van zijn ouders was. Vervolgens is hij in 2011 Brouwerij de Compagnie gestart, waarin hij ervaring heeft opgedaan met het brouwen van speciaalbieren. In 2013 heeft hij Herberg de Compagnie overgenomen in Enkhuizen. Daar heeft hij een nieuw concept op het gebied van eten en drinken gelanceerd. Alles draait om de tevreden klant in een bourgondische omgeving. In een sfeervolle ambiance, met een locatie aan de historische havens kan de klant genieten. Op de kaart staan diverse gerechten van de grill en twintig bieren van de tap, waaronder die van Brouwerij de Werf. Ook beschikt de Compagnie over 7 luxe hotelkamers op de bovenverdieping.

Gesteld kan worden dat Rick een horeca-ondernemer in hart en nieren is, met de nodige ervaring op diverse vlakken. Hij ziet en benut kansen en mogelijkheden. Binnen Enkhuizen heeft hij een grote invloed, mede door zijn werkzaamheden bij onder meer de KNRM en zijn functie als bestuurslid bij de stichting Stadsmanagement Enkhuizen. Hij is bekend met zowel de stad als haar besluitvormers. Tevens is hij voorzitter van de Koninklijke Horeca afdeling Enkhuizen, waarmee hij veel bekendheid en invloed heeft binnen de horeca van de stad.

Rick is een ondernemer die enerzijds sterk is in het maken van de verbinding met klanten en zakenpartners en het anderzijds ook belangrijk vindt te sturen op feiten en cijfers. Deze combinatie onderscheidt hem van zijn collega ondernemers. Daarnaast heeft hij een tomeloze passie voor het brouwen van bier, wat hij tot uiting wil laten komen in de nieuwe uitdaging. Rick is getrouwd en heeft drie kinderen, is geboren en getogen in Enkhuizen, waar hij nog altijd woont.

Onderneming

De speciaalbieren zijn de laatste jaren bezig aan een grote opmars. Het idee dat alleen oudere mannen zich wagen aan een glas speciaalbier is allang verleden tijd. De vraag naar speciaalbier stijgt en het liefhebbende publiek wordt groter en groter. Vier op de vijf bierdrinkers (78%) drinkt weleens speciaalbier. Het aantal brouwerijen groeit dan ook hard, van tweehonderd in 2013 naar ruim het dubbele aantal in 2016. En de consumenten in Nederland lijken nog lang niet verzadigd.

Volgens het Nationaal Bieronderzoek 2015 kiest twee op de vijf bierdrinkers vaker voor een ander type bier dan twee jaar geleden. Bijna driekwart van de bierdrinkers vindt het belangrijk dat horecagelegenheden verschillende soorten bier aanbieden. Het horeca aanbod in Enkhuizen richt zich met name op eten. Bezoekers willen onderscheidende, hoog kwalitatieve aanbieders en grote terrassen. Op deze vraag speelt Brouwerij de Werf in. 

In 2016 is Rick gestart met het idee van een brouwerij in Enkhuizen. Zijn missie en visie: de ideale huiskamer van Enkhuizen maken. Een plek waar iedereen zich thuis voelt, met als bruisend middelpunt de Brouwerij en het Proeflokaal De Werf, waarin de geschiedenis van scheepsbouw in Enkhuizen weer tot leven wordt gebracht. De Werf is gevestigd in een in onbruik geraakte oude werf in de Paktuinen in Enkhuizen. Een unieke locatie direct aan het water, met voldoende ruimte voor een terras met 120 zitplaatsen en ruime parkeergelegenheid. 

Bij de Werf kan je een unieke horecabeleving ervaren; de zogeheten “bier-experience”. Je kunt door de open constructie van het gebouw het brouwproces live aanschouwen en hebt bij het nuttigen van een lekker glas speciaalbier zicht op de brouwketels. De bieren op de tap zullen authentieke namen krijgen, die gerelateerd zijn aan de scheepsbouw. Ook zal het bier van huurbrouwers op wisseltappen 'gepresenteerd' worden, zodat bezoekers van Brouwerij en Proeflokaal 'De Werf' de primeur hebben om als eerste van deze bieren te proeven. Naast veel speciaalbieren zullen ook biertapas, bierborstelbrood en andere lekkernijen op de kaart komen. Andere activiteiten/mogelijkheden bij de werf zijn het organiseren van evenementen van 50 tot wel 700 personen. Verder zullen merchandising artikelen worden verkocht, evenals bieren voor thuisconsumptie. Voor meer informatie en een impressie kijk ook op de website en op facebook

Concurrentiepositie
Op dit moment zijn er in de regio West-Friesland zeer beperkt lokale bierbrouwerijen actief. Voor zover bekend is er in deze regio één bierbrouwerij in Medemblik. Ter vergelijking: in de Gouden Eeuw waren er alleen in Enkhuizen al 28 bierbrouwerijen gevestigd. De vraag naar speciaalbier is dermate groot dat er een structurele ondercapaciteit van circa 50% is in de brouwwereld. Een groot deel van de brouwcapaciteit van de Werf zal worden ingezet voor huurbrouw. De totale capaciteit van de brouwinstallatie is 3500 hectoliter per jaar. Op dagen dat er niet wordt gebrouwen zal het voor gezelschappen mogelijk zijn om een workshop te volgen, waarbij men in een kleine installatie van 60 liter een eigen bier kan brouwen. Door middel van de gevraagde financiering wordt de totale investering voor de Brouwerij de Werf, waaronder de aankoop en verbouwing van het pand, de aanschaf van grote brouwketels en het horeca concept ingevuld. Eind december 2017 zal de brouwerij haar deuren openen, nu al gonst het van positieve verwachtingen in Enkhuizen!

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht  

Aankoop pand € 740.000,-
Verbouwing € 1.012.000,-
Brouwinstallatie € 480.000,-
Onvoorzien € 168.000,-
Totale investering € 2.400.000,-
Rabobank € 1.000.000,-
Investeerders Platform van Geluk € 1.050.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 350.000,-

Leenbedrag: € 350.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 63 maanden, waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij en daarna een lineaire maandelijkse aflossing.

Voorwaarden andere nieuwe financieringen
De looptijd van de lening bij de Rabobank is 12 jaar met een rente van 3,55%. Als zekerheid heeft de Rabobank eerste hypotheek, een persoonlijke borgstelling van € 100.000,- door de ondernemer en verpanding van inventaris en voorraad. Tevens valt een deel van de lening onder Staatsgarantie. 

De € 1.050.000,- via de investeerders van het Platform van Geluk bestaat uit € 150.000,- als aandelenkapitaal. Er is € 400.000,- aan converteerbare leningen met looptijd van zes jaar en een rente van 6% met een uitgestelde betaling van deze rente van twee jaar. De overige leningen van in totaal € 500.000,- hebben een looptijd van zes jaar met een rente variërend tussen de 3,5% en 5%, waarbij het eerste jaar of aflossingsvrij is.
 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • ​De debiteuren zijn Posthoreca B.V., Brouwerij & Proeflokaal De Betonning B.V., De Werf Exploitatie B.V. en Herberg De Compagnie B.V.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 350.000,- op het brouwerijpand gelegen aan de Paktuinen 4-6 te Enkhuizen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund, welke is voorbelast met een eerste hypotheek door Rabobank ter hoogte van € 1.000.000,-. Uit een taxatierapport van 23 oktober 2017 blijkt een marktwaarde van € 2.218.000,- bij huidig gebruik. Er is dus sprake van een materiële hypothecaire dekking.
  • De voorraad en inventaris van Posthoreca B.V., Brouwerij & Proeflokaal De Betonning B.V., De Werf Exploitatie B.V. en Herberg De Compagnie B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund achter de Rabobank.
  • De heer R. Post geeft een persoonlijke borgstelling af van € 100.000,-. Deze heeft op dit moment voornamelijk morele waarde.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Posthoreca B.V. mogen plaatsvinden zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft voor de recent opgerichte De Werf Exploitatie B.V. Verhoogd risico aan; de holding Posthoreca B.V. heeft een score Laag risico, evenals de ook mee verbonden Herberg De Compagnie B.V.; ten slotte heeft de eveneens recent opgerichte Brouwerij en Proeflokaal De Betonning B.V. ook nog een score Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de score Verhoogd risico van de werkmaatschappij.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de beoordeling is uitgegaan van de behoudend opgestelde geconsolideerde prognoses en slotbalans 2017 en 2018 na financiering, rentebetalingen en aflossingen op de lening via Collin Crowdfund. De prognoses zijn opgesteld in nauwe samenwerking met de accountant mede op basis van de cijfers 2016 en tussentijdse interne cijfers 2017. De overall score is Voldoende.

Rentabiliteit
De geconsolideerde rentabiliteit van de holding Posthoreca B.V. en van Herberg De Compagnie over 2016 was Excellent en dat is tevens de uitkomst na de samenvoeging met Brouwerij en Proeflokaal De Betonning B.V., waarbij de accountant het totaal van de verschillende begrote activiteiten van de Werf (omzet brouwerij, proeflokaal, merchandising en banqueting) voorzichtigheidshalve met 15% heeft afgewaardeerd voor de prognose 2018. De omzet maakt naar verwachting een forse groei door van € 1.149.000,- over 2016 naar ruim € 1.300.000,- over 2017 (nagenoeg nog zonder brouwerij-inkomsten). Over 2018 stijgt deze volgens prognose naar circa € 2.500.000,-. Inclusief de geplande aflossingen neemt het netto cashflowoverschot daarbij volgens prognose toe van € 139.000,- over 2016 naar ruim € 250.000,- over 2018 (beide score Excellent). Over 2017 heeft het netto cashflowoverschot naar verwachting een lichte dip naar circa € 100.000,- (Score Goed) in verband met de vele investeringen in Brouwerij De werf. Aangezien de beoordeling voor een deel is gebaseerd op prognoses waarderen wij de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Eind 2016 bedroeg de geconsolideerde solvabiliteit 24% op een balanstotaal van € 459.000,- (score Voldoende). Als gevolg van de balansverlenging door de forse investeringen is de solvabiliteit voor eind 2017 geprognosticeerd op 10% op een balanstotaal van € 2.789.000,- (score Matig), maar voor ultimo 2018 is deze toch weer begroot op 17% op een balanstotaal van ruim € 2.900.000,- (score Voldoende).De waarde van de door de accountant vastgestelde vaste activa zijn hiervoor vervolgens onafhankelijk daarvan bevestigd door een taxatierapport van AW Horeca uit Amsterdam. Voor nu hanteren we de score Matig voor de Solvabiliteit, passend bij de verwachte uitgangspositie per ultimo 2017. Wel halen wij extra comfort uit de hypothecaire dekking. 

Liquiditeit
De current ratio bedroeg eind 2016 1,9 (score Excellent) en is voor eind 2018 geprognosticeerd op 1,6 (score Excellent). Voor het tussenjaar 2017 wordt een current ratio van 0,5 vastgesteld, deze wordt mede veroorzaakt door de investeringen in de materiële vaste activa. Wij hebben de Collin Credit Score voor de Liquiditeit vastgesteld op Voldoende.  

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Voldoende  
Overall: Voldoende
 

Extra beloning

Alle investeerders ontvangen eenmalig 10% korting op een bierproeverij en rondleiding. Daarnaast ontvangen zij een speciaal door brouwerij de Werf samengesteld bierpakket, bij een bezoek aan de brouwerij.

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-47192 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-12-2017 om 12:59
investeerder-3594 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-12-2017 om 12:56
investeerder-33810 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-12-2017 om 12:55
investeerder-19861 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
12-12-2017 om 12:53
investeerder-2714 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-12-2017 om 12:51

Reacties

Investeerder – 22301
12-12-2017 11:38
Volgens mij klopt het investeringsoverzicht niet. Ik begrijp niet helemaal dat een pand wat 740k kost 2.2m waard kan zijn? Er wordt gesproken over tweede inschrijving van 350k, die komt niet terug in het overzicht, wel de eerste inschrijving van 1m. Zie ik iets over het hoofd of is het broddelwerk?

Collin Crowdfund
12-12-2017 11:45
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vragen.

Wat betreft uw eerste vraag wordt met de € 740.000,- voor de aankoop van het pand de initiële aankoopprijs voor verbouwing bedoeld en de taxatiewaarde is na verbouwing, overige investeringen en in gebruik name van het pand door Brouwerij De Werf in al haar facetten. Inzake uw tweede vraag over het vermelden van de tweede hypothecaire inschrijving ten behoeve van de investeerder van Collin Crowdfund is het zo, dat deze nooit vermeld wordt in het investeringsoverzicht, want deze komt terug bij de Zekerheden en voorwaarden behorende bij de financieringsaanvraag via Collin Crowdfund onder het onderdeel Risico. De relevante voorwaarden en zekerheden behorende bij de bestaande en nieuwe financieringen door andere partijen dan Collin Crowdfund worden weergegeven bij het onderdeel Financieringsbehoefte in de pitch, waar het investeringsoverzicht ook altijd onder weergegeven wordt.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 44737
12-12-2017 12:13
geachte, Zijn de investeerder via het “platform van geluk” achtergesteld aan de Collin Crowdfund investeerders?

Collin Crowdfund
12-12-2017 12:19
Beste investeerder,
Bedankt voor uw vragen.

De investeerders van het Platform van Geluk zijn wel achtergesteld aan de bank, maar niet ten opzichte van Collin. Aangaande de converteerbare obligaties wordt er gedurende de eerste zes jaar echter niet afgelost en zijn ze in die zin achtergesteld t.o.v. de Collin investeerders. De overige leningverschaffers lossen het eerste jaar niet af.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer
Rick Post

Crowdfund Coach


Fred Bouwman