32020

Caribbean Boat Tours

€ 200.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 230
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 31-05-2019 in 2 uur volgeschreven door 230 investeerders

Samenvatting

De financiering dient voor de aankoop van een boot door Caribbean Boat Tours. Naast een eerste hypothecaire dekking op de boot wordt tevens een tweede hypothecaire inschrijving gegeven op het in Papendrecht gelegen woonhuis van de ouders van de onderneemster, die door middel van een borgstelling van € 200.000 volledig borg staan voor de financiering.

Met Caribbean Boat Tours zullen boottochten worden aangeboden voor toeristen die het eiland Curaçao bezoeken. Dit wordt gedaan met de aangekochte middelgrote Stark 45 Tourboot, die plaats biedt aan 34 personen, inclusief stuurman en personeel. Met de vaarroutes zal gevarieerd worden, maar de meest voorkomende tocht is die van Curaçao naar het eiland Klein Curaçao. 

De onderneemster, Joyce Kruts, heeft samen met haar vriend al een bestaande onderneming op Curaçao, Caribbean Sea Sports. Met dit goed draaiende bedrijf worden onder meer duik- en snorkelexcursies gehouden. De nieuwe activiteit kan als een logische spin off worden gezien, die vorm gegeven wordt vanuit een prachtige locatie: J.F.K. Boulevard, Hilton Curaçao Resort 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 350.000,-. Daarvan wordt € 150.000,- als risicodragend vermogen ingebracht. Dit risicodragend vermogen bestaat uit een achtergestelde lening van de ouders van € 100.000,- en € 50.000,- cash inbreng van de onderneemster zelf. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 200.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd. De bedenktermijn voor investeerders is 7 dagen.

Risico
De score van Dun & Bradstreet is Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende. De debiteur voor de financiering is de eenmanszaak Caribbean Boat Tours. De vermogenspositie van de onderneemster is op dit moment zo’n € 50.000,-, die ingebracht wordt in de eenmanszak. Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het nog aan te kopen schip. Er geldt een gezamenlijke persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 200.000,- door de ouders van onderneemster. Deze borg wordt gesecureerd door een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 60.000,- op het woonhuis. Mede hierdoor is de borg voor de helft materieel van aard. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Caribbean Boat Tours worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

De lening wordt aangewend om een Stark 45 Tourboot aan te kopen en ten behoeve van aanloop/werkkapitaal.

Ondernemer

Joyce Kruts (21) heeft de opleiding Management Hospitality and Leisure gevolgd. Ze heeft naast haar studie in Nederland werkervaring opgedaan bij Holland Casino. Daarnaast heeft ze sinds 2017 (in de vakanties) op Curaçao als hostess en snorkelgids gewerkt voor Caribbean Sea Sports, het bedrijf waar ze samen met haar vriend, mede eigenaar van is. De kernkwaliteiten van Joyce zijn haar persoonlijke vaardigheden (omgang met en het vermaken van de gasten). Daarnaast blinkt zij uit in haar gedrevenheid en vasthoudendheid. Zij is financieel minder goed onderlegd. Daarom wordt zij daarbij ondersteund door financieel adviseurs, zoals Activ Finance (Quido Schaafsma).

Onderneming

Kernprofiel
Caribbean Boat Tours moet gezien worden als startende activiteit, maar kan als spin off gezien worden vanuit de bestaande activiteiten. De familie Kruts heeft veel affiniteit met Curaçao en de locatie, omdat de reeds bestaande duikschool van de onderneemster en haar vriend daar al jaren is gevestigd. In het hart van de toeristische zone van Willemstad (J.F.K. Boulevard, Hilton Curaçao Resort). De duikschool heeft een goede naam opgebouwd. De nieuwe activiteit lift mee op de bekende naam van de duikschool en de perfecte locatie aan het Hilton strand.

Missie/visie
De strategie is: meer bieden dan de concurrentie, alles goed regelen, nauw samenwerken met partners op basis van een goede (wederkerige) relatie (zoals met het Hilton Hotel). Werken vanuit een passie voor de natuur en de zee. Joyce Kruts gelooft dat commercieel toerisme hand in hand moet gaan met een bestaan in harmonie met de natuur. 

Caribbean Boat Tours ziet het als haar missie om diverse groepen toeristen bij elkaar te brengen, kennis te laten maken en vooral te laten genieten van de schoonheid van de natuur in en rondom de Caribische Zee. Het lekkere weer, en de ontspannen sfeer die heerst op het eiland. 

Markt/onderscheidend vermogen
Op het eiland Curaçao zijn diverse andere partijen die pleziertochten aanbieden met een boot. Caribbean Boat Tours is in staat de concurrentie het hoofd te bieden door een product aan te bieden dat uniek is in zijn veelzijdigheid. Voor een goede prijs, op een markt waar de vraag het aanbod ruim overtreft.

Caribbean Boat Tours is de enige die vaart met een wat kleinere boot waar ook vanaf gedoken kan worden. Bovendien wordt letterlijk de taal van de doelgroep gesproken. Als Nederlanders hebben we daarom een voorsprong op de concurrentie bij de grootste groep toeristen (40% is Nederlander) op het eiland. Daarbij is alles goed geregeld: de locatie, het personeel, de goede contacten en de benodigde kennis om alle toeristen een fantastische dag te bezorgen. Ten slotte is het contract met het Hilton Beach Resort (Steigerplaats boot voor op- en afstappen) en het goede contact met Reisorganisatie Corendon belangrijk om de toeristen naar je toe te trekken.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop boot € 250.000,-
Werkkapitaal/aanloopkosten € 100.000,-
Totale financieringsbehoefte € 350.000,-
Eigen inbreng onderneemster € 50.000,-
Achtergestelde lening ouders € 100.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 200.000,-

Leenbedrag: € 200.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij en vervolgens een lineaire maandelijkse aflossing

Er zijn verder op dit moment geen andere zakelijke financieringen aanwezig.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de eenmanszaak Caribbean Boat Tours. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de onderneemster hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers nihil.
  • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het schip.
  • De ouders van de onderneemster lenen € 100.000,- zonder aflosverplichtingen. Deze lening wordt achtergesteld aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er geldt een gezamenlijke persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 200.000,- door de ouders van onderneemster. Deze borg wordt gesecureerd door een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 60.000,- op het woonhuis. Dit pand is getaxeerd (05-2019) op € 265.000,- met een openstaande schuld van € 204.202,- (eerste hypothecaire inschrijving van Rabobank is € 272.268,-). Mede hierdoor is de borg voor de helft materieel van aard.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Caribbean Boat Tours worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Caribbean Boat Tours is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de prognose voor 2019, 2020 en 2021 van Caribbean Boat Tours. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Rentabiliteit
De onderneming start in de loop van 2019 met haar activiteiten, waarbij er nog geen omzet wordt begroot door het in orde maken van de boot. De rentelasten worden voldaan door het interen op het eigen vermogen. De negatieve genormaliseerde cashflow is € 19.000,-. Samen met haar vriend heeft de onderneemster een duikschool, waaruit het reguliere inkomen wordt genoten. In 2020 wordt een omzet begroot van € 500.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 100.000,-. Dat is voldoende voor de betalingsverplichtingen. In 2021 wordt een omzet verwacht van € 543.000,- en een genormaliseerde cashflow van € 112.000,-. Dit is tevens toereikend om de rente- en aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. Voorzichtigheidshalve waarderen wij de Rentabiliteit op Voldoende.

Solvabiliteit
Op de openingsbalans van de eenmanszaak is er een risicodragend vermogen aanwezig van € 150.000,- op een balanstotaal van € 350.000,-. Dit bestaat uit een achtergestelde lening van de ouders van € 100.000,- en eigen inbreng van de onderneemster van € 50.000,-. De solvabiliteit is derhalve 42%. Ultimo 2019 daalt het eigen vermogen (door ingecalculeerd aanloopverlies) conform prognose naar € 61.000,- met een solvabiliteit van 23%. Aan het einde van 2020 zal door het positieve resultaat het eigen vermogen naar verwachting toenemen tot € 143.000,- met een solvabiliteit 44%. De verwachting voor 2021 is een eigen vermogen van € 246.000,- met een solvabiliteit van 66%. Wij kwalificeren de Solvabiliteit op Ruim Voldoende.

Liquiditeit
Door de ruime liquiditeitspositie is de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) vanaf de start comfortabel te noemen. Ultimo 2019 wordt een current ratio geprognotiseerd van 1,4. Naar verwachting ontwikkelt deze ratio zich eind 2020 naar 2,0. De oorzaak is de toename van de omzet (die meteen liquide wordt) in combinatie met beperkte kortlopende schulden. Conform prognose zal de liquiditeit ultimo 2021 verder verbeteren. Wij hanteren voor de Liquiditeit de score Ruim Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Liquiditeit: Ruim Voldoende
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-7924 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-05-2019 om 12:44
investeerder-69710 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-05-2019 om 12:43
investeerder-50050 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
31-05-2019 om 12:40
investeerder-38849 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-05-2019 om 12:39
investeerder-19643 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-05-2019 om 12:37

Reacties

A. Alders
31-05-2019 16:03
Ik vraag mij af waarom deze onderneming in het Nederlandse handelsregister is ingeschreven en niet in het handelsregister van Curacao. De ondernemingsactiviteiten vinden plaats op Curacao.

Collin Crowdfund
31-05-2019 16:53
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag.

Er is gekozen voor een registratie bij het Nederlandse handelsregister omdat onze focus met betrekking tot juridische aspecten volledig op Nederland gericht is. Dat geldt ook voor de registratie van de boot (kadaster in Nederland).

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Ondernemer

Joyce Kruts

Crowdfund Coach


Diederick Horsten