44037

Cafetaria Halfweg

€ 125.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 235
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 20-01-2023 in 1 uur volgeschreven door 235 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Cafetaria Halfweg
Sector Horeca
Rechtsvorm Vennootschap Onder Firma
Leendoel Inventaris en inrichting
Datum van oprichting 21-08-2017
Website www.cafetaria-halfweg.nl

Leendoel

De heer en mevrouw Lam exploiteren sinds enkele jaren een cafetaria in het dorp Halfweg. Het ondernemersechtpaar gaat verder als franchisenemer onder de naam van Big Bread Kitchen. De cafetaria dient verbouwd te worden naar de uitstraling van Big Bread Kitchen, hiervoor is een financiering benodigd.

Er wordt een lineaire lening van € 125.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Inventaris en inrichting € 155.000
Totaal € 155.000
Eigen inbreng € 30.000
Collin Direct € 125.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn de heer Y.S. Lam en mevrouw S. Lam – Zheng handelend onder de naam Cafetaria Halfweg. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment moreel van aard.
  • Er geldt een zakelijke borgstelling voor het bedrag van € 125.000,- door Big Bread Groep B.V. (franchisegever). De waarde van de zakelijke borgstelling is op dit moment materieel van aard.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Cafetaria Halfweg worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De ondernemers hebben de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Cafetaria Halfweg is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognose cijfers van Cafetaria Halfweg. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De prognosecijfers van 2023 zijn gebaseerd op gerealiseerde cijfers van (vergelijkbare) bestaande Big Bread Kitchen filialen.

Jaarcijfers

Balans na financiering

Activa

  na financiering
Vaste activa € 177.000
Vlottende activa € 15.000
Overige vlottende activa € 13.000
Totaal € 205.000

Passiva

  na financiering
Eigen vermogen € 78.000
Langlopende schulden € 100.000
Kortlopende schulden € 27.000
Totaal € 205.000

Winst- en verliesrekening prognose 2023

Omzet € 218.000
Bruto winst € 152.000
Kosten € 98.000
Resultaat € 54.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-109583 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-01-2023 om 11:05
investeerder-238086 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-01-2023 om 11:05
investeerder-336400 heeft € 200 geïnvesteerd.
20-01-2023 om 11:05
investeerder-301801 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-01-2023 om 11:05
investeerder-110170 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-01-2023 om 11:05

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders