27651

Brownies & downieS Sneek

€ 110.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 149
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 4-07-2017 in 1 uur volgeschreven door 149 investeerders

Samenvatting

Brownies & downieS is een bijzondere lunchroom en heeft de missie om mensen met een beperking, of met een afstand tot de arbeidsmarkt, een mogelijkheid te bieden tot betaalde arbeid. De combinatie van kwalitatief goede gerechten en de unieke bediening, heeft tot de invoering van een unieke franchise formule in Nederland gezorgd. De bewezen, succesvolle franchiseformule heeft momenteel 43 vestigingen in Nederland.

Jeroen en Jenny Marcelis zullen deze formule doorvoeren in Sneek. Jeroen heeft veel relevante werkervaring, waaronder als leidinggevende in de horeca. Zijn vrouw Jenny heeft een achtergrond in de zorg waar zij met name heeft gewerkt met mensen met gedragsproblematiek. Dit maakt Jeroen en Jenny tot een ideale combinatie om een succes te maken van deze Brownies & downieS vestiging in Sneek. De huurlocatie komt te liggen aan het Grootzand, een van de belangrijkste kades en grachten in de binnenstad van Sneek, en nabij de watertoren in Sneek. Er wordt samengewerkt met mensen die een verstandelijke beperking hebben. Er worden enkel ambachtelijke, huisgemaakte lunchgerechten bereid. Deze gerechten worden vol passie, enthousiasme en met een glimlach geserveerd door de kanjers van Brownies & downieS. Zij vormen het hart van deze nieuwe lunchroom. Om de lunchroom op te kunnen starten vragen Jeroen en Jenny deze financiering aan bij Collin. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 132.500,-. Hiervan wordt € 5.000,- uit eigen middelen ingebracht en € 17.500,- via achtergestelde leningen. De resterende € 110.000,- is de gevraagde financiering via Collin Crowdfund. De looptijd is 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet noteert een Laag risico voor Brownies & downieS Sneek. De overall Collin Credit Score komt is Voldoende. De debiteur voor de financiering is de vof Brownies & downieS Sneek, bestaande uit haar vennoten Jeroen en Jenny Marcelis. De huidige en toekomstige voorraad worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Tenslotte is er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten voor een bedrag ter hoogte van € 75.000,- op de levens van Jeroen en Jenny Marcelis. Deze verzekering wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

Het doel van de financiering is het opstarten van een franchisevestiging van Brownies & downieS in Sneek. Het huurpand dient verbouwd en ingericht te worden. Denk hierbij aan de aanschaf van inventaris en voorraad. Daarnaast is er ook een werkkapitaalbehoefte ten behoeve van de exploitatie zoals een entree fee van franchisegever, huurgarantie en marketing.

Ondernemer

Jeroen Marcelis (32 jaar) is een echte Bourgondiër. Na de afronding van de middelbare hotelschool aan De Rooi Pannen te Tilburg is Jeroen opgeleid als zelfstandig werkend kok op het Friesland College. Vervolgens heeft hij als kok 12 jaar werkervaring opgedaan in diverse restaurant en als salesmanager bij diverse hotels. De afgelopen 5 jaar heeft Jeroen een leidinggevende functie gehad binnen een supermarktketen, maar de drang om terug te keren naar de horeca is er altijd geweest. Nu hij dit tot realisatie kan brengen geeft hem dit enorm veel positieve energie en enthousiasme om deze prachtige uitdaging, met deze fantastische doelgroep, aan te gaan. Voor Jeroen persoonlijk heeft het een absolute meerwaarde om wat te kunnen betekenen voor mensen met een beperking en/of met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hij is ervan overtuigd dat hij zijn enthousiasme en kwaliteiten kan inzetten om de kanjers van Brownies & downieS Sneek in beweging te krijgen. Met het starten van zijn eigen onderneming samen met zijn vrouw komt voor Jeroen een wens uit.

Jenny Marcelis – Dijkstra (33 jaar) is vanaf haar 18e werkzaam in de zorg geweest. Zo heeft zij op verschillende afdelingen gewerkt bij een verpleeghuis, waarvan de laatste jaren op de afdeling gedragsproblematiek. Dit was voor haar een werkplek met veel uitdaging. Door een reorganisatie bij haar werkgever veranderde er echter veel, waardoor er geen ruimte meer was voor aandacht voor de afdeling gedragsproblematiek. Passie voor de zorg is er altijd geweest en zal altijd blijven. Jenny vindt dat je mensen een kans moet geven en nooit moet denken in beperkingen. Haar stelling is dat je eruit moet halen wat er in zit, welke beperking iemand ook heeft. Voor Jenny is dit de belangrijkste uitdaging voor Brownies & downieS Sneek.

Onderneming

Franchisegever
Brownies & downieS heeft haar betrokkenheid bij mensen met een verstandelijke beperking of afstand tot de arbeidsmarkt gecombineerd met de liefde voor de horeca en ontwikkeld tot een unieke positionering binnen de horeca. Zij is opgericht in 2010 met een eerste vestiging in Veghel, en na de tweede in Sint-Oedenrode in 2012, ging het vanaf dat moment snel. De formule is inmiddels uitgegroeid naar 43 vestigingen, verspreid over geheel Nederland en 2 in het buitenland. Brownies & downieS heeft de ambitie om de komende 5 jaar door te groeien naar 70 vestigingen verspreid over het hele land. Brownies & downieS is een bijzonder lunchcafé, prima kwaliteit met huisgemaakte producten die allemaal op ambachtelijke wijze worden bereid voor een redelijke prijs. De bediening wordt, onder begeleiding, verzorgd door mensen met een verstandelijke beperking of die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, met als doel het opdoen van ervaring in de maatschappij, en uiteindelijk wellicht kunnen doorgroeien naar een betaalde baan. Brownies & downieS heeft de ambitie om op basis van kwaliteit, uitstraling en beleving het beste lunchcafé van Nederland te zijn. Door ambachtelijke gerechten te serveren, maar ook met extra’s als een high tea of high wine. De combinatie van ambachtelijke kwaliteit, lokale verbondenheid en unieke service van de bijzondere medewerkers zorgt voor een unieke horecabeleving. 

Kernprofiel en doelgroep
De gasten van Brownies & downieS zullen voornamelijk bestaan uit volwassenen van 25 jaar en ouder. Er kan gedacht worden aan het winkelend publiek, zowel jong als oud, dat gezelligheid zoekt naast winkelen. Het bieden van een interessante winkelbelevenis wordt steeds belangrijker in de maatschappij. Dit concept sluit hierop aan. Een andere doelgroep is de familie- en kennissenkring van de werknemers. Dit zijn vrij grote groepen en daarmee is ook een deel van de omzet onafhankelijk van het winkelend publiek. Een andere belangrijke doelgroep voor Brownies & downieS Sneek is de toerist. De binnenstad van Sneek heeft een enorme toeristenstroom van begin april tot eind september. Ter illustratie: alleen al tijdens de Sneekweek begin augustus zijn er al 100.000 bezoekers die bijna € 5 miljoen uitgeven, waarvan 60% in de horeca. Tenslotte is er nog de doelgroep van mensen die normaal niet zo snel in een eetgelegenheid gaan lunchen. Door dit unieke concept zijn zij graag bereid dit wel te doen, omdat zij zo meewerken aan een maatschappelijk sociaal doel.

Concept Brownies & downieS Sneek
Met het concept ‘eten wat de pot schaft’, speelt de onderneming in op de donderdag koopavond. Zowel het winkelend publiek als de werknemers van de winkels in de binnenstad kunnen hier gebruik van maken. Samen met de bijzondere medewerkers wordt het eten rondgebracht naar de diverse medewerkers van de winkels. Dit zorgt voor een mooie beleving op donderdag koopavond en draagt bij aan verdere naamsbekendheid. Omdat men ook beschikt over een extra zaal in het pand zullen, richten ze zich ook op feesten, partijen en vergaderingen. Met de bijzondere medewerkers wordt er gezorgd voor toegevoegde waarde en goed ingespeeld op het steeds populairder worden van het MVO binnen het bedrijfsleven. De verwachting is dat dit extra vraag zal opleveren.

Visie 
Brownies & downieS Sneek streeft ernaar om mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt een mogelijkheid te bieden om werkervaring op te doen in een vertrouwde omgeving. Door middel van de juiste begeleiding en doelstellingen biedt Brownies & downieS een veilige omgeving waar de doelgroep kan groeien en zichzelf kan ontwikkelen. Doordat er een goede mix van ervaren personeel en bijzondere medewerkers is, kunnen de gasten optimaal bediend worden en wordt er gezorgd voor een onvergetelijke ervaring bij de gast. Hierdoor zal de gast terugkeren voor een nieuw bezoek aan Brownies & downieS Sneek.

Missie 
Brownies & downieS wil op basis van kwaliteit en uitstraling het beste lunchcafé́ van Nederland zijn. De bijzondere medewerkers vormen hierbij een belangrijke toegevoegde waarde. Dit wil men bereiken door goede werving en selectie en huisvesting op een A-locatie. Maar ook door de inzet van kwalitatief goed personeel, een kwalitatief hoogstaand culinair niveau, verse producten en bereidingen, prettige werkomstandigheden, goede werksfeer en een uniforme uitstraling. De missie wordt bereikt door het creëren van goede werkomstandigheden voor onze bijzondere medewerkers, zoals een veilige werkplek, goede en individuele begeleiding en uitgebreide zorgplannen. 

Positionering 

 • Alles ambachtelijk bereid en huisgemaakt
 • Hoogwaardige kwaliteit
 • Concurrerende prijsstelling
 • Bijzonder personeel
 • Ambitieuze ondernemers
 • Gericht op alle doelgroepen
 • Elke donderdagavond geopend als restaurant. Dan wordt onder de titel ‘eten wat de potschaft’ een diner geserveerd.
 • Gun factor
 • Beproefd concept
 • Binnen Sneek zijn 5 primaire concurrenten gevestigd. De ondernemers verwachten op basis van prijs en kwaliteit een uitstekende positie te verwerven.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overname inventaris € 45.000,-
Bouwkundige voorzieningen en inrichting incl. onvoorzien € 32.000,- 
Entree fee Brownies & downieS € 10.000,- 
Voorraden € 8.000,-
Huurgarantie € 10.800,- 
Voor te financieren BTW  € 14.200,- 
Werkkapitaal € 12.500,- 
Totale investeringsbehoefte € 132.500,- 
Eigen inbreng € 5.000,- 
Achtergestelde leningen € 17.500,- 
Lening via Collin Crowdfund  € 110.000,- 

Leenbedrag: € 110.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is Marcelis vof (Brownies & downieS Sneek) met de heer J.N.B.S. Marcelis en mevrouw J. Marcelis – Dijkstra als vennoten. Door de gekozen rechtsvorm zijn beide vennoten hoofdelijk aansprakelijk. De vermogenspositie van beide vennoten in privé is momenteel licht positief. 
 • De huidige en toekomstige inventaris en voorraden van Marcelis vof wordt verpand in eerste verband aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er is een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering afgesloten op de levens van de heer J.N.B.S. Marcelis en mevrouw J. Marcelis – Dijkstra met een verzekerd bedrag van € 75.000,- gelijk aan de looptijd van de lening. De verzekering zal worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De 3 leningen van derden, gezamenlijk ter hoogte van € 17.500,-, worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening van Collin zal er niet op deze lening worden afgelost. De rente bedraagt 0%.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft een Laag risico aan voor de onderneming. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is mede gebaseerd op de opgestelde exploitatie- en liquiditeitsprognoses 2017 tot en met 2019 en een businessplan. De prognoses zijn opgesteld door een accountant, op basis van de ervaringscijfers van de franchisegever. Uitgangspunten zijn onder meer de plaats van vestiging, de locatie en de gemiddelde besteding per bezoeker gecombineerd met de gemiddelde stoelbezetting. Door het groeiend aantal vestigingen worden deze prognoses steeds nauwkeuriger. De accountant heeft voor alle eerdere vestigingen ook de prognoses opgesteld. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
De vestiging in Sneek krijgt binnen 70 zitplaatsen en op het terras 55 plaatsen. Hiermee zit de vestiging qua capaciteit op het gemiddelde van een Brownies & downieS vestiging. Op basis van de geprognosticeerde stoelbezetting is er sprake van voldoende groeicapaciteit. Voor de laatste 5 maanden over 2017 wordt er een omzet verwacht van € 115.000,-. De ondernemers hebben bedongen dat zij in 2017 geen huurlasten hebben ten behoeve van de huurlocatie. Ondanks de diverse aanloopkosten in deze periode komt de genormaliseerde cashflow na privé naar verwachting uit op € 19.000,- positief. Dit is inclusief een eenmalige last van € 10.000,- ten behoeve van de entree fee. Het netto cashflow overschot komt voor 2017 naar verwachting uit op € 10.000,-. In 2018, het eerste volledige boekjaar, wordt er een omzet geprognotiseerd van € 268.000,-. De verwachte genormaliseerde cashflow na privé komt uit op € 18.000,-, dit is dus inclusief huurlasten. Het verwachte netto cashflow overschot voor 2018 komt uit op € 12.000,-. De prognose is realistisch opgesteld, maar omdat de prognose nog wel gerealiseerd dient te worden beoordelen wij de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve op Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit op de openingsbalans bedraagt 18% op een balanstotaal van € 124.000,-. De solvabiliteit per ultimo 2017 komt naar verwachting uit op 27% op een balanstotaal van € 137.000,-. De overwaarde op de woning in privé van € 17.000,- hebben we niet meegenomen in onze berekening. Wij beoordelen de Solvabiliteit op Voldoende, gelijk aan de openingsbalans.

Liquiditeit
Door de aard van de bedrijfsvoering is er sprake van een beperkte kortlopende positie. De current ratio per ultimo 2017 komt naar verwachting uit op 2,3 en voor 2018 op 2,5. De vlottende passiva wordt voornamelijk bepaald door de aflossingsverplichtingen van het komende jaar, welke een grote invloed hebben op deze ratio’s. De liquiditeitsprognoses laten zien dat de onderneming op elk momentum voldoende middelen zou hebben om aan haar verplichtingen te voldoen. Derhalve hanteren wij voor de Liquiditeit de score Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

 • Bij een investering tot en met € 1.500,- ontvangt u een waardebon voor een koffie/ thee en een brownie voor 2 personen bij Brownies & downieS te Sneek.
 • Bij een investering tussen de € 2.000,- tot en met € 4.500,- ontvangt u een waardebon voor een lunch voor 2 personen.
 • Bij een investering van € 5.000,- of hoger ontvangt u een high tea of ‘eten wat de pot schaft’ voor 2 personen.

En natuurlijk eeuwige dank van ons en onze bijzondere medewerkers. 

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-25572 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-07-2017 om 11:09
investeerder-10269 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-07-2017 om 11:08
investeerder-12098 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
04-07-2017 om 11:08
investeerder-35912 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
04-07-2017 om 11:08
investeerder-23659 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-07-2017 om 11:08

Ondernemer

Jenny Marcelis – Dijkstra & Jeroen Marcelis

Crowdfund Coach


Henk Beke