47225

Cari Administraties

€ 25.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 36
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 17-03-2024 in 1 uur volgeschreven door 36 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Cari Administraties
Sector Financiële dienstverlening
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal en herfinanciering bestaande leningen
Datum van oprichting 01-01-2000

Leendoel

Hetty van den Barg is belastingadviseur en doet de administratie voor haar klanten. Ze heeft ruim 30 jaar ervaring, waarvan 24 jaar via Cari Administraties. Klanten kunnen bij Hetty terecht voor administratieve en fiscale ondersteuning. Ze verzorgt onder andere:

 • Het opstellen van de jaarrekening;
 • Het verzorgen van belastingaangifte;
 • Het verzorgen van de salarisadministraties;
 • Het verwerken van de administratie;
 • Belastingadvies op het gebied van omzet- en winstbelasting;
 • Begeleiding van startende ondernemingen.

De gevraagde financiering is bedoeld voor de herfinanciering van bestaande dure leningen en deels voor werkkapitaal.
Er wordt een lineaire lening van € 25.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering bestaande leningen € 19.000
Werkkapitaal € 6.000
Collin Direct € 25.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer is H. van den Barg handelend onder de naam Cari Administraties. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op de privéwoning, waarop tevens een hypotheek wordt verkregen.
 • De heer P.J. Helmink (partner van ondernemer) geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 25.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op de privéwoning, waarop tevens hypotheek wordt verkregen.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van €25.000,- op het woonhuis met als adres de Doeschot 14, 7251 VJ Vorden, kadastraal bekend als sectie K nummer 4778 te Vorden, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 456.345,- en een openstaande schuld van € 328.681,- per d.d. 31-12-2022. Het onroerend goed kent een waarde van € 555.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 1-1-2023. 
 • De heer P.J. Helmink en mevrouw H. van den Barg geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis met als adres: de Doeschot 14, 7251 VJ Vorden, kadastraal bekend als sectie K nummer 4778 te Vorden. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Cari Administraties is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de jaarcijfers 2022, 2023 tot en met november en de prognose 2024 van Cari Administraties. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers

Naast het inkomen van de ondernemer heeft ook partner nog inkomen uit loondienst dat kan worden aangewend om in de levensbehoeften te kunnen voorzien.

De te herfinancieren leningen staan op de balans per 30-11-2023 bij de kortlopende schulden.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2022 – 30 november 2023 – balans na investering

Activa

  2022 30-11-2023 BNI
Vaste activa € 9.000 € 7.000 € 7.000
Vlottende activa € 3.000 € 2.000 € 8.000
Totaal € 12.000 € 9.000 € 15.000

Passiva

  2022 30-11-2023 BNI
Eigen vermogen -/- € 16.000 -/- € 20.000 -/- € 20.000
Langlopende schulden € 10.000 € – € 20.000
Kortlopende schulden € 18.000 € 29.000 € 15.000
Totaal € 12.000 € 9.000 € 15.000

Winst- en verliesrekening 2022

Omzet € 69.000
Bruto winst € 63.000
Kosten € 18.000
Resultaat € 45.000

 

Winst- en verliesrekening 2023 tot en met november

Omzet € 73.000
Bruto winst € 67.000
Kosten € 16.000
Resultaat € 51.000

 

Prognose winst- en verliesrekening 2024

Omzet € 76.000
Bruto winst € 76.000
Kosten € 22.000
Resultaat € 54.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-18342 heeft € 2.400 geïnvesteerd.
17-03-2024 om 13:34
investeerder-7551 heeft € 200 geïnvesteerd.
17-03-2024 om 13:30
investeerder-16846 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-03-2024 om 13:29
investeerder-40031 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
17-03-2024 om 13:24
investeerder-43424 heeft € 200 geïnvesteerd.
17-03-2024 om 12:34

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders