42885

C.J.R. Ides Holding B.V.

€ 550.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 588
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

16 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 27-07-2022 in 5 dagen volgeschreven door 588 investeerders

Samenvatting

Een ervaren ondernemer, die reeds jarenlang een eigen cafetaria exploiteert en sinds aantal jaren daarnaast nog een restaurant bij het vliegveld in Hilversum, gaat nu investeren in een combinatiepand. Het combinatiepand heeft op de begane grond een cafetaria, welke de ondernemer zal gaan verhuren, en op bovenverdieping een appartement welke hij woonklaar gaat maken. Het pand heeft daarnaast nog de mogelijkheid om binnen het bestemmingsplan een extra etage met 2 appartementen te creëren. De LTV (Loan To Value) na verbouwing bedraagt 82%.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 615.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 65.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 550.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij, gevolgd door een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 485.000,-. De rente bedraagt 6,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is C.J.R. Ides Holding B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving € 550.000 op het winkelpand met appartement aan de Zeedijk 2, 1211 CW Hilversum, kadastraal bekend als Sectie N nummer 411 te Hilversum verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed heeft een marktwaarde voor verbouwing van € 545.000,- en een marktwaarde na verbouwing van € 670.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 10 mei 2022.
 • De heer C.J.R. Ides geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het winkelpand met appartement aan de Zeedijk 2, 1211 CW Hilversum, kadastraal bekend als Sectie N nummer 411 te Hilversum, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening. 
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Leendoel

Het leendoel is de aankoop van een combinatiepand met op de begane grond een cafetaria en op de bovenverdieping een appartement.

Ondernemer

Rutger Ides (1977) komt uit een echte ondernemersfamilie. Zijn ouders en opa hebben meerdere cafetaria’s in Hilversum gerund. Zijn zus runt nog een cafetaria en samen met zijn broer runt hij al ruim 14 jaar cafetaria De Egelshoek. Daarnaast runt hij samen met zijn broer en een derde ondernemer een restaurant  op een hele mooie plek aan het vliegveld in Hilversum.

De echtgenote van Rutger, Jerinde (1984), werkt actief mee in de zaak. Samen hebben ze drie kinderen waarvan de oudste ook reeds actief is in de zaak. Ze wonen in een mooie woning met forse overwaarde in Loosdrecht.

Onderneming

De aankoop van het onroerend goed is extra aantrekkelijk voor de ondernemer omdat op deze locatie altijd een cafetaria heeft gezeten en er nog een goede inventaris in het pand aanwezig is. Op deze manier kan hij zijn ervaring en expertise inzetten om op deze locatie weer een goed cafetaria door de huurder, die een bekende van de ondernemer is, te laten exploiteren.

Onroerend goed
Het onroerend goed betreft een combinatiepand met op de begane grond een cafetaria en daarboven een woonruimte. De woonruimte is nu niet in gebruik maar zal worden verbouwd tot appartement. De begane grond is reeds voorzien van apparatuur voor een cafetaria. Het bouwjaar is 1987. Het cafetaria zal worden verhuurd voor € 33.000,- per jaar aan een voormalig medewerker van de ondernemer. De ondernemer zal de opstart van het cafetaria mee begeleiden. Na de verbouwing, welke maximaal 3 maanden zal duren, zal het appartement worden verhuurd voor circa € 700,- per maand.

De huidige marktwaarde bedraagt € 545.000,-, na verbouwing en in verhuurde staat bedraagt de marktwaarde € 670.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 10 mei 2022

Het pand heeft daarnaast nog de mogelijkheid om een extra etage en daarmee 2 extra appartementen te creëren in de toekomst. Dit past binnen het huidige bestemmingsplan en de ondernemer is hierover reeds in gesprek met de gemeente.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop pand €513.000,-
Kosten koper €41.000,-
Verbouwing €61.000,-
Totaal €615.000,-
Eigen middelen €65.000,-
Lening via Collin Crowdfund €550.000,-

Leenbedrag: € 550.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij, gevolgd door een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 485.000,-.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor C.J.R. Ides Holding B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2021 van C.J.R. Ides Holding B.V. en de prognose na aankoop van het pand. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
De ontvangen management fee in de holding bedroeg in 2021 € 80.000,-. De operationele cashflow inclusief het resultaat van de 2 deelnemingen bedroeg € 59.000,-. Na aankoop komt de huur van het cafetaria en het appartement bij de omzet en komen de exploitatiekosten en remtelasten ten laste van de B.V. Het netto cashflow overschot over 2022 wordt geprognotiseerd op € 49.000,- bij een gelijkblijvend resultaat deelnemingen. Naast deze inkomsten heeft de ondernemer nog inkomsten (het winstdeel over 2021 bedraagt € 33.000,-) uit de derde zaak welke rechtstreeks bij de ondernemer in privé valt. We kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
Ultimo 2021 bedroeg de solvabiliteit van de holding 88% op een balanstotaal van € 127.000,-. Door de aankoop van het onroerend goed wordt het balanstotaal verlengd en zal de solvabiliteit ultimo 2022 uitkomen op 28% op een balanstotaal van € 786.000,-. De solvabiliteit in de derde zaak rechtstreeks onder privé (50% deelneming) bedraagt 55% op een balanstotaal van € 513.000,-. We kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is C.J.R. Ides Holding B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving € 550.000 op het winkelpand met appartement aan de Zeedijk 2, 1211 CW Hilversum, kadastraal bekend als Sectie N nummer 411 te Hilversum verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed heeft een marktwaarde voor verbouwing van € 545.000,- en een marktwaarde na verbouwing van € 670.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 10 mei 2022.
 • De heer C.J.R. Ides geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het winkelpand met appartement aan de Zeedijk 2, 1211 CW Hilversum, kadastraal bekend als Sectie N nummer 411 te Hilversum, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening. 
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Door zowel de hypothecaire inschrijving als de borgtocht kwalificeren we de zekerheden als Goed.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit:  Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-334775 heeft € 36.000 geïnvesteerd.
27-07-2022 om 15:04
investeerder-39357 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-07-2022 om 13:46
investeerder-210915 heeft € 7.500 geïnvesteerd.
27-07-2022 om 13:01
investeerder-334790 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-07-2022 om 12:33
investeerder-321288 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
27-07-2022 om 11:55

Ondernemer

C.J.R. Ides

Crowdfund Coach


Marc Kogels