30750

Camalot Participatie B.V.

€ 60.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 76 | Reacties: 2
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
credit score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 23-10-2018 in 1 uur volgeschreven door 76 investeerders

Samenvatting

Camalot Participatie B.V. is een management- en organisatieadviesbureau gericht op operationele en tactische bedrijfsvoering met de focus op procesoptimalisatie, organisatiestructurering en risicomanagement. Camalot neemt naast de managementadvisering ook deel in startende ondernemingen. Aan deze ondernemingen worden regelmatig management- en bestuursactiviteiten verleend.

De onderneming acteert in een nichemarkt van hoog-risico bedrijven met veel exposure, waaronder de olie- en gassector, als ook de transportsector. Kenmerkend voor die sectoren zijn een hoge mate van regulering en voldoende middelen. Vanaf eind 2018 gaat Camalot ook starten bij Schiphol Group.

De onderneming groeit gestaag en om deze groei te waarborgen zijn zij op zoek naar financiering. De financiering is bestemd voor een betere positionering van het personeelsbestand en verdere ontwikkeling van de software. Vorig jaar is er een crowdfund campagne via Investormatch ter hoogte van € 50.000,- op touw gezet. Er is een persoonlijke borgstelling van € 50.000,- afgegeven. Achteraf is het bedrijf te laag gefinancierd en heeft het bedrijf niet hun volle aandacht op commercie en projecten gehad. Deze misrekening wordt nu niet meer gemaakt.

Financieringsbehoefte
De debiteuren zijn Camalot Participatie B.V. en CapCloud Academy Solutions B.V. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 60.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0 % gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet geeft de score Laag risico aan Camalot Participatie B.V. en CapCloud Academy Solutions B.V. de score Verhoogd risico. Wij hanteren voor deze aanvraag de Dun & Bradstreet score van Laag risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De ondernemer Bart Dijkhuizen geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 60.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.

Leendoel

De financiering is bestemd voor een betere positionering van het personeelsbestand en verdere ontwikkeling van de software.

Ondernemer

Bart Dijkhuizen (44) heeft de studie Chemische Technologie met goed gevolg afgerond en heeft voornamelijk ervaring als managementadviseur. Hij is de medeoprichter van drie ondernemingen, namelijk een technisch-operationeel adviesbureau (belang in 2011 verkocht), Camalot Participatie B.V., opgericht in 2003 en van CapCloud Academy Solutions B.V. gevestigd in Utrecht en opgericht in 2011.

Bart is sinds 2011 werkzaam als zelfstandig adviseur in de olie- en gasindustrie, wat een goede basis is wat betreft netwerk en onafhankelijkheid.

Onderneming

Camalot Participatie
Camalot Participatie B.V. is een management- en organisatieadviesbureau en participatiemaatschappij gericht op operationele- en tactische bedrijfsvoering met de focus op procesoptimalisatie, organisatiestructurering en risicomanagement. Camalot participeert daarnaast ook in startende ondernemingen. Aan deze ondernemingen worden geregeld management- en bestuursactiviteiten verleend.

De onderneming acteert in een nichemarkt van hoog-risico bedrijven met veel exposure, waaronder de olie- en gassector, als ook de transportsector. Kenmerkend voor die sectoren zijn een hoge mate van regulering en voldoende middelen. Vanaf eind 2018 gaat Camalot ook starten bij Schiphol Group.

CapCloud Academy Solutions
CapCloud Academy Solutions betreft een online platform voor leren en ontwikkelen, kennismanagement en procedurele ondersteuning onder andere voor overheden. Het online platform is gebaseerd op een HR Development Toolkit voor bedrijven, waaraan persoonlijke portfolio’s van individuen worden gekoppeld. Het platform biedt op operationeel HR vlak zowel advies als softwarematige ondersteuning en heeft stabiele en continu groeiende licentie-inkomsten.

CapCloud is vooralsnog uniek in zijn opzet. Concurrenten zijn vooral te vinden op deelfunctionaliteiten van CapCloud. De integraliteit van CapCloud is zowel een unique selling point als een achilleshiel. De kracht van CapCloud zit in de integraliteit van HR Development instrumenten met de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van social media.

Het platform is uitsluitend online beschikbaar en is gemakkelijk in te stellen. Daarmee kan iedere onafhankelijke budgethouder in een organisatie besluiten het platform te gaan gebruiken.

Toekomst
Camalot zal blijven acteren als onafhankelijk adviesbureau en participatiemaatschappij. CapCloud is als platform over drie jaar een voorloper op HR gebied, die de klassieke HR tooling combineert met de aantrekkelijkheid en flexibiliteit van social media.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Ontwikkeling software en werkkapitaal € 60.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 60.000,-

Leenbedrag: € 60.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 48 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing.

Overige financieringen:
Auto Lease met een looptijd tot november 2021. Maandelijkse last bedraagt € 752,-.
Crowdfund campagne via Investormatch ter hoogte van € 50.000,- en een looptijd tot november 2022. De maandelijkse last bedraagt € 1.038,-.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur(en) zijn Camalot Participatie B.V. en CapCloud Academy Solutions B.V.
  • Bart Dijkhuizen geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 60.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Camalot Participatie B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor CapCloud Academy Solutions B.V. is Verhoogd risico. Wij hanteren voor deze aanvraag de Dun & Bradstreet score van Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de jaarcijfers over 2017 van de betrokken B.V. ’s en de geconsolideerde prognoses van 2018 en 2019. De overall score is Voldoende.

Rentabiliteit
Over 2017 was de geconsolideerde omzet van het bedrijf € 406.000,- met een cashflow voor aflossingen van € 25.000,-. Over 2018 zal de omzet naar verwachting stijgen naar € 465.000,- met een cashflow van € 29.000,- voor aflossingen. Door hoge personeelskosten, te weten tijdelijke inhuur van externe krachten, hebben de kosten een grote invloed gehad op het resultaat. Over 2019 zal de omzetstijging volgens prognose voortzetten naar € 500.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 72.000,- voor aflossingen, zodat er ruim voldoende afloscapaciteit ontstaat. Omdat wij bovenstaand baseren op prognoses, kwalificeren wij de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve op Voldoende.

Solvabiliteit
Bart heeft in de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in zijn bedrijven. Ultimo 2017 komt de solvabiliteit uit op 52% op een balanstotaal van € 429.000,-. Ultimo 2018 zal de solvabiliteit naar verwachting uitkomen op 39% op een balanstotaal van € 371.000,-, wat de score Goed impliceert. Omdat de solvabiliteit voor € 103.000,- uit immateriële vaste activa bestaat, kwalificeren wij de Solvabiliteit op Ruim Voldoende.

Liquiditeit
De liquiditeit per ultimo 2017 kwam uit op 0,9 (score Matig). Ultimo 2018 zal deze naar verwachting stijgen naar 1,0 met score Voldoende. In 2019 zal de liquiditeit volgens prognose verbeteren naar 1,3 met de score Ruim voldoende. Voor nu kwalificeren wij de Liquiditeit op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Alle investeerders met een eigen bedrijf, die nog géén CapCloud klant zijn, kunnen de software van CapCloud gedurende vier jaar tegen 50% van de daadwerkelijke licentiekosten inzetten voor hun eigen organisatie. De korting over vier jaar is gemaximeerd op 10 x de investeringsinleg. Voor een organisatie van 50 medewerkers vertegenwoordigt dit al een waarde van € 8.500,-. Bij grotere organisaties loopt dit voordeel verder op

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.
Door aanspraak te maken op deze beloning zal uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de benodigde adresgegevens voor de fysieke verzending.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-45058 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-10-2018 om 10:01
investeerder-56243 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
23-10-2018 om 10:00
investeerder-55642 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-10-2018 om 10:00
investeerder-12779 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-10-2018 om 10:00
investeerder-46815 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-10-2018 om 10:00

Reacties

Investeerder – 17247
23-10-2018 10:50
…een betere positionering van het personeelsbestand…. Wat wordt hieronder verstaan. Moet er iemand uit, of in ?

Collin Crowdfund
23-10-2018 10:54
Beste Investeerder,

Bedankt voor uw vraag.
Er wordt nog 1 ontwikkelaar aangenomen. Er hoeft niemand uit.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer
Bart Dijkhuizen

Crowdfund Coach


Jeroen Ramekers