28843

Cafetaria t Zijwieltje

€ 135.000  |  8,0% rente  |  72 maanden  Investeerders: 133
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 28-03-2018 in 1 uur volgeschreven door 133 investeerders

Samenvatting

De volledig hypothecair gedekte financiering dient voor de opstart van Cafetaria ’t Zijwieltje. Maud Ossewaarde gaat samen met haar partner John Klaassen naast het café ’t Karrewiel, waarvan John de uitbater is, de cafetaria exploiteren. Zij richten zich op het middensegment en vertrouwen ook op de gunfactor bij het huidige klantenbestand van het café. Maud en John hebben de nodige horeca ervaring en zijn in het bezit van de nodige certificaten/vergunningen zoals sociale hygiëne en HACCP.

Structuur 
De bedrijfsvorm van deze onderneming is een vennootschap onder firma, zodat beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de lening via Collin Crowdfund.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 135.000,-. De looptijd is 72 maanden, met, na een aflossingsvrije periode van 6 maanden, een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet geeft dit bedrijf de kwalificatie Laag risico. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteuren zijn de heer W.C.M. Klaassen en de vof Cafetaria ‘t Zijwieltje. Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op de levens van de heer A.J. Klaassen en mevrouw M.M.C. Ossewaarde voor een bedrag van minimaal € 135.000,-. De (huidige en toekomstige) inventaris van vof Cafetaria ‘t Zijwieltje wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 135.000,- gevestigd op het bedrijfspand aan de Kloosterstraat 21 in Bavel. Deze is volledig materieel van aard.

Leendoel

De lening wordt aangewend voor de financiering van de verbouwing, de aankoop van inventaris en een gedeelte werkkapitaal. 

Ondernemer

Maud Ossewaarde (34) heeft de nodige werkervaring in de horeca. Naast de reeds afgeronde opleidingen is ze bezig met een studie over het runnen van een eigen cafetariagelegenheid. Ze is ook in het bezit van het certificaat Sociale Hygiëne. Tevens heeft de onderneemster in haar andere functies veel klantcontact gehad. Momenteel is zij nog parttime werkzaam bij Eye Wish Opticiens. De competenties die ze daarbij heeft opgedaan zijn voor een deel van toepassing op haar nieuwe werkzaamheden. 

John Klaassen (52) exploiteert al 16 jaar het café ’t Karrewiel en heeft veel ervaring als ondernemer. Hierdoor kan hij zijn partner waar nodig bijstaan met raad en daad. Hij is er zich van bewust welke risico’s het ondernemerschap met zich meebrengt. Hij en Maud hebben zich eerst verdiept in de regio en gekeken naar wat er nu ontbreekt. Zij staan erop dat een cafetaria zoals zij deze voor ogen hebben iets toevoegt aan Bavel en omstreken. 
 
Gastvrijheid staat zeer hoog in het vaandel bij zowel café -zaal ’t Karrewiel als bij het cafetaria gedeelte ’t Zijwieltje. Maud kijkt ernaar uit om meer zelfstandigheid te hebben en de mensen blij te maken met de kwaliteit van het eten wat zij te bieden heeft. 

Onderneming

Missie 
 “Verse friet en ambachtelijke producten van hoge kwaliteit, bereid en geserveerd met een glimlach” 

Visie
De visie van Cafetaria 't Zijwieltje is van essentieel belang om de missie van het bedrijf te kunnen realiseren en te kunnen blijven waarborgen. Uit de missie komen enkele kernwaarden naar voren. Zo zijn de vennoten zich bewust van het feit dat kwaliteit belangrijk is om de gewenste klanttevredenheid te kunnen realiseren en behouden. Daardoor wordt gewerkt met verse producten en door zelfbereide, ambachtelijke toevoegingen aan het assortiment. Uit marktonderzoek wat zij hebben gedaan onder de plaatselijke bevolking is gebleken dat 95% van de ondervraagden verse friet prefereert ten opzichte van reguliere friet. De kwaliteit wordt verder vergroot door de friet twee keer te bakken. 

Een tweede aspect dat doorslaggevend is, is klantvriendelijkheid. Service met een glimlach om ervoor te zorgen dat klanten terugkomen. Dit is een competentie van de onderneemster die ze in meerdere functies in haar loopbaan in de praktijk heeft kunnen brengen. Het uiteindelijke doel is het creëren van een vaste klantenkring en het opbouwen en verspreiden van een positieve beeld van het bedrijf in de regio. 

Positionering in markt 
De branche kent een grote verscheidenheid aan bedrijven. Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen restaurants en cafetaria’s of kleine eetwarenverstrekkers (fastfood). Door toenemende branchevervaging verdwijnt dit onderscheid steeds meer. De categorie ‘kleine etenswarenverstrekkers’ kent een breed scala aan ondernemingen, zoals snackbars, shoarmazaken, lunchrooms, fastfoodrestaurants, pannenkoekenhuizen en ijssalons. De cafetaria richt zich op het middensegment.

Concurrentiepositie 
Er is plaatselijk één concurrent die zich ook op het middensegment richt. Door middel van een mondelinge- en een online enquête heeft de onderneemster mensen uit Bavel een aantal vragen voorgelegd. Uit het marktonderzoek komt duidelijk naar voren dat er ruimte is voor een tweede cafetaria in Bavel. De openingstijden van Cafetaria ’t Zijwieltje sluiten goed aan bij de drukke dagen en het assortiment speelt in op de wensen van de klant. De onderneming zal zich op verschillende manieren onderscheiden van de directe concurrentie. De meest voorname onderscheidende factor is het aanbieden van verse producten, waaronder verse friet.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Verbouwingskosten € 52.000,-
Inventaris € 60.000,-
Voorraad en werkkapitaal € 13.000,-
Voorfinanciering BTW € 10.000,-
Totaal en lening via Collin Crowdfund € 135.000,-

Leenbedrag: € 135.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 72 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij, daarna lineaire maandelijkse aflossingen.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn de heer W.C.M. Klaassen en de vof Cafetaria ’t Zijwieltje. Vennoten van de vof zijn de heer A.J. Klaassen en mevrouw M.M.C. Ossewaarde.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op de levens van de heer A.J. Klaassen en mevrouw M.M.C. Ossewaarde voor een bedrag van minimaal € 135.000,-. De hoogte van de overlijdensrisicoverzekering is minimaal gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund en wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • De (huidige en toekomstige) inventaris van vof Cafetaria ‘t Zijwieltje wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 135.000,- gevestigd op het bedrijfspand aan de Kloosterstraat 21 in Bavel ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is momenteel volledig materieel van aard, gezien de meest recente WOZ-waarde van € 325.000,- en de huidige hypothecaire schuld bij de Rabobank van € 50.000,- met een eerste hypothecaire inschrijving van € 60.000,-.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft dit startende bedrijf de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit en gebaseerd op het bedrijfsplan dat de ondernemer samen met de accountant heeft opgesteld. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Na oplevering en ingebruikname wordt in 2018 een omzet geprognosticeerd van € 122.000,- en zal het netto cashflowoverschot uitkomen op € 6.000,-, hetgeen een score Ruim voldoende impliceert. Ultimo 2019 wordt een omzet verwacht van € 134.000,- en een netto cashflowoverschot van € 4.000,-. Eventuele cashflowtekorten kunnen worden opgevangen uit het exploitatie van café ’t Karrewiel. Voorzichtigheidshalve hanteren wij voor de Rentabiliteit de score Voldoende, omdat de prognose nog gerealiseerd moet worden. 

Solvabiliteit
Rekening houdend met de waarde van het onroerend goed aan de Kloosterstraat 21 te Bavel (WOZ-waarde minus de huidige schuld bij de Rabobank) van € 275.000,- van de mededebiteur de heer W.C.M. Klaassen, is het eigen vermogen bij aanvang én naar verwachting per ultimo 2018 € 275.000,- bij een gecorrigeerd balanstotaal van € 460.000,-. De solvabiliteit is derhalve 60%, hetgeen een score Excellent impliceert. Na realisatie van de prognoses voor de komende jaren blijft de score voor de solvabiliteit Excellent. Wij hebben de score voorzichtigheidshalve vastgesteld op Goed. 

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) zal na kredietverlening en na realisatie van de prognose 2018, uitkomen op een score Ruim voldoende. Er is voldoende remweg vanuit de mededebiteur de heer W.C.M. Klaassen en de andere onderneming van John Klaassen om (mocht de prognose van Cafetaria 't Zijwieltje niet gerealiseerd worden) additionele middelen in te brengen, zodat de liquiditeitspositie altijd toereikend is om de verplichtingen na te komen. Wij kwalificeren de score voor de Liquiditeit op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Investeerders vanaf € 1.000,- ontvangen een Special Gold Card waarmee je tot 31 december 2019 10% korting ontvangt bij elke bestelling op het gehele assortiment bij Cafetaria 't Zijwieltje. De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-18362 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
28-03-2018 om 10:02
investeerder-28193 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-03-2018 om 10:02
investeerder-13822 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-03-2018 om 10:02
investeerder-12933 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-03-2018 om 10:02
investeerder-24315 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-03-2018 om 10:02

Ondernemer

John Klaassen en Maud Ossewaarde

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas