29648

Casper

€ 750.000  |  7,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 585
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

7 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 29-03-2018 in 2 uur volgeschreven door 585 investeerders

Samenvatting

Casper B.V. is in 2010 gestart door een viertal ervaren ondernemers die zich eerder al succesvol hebben bewezen in de IT voor de luchtvaartsector in de Nederlandse markt. Men ontwikkelt en verkoopt software aan luchthavens wereldwijd ten behoeve van het meten, analyseren en rapporteren over geluidsoverlast, het volgen van vliegtuigen en visualiseren van zowel grond- als luchtverkeer. Klanten zijn onder meer de luchthavens Schiphol, Gatwick, Dallas Fort Worth, en San Diego. Men is erin geslaagd om Casper uit te bouwen tot een van de top drie spelers in de internationale markt. Door middel van deze financiering kan Casper versneld gaan groeien en doorgaan met de ontwikkeling van innovatieve nieuwe oplossingen voor haar klanten. Gezien de snelle groei van de luchtvaartindustrie en de positionering van Casper zal de onderneming volop kunnen meeprofiteren van deze wereldwijde stijging in het aantal vliegbewegingen.

Financieringsbehoefte
De groei in de Verenigde Staten, waarbij in 2018 een aantal grote projecten wordt uitgevoerd, gaat dermate hard dat er aanvullende groeifinanciering benodigd is. De totale investeringsbehoefte is € 750.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt eveneens € 750.000,-. De looptijd is 36 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
De Dun & Bradstreet score is Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren zijn Casper B.V. en Casper Airport Solutions Inc. De vier personal holdings geven ieder een zakelijke borgstelling af van € 175.000,-. Drie daarvan zijn materieel en een grotendeels materieel. Heleen Erkamp, David van de Velde, Raymond Michiels en Herman Kuiper geven ieder een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-, die op dit moment alle vier van materiële waarde zijn. De lening van Raymond Michiels Holding B.V. ter hoogte van € 20.946,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De lening van Frontier Information Technologies B.V. ter hoogte van € 63.356,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De lening van Heleen Erkamp Holding B.V. ter hoogte van € 20.946,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De lening van MYShare B.V. ter hoogte van € 20.946,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De lening van Herman Kuiper Holding B.V. ter hoogte van € 28.750,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen tot en met een solvabiliteit van 30%. De debiteuren van Casper B.V. worden in tweede verband (na de Rabobank) verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

De lening wordt aangewend voor de financiering van de hardware (noise monitors en weerstations) voor grote projecten bij luchthavens in de Verenigde Staten, welke benodigd is om de software te kunnen implementeren.

Ondernemer

Het managementteam van Casper bestaat uit een drietal ervaren ondernemers die al acht jaar samenwerken en die tevens middels hun personal holding aandeelhouder zijn van Casper.

Heleen Erkamp (1971), CEO, is na het behalen van haar studie Computer Science aan de Universiteit van Amsterdam betrokken geweest bij de ontwikkeling van software voor een consultancy-bedrijf. Samen met Raymond Michiels en Herman Kuiper is ze gestart met Frontier Information Technologies BV, een IT-onderneming voor maatwerkoplossingen in de Nederlandse luchtvaartsector, waarin al software werd ontwikkeld voor de Nederlandse markt op het gebied van geluidsberekening, incident management en flight tracking. Voor de flight tracker voorzag Casper de internationale potentie wat in 2010 de start is geweest van Casper B.V. Zij vervult de rol van projectmanager voor grote projecten in de Verenigde Staten en Europa, maar tevens is ze als CEO verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de organisatie van Casper.

Raymond Michiels (1969), CTO, begon zijn loopbaan bij het Nationaal Luchtvaart Laboratorium in Amsterdam nadat hij zijn masterdiploma Computer Science had behaald aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarna was hij werkzaam bij een IT-bedrijf als system engineer, voordat hij tezamen met drie anderen zijn eigen IT-bedrijf Frontier begon. Vanaf 2010 is Raymond bij Casper B.V. de system architect op het gebied van het volgen van vliegbewegingen en geluidsberekening voor de afzonderlijke wereldwijde projecten. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de productontwikkeling bij Casper.

David van de Velde (1967), CFO, heeft aan de universiteit van Tilburg zijn master Corporate Finance behaald, waarna hij vervolgstudies deed aan de Universiteit van Odense (Denemarken) en Amsterdam (o.a. tax law, internal controls, external reporting en administrative organisation). Na in diverse financiële functies gewerkt te hebben als CFO en COO en hij mede-eigenaar was van MYbusinessmedia. Als CFO is David sinds 2010 verantwoordelijk voor alle strategische en financiële zaken. Dat betreft onder meer zaken als financiering, aandeelhoudersbelangen, businessplanning, projectmanagement en cashflow management.

Onderneming

Casper B.V. ontwikkelt en verkoopt software aan met name luchthavens ten behoeve van het meten, analyseren en rapporteren over geluidsoverlast. Tevens kan het worden gebruikt voor het volgen van vliegtuigen en visualiseren van zowel grond- als luchtverkeer. Dit betreft een SaaS-oplossing (Software as a Service) waarbij alle software door Casper zelf is ontwikkeld en zij ook eigenaar is. Als onderdeel van de oplossing die Casper biedt voor haar klanten kunnen ook noise monitors (hardware) worden geleverd die bij een derde partij worden ingekocht. De levering duurt drie tot zes maanden. Dat is afhankelijk van het niveau van maatwerk en het al dan niet installeren van hardware. Na de ingebruikname van het systeem start de licentie en support periode van drie tot vijf jaar. Dit is voor Casper een belangrijk onderdeel van het totale verdienmodel. Naast de software voor geluidmeting levert Casper ook software voor het visualiseren van grondverkeer op luchthavens. Deze oplossing is verkocht aan onder andere de luchthavens van Gatwick (Londen) en Schiphol. Deze systemen zitten meer aan de operationele kant en worden door luchthavens gebruikt voor het delen van informatie met alle stakeholders op de luchthaven ten behoeve van de optimalisatie van processen en optimaal gebruik van de capaciteit van de luchthavens. Casper heeft inmiddels meer dan 20 klanten wereldwijd waarbij met name in de Verenigde Staten een grote groei plaatsvindt.

Missie
De missie van Casper is om wereldwijd de meest innovatieve en succesvolle speler te worden op de markt voor geluidsmonitoring en flight tracking. Het doel is om binnen vijf jaar door te groeien naar een structurele jaaromzet van meer dan € 5.000.000,-. Voor de periode daarna moet een nog snellere groei optreden, aangezien de samenwerking die Casper is gestart in de Aziatische markt dan ook zijn vruchten moet gaan afwerpen. Doordat Casper in 2017 en 2018 een enorme slag slaat op de Amerikaanse markt, denkt Casper dat daar ook nog een enorme potentie ligt. Met een marktaandeel van nog geen 5% eind 2018 zal Casper nog heel veel groter kunnen groeien.

Markt
Casper heeft een concurrerende positie verworven in een niche markt binnen de snelgroeiende luchtvaartsector. Zij zijn inmiddels een bepalende speler in de internationale markt. De belangrijkste afzetgebieden zijn Europa en de Verenigde Staten. De afnemers zijn veelal luchthavens of daaraan gerelateerde partijen, zoals de luchtverkeersleiding of een toezichthoudende (overheids-)instantie. Grofweg kan Casper ongeveer 200 luchthavens in Europa en 200 luchthavens in de Verenigde Staten als potentiele klanten benoemen. Beide markten bedient Casper rechtstreeks als hoofdaannemer. Wereldwijd zijn er twee grote concurrenten: Bruel & Kjaer (B&K) en Harris Corp. In de Verenigde Staten zijn dit de twee bedrijven waarmee wordt geconcurreerd, waarbij Harris hoofdzakelijk in de Verenigde Staten actief is.

Onderscheidend Vermogen
Casper onderscheidt zich door:

 • Hosted solutions
 • Modulaire en flexibele oplossingen
 • Begrijpen van de klant vanuit meer dan 20 jaar ervaring in de luchtvaartsector
 • Visueel aantrekkelijke, gemakkelijk te begrijpen, intuïtieve oplossingen

Structuur
Casper bestaat uit de Nederlandse moederonderneming Casper B.V. in Haarlem met een Amerikaanse dochter Casper Airport Solutions Inc. (opgericht in 2016) van waaruit sales, marketing en projectmanagement plaatsvindt voor de Amerikaanse en Canadese markt. Amerikaanse contracten worden afgesloten vanuit de Amerikaanse dochter. Management, software ontwikkeling en support van klanten vindt plaats vanuit Haarlem.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Voorfinanciering hardware voor grote projecten in de Verenigde Staten € 750.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 750.000,-

Leenbedrag: € 750.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 36 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Bestaande financieringen 
De huidige financiering bij de Rabobank is als volgt opgebouwd:

 • Een lening van € 325.000,- met een aflossingsverplichting van € 5.425,- per maand achteraf en een rente van thans 4,05% per jaar, per ultimo 2017 groot € 64.984,-.
 • Een kredietfaciliteit van € 175.000,- zonder aflossing en een rente van 3,65% boven de Rabobank-basisrente.

In verband met de financiering van de Rabobank zijn de volgende zekerheden/voorwaarden van toepassing:

 • Eerste pandrecht op de huidige en toekomstige debiteuren en inventaris van Casper B.V.; na algehele aflossing van de bankfinanciering zal het eerste pandrecht aan de investeerders van Collin Crowdfund toekomen.
 • Een borgstelling van H. Erkamp voor € 39.802,-.
 • Een borgstelling van D.R.A. van de Velde voor € 19.275,-.
 • Een borgstelling van H. Kuiper voor € 39.802,-.
 • Een borgstelling van R.W.F.J. Michiels voor € 39.802,-. 
 • Een borgstelling van Xegasus Aviation Investments B.V. voor € 11.320,-.
 • Een borgtocht door De Staat der Nederlanden in het kader van de Regeling Nationale EZ-subsidies.
 • Negative Pledge en Pari Passu-verklaring.
 • Non-dividendverklaring.
 • Eventuele liquiditeitstekorten, ontstaan als gevolg van achterblijven van omzet en/of resultaat. dienen opgevangen te worden door de aandeelhouders.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Casper B.V. en Casper Airport Solutions Inc.
 • H. Erkamp geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-, die op dit moment volledig materiële waarde heeft.
 • R.W.F.J. Michiels geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-, die op dit moment volledig materiële waarde heeft.
 • D.R.A. van de Velde geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-, die op dit moment volledig materiële waarde heeft.
 • H. Kuiper geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-, die op dit moment volledig materiële waarde heeft.
 • Heleen Erkamp Holding B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 175.000,-, die op dit moment volledig materiële waarde heeft.
 • Raymond Michiels Holding B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 175.000,- die op dit moment gedeeltelijk materiële waarde heeft.
 • MYShare B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 175.000,-, die op dit moment volledig materiële waarde heeft.
 • Herman Kuiper Holding B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 175.000,-, die op dit moment volledig materiële waarde heeft.
 • De lening van Raymond Michiels Holding B.V. ter hoogte van € 20.946,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De lening van Frontier Information Technologies B.V. ter hoogte van € 63.356,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De lening van Heleen Erkamp Holding B.V. ter hoogte van € 20.946,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De lening van MYShare B.V. ter hoogte van € 20.946,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De lening van Herman Kuiper Holding B.V. ter hoogte van € 28.750,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Casper B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) debiteuren van Casper B.V. worden verpand in tweede verband aan de investeerders van Collin Crowdfund. Rabobank (pandhouder in eerste verband) stemt in met de tweede verpanding aan de investeerders van Collin Crowdfund. Na aflossing van de financiering bij de Rabobank zal zij de eerste verpanding vrijgeven. De investeerders van Collin Crowdfund verkrijgen dan een verpanding in eerste verband. De verpanding van de debiteuren in tweede verband geschiedt op basis van een stamakte. Met deze stamakte heeft Collin Crowdfund het recht om op basis van afgesproken risico indicatoren de debiteurenlijsten op te vragen en de actuele waarde van de debiteuren vast te stellen en wanneer nodig uit te winnen. Dit betekent dat de waarde van de debiteurenverpanding pas van toepassing is als de debiteurenlijsten daadwerkelijk worden geregistreerd.
 • Akkoord van Rabobank Schiphol met financiering door Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Casper B.V. wordt door Dun & Bradstreet gekwalificeerd met de score Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de definitieve jaarcijfers 2017 en de prognoses voor de jaren 2018 en 2019 van Casper B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Na de startup fase is sinds een aantal jaar de genormaliseerde cashflow van Casper B.V. positief. De groei kon tot op heden worden gefinancierd vanuit de cashflow van de onderneming en de eigen middelen van de ondernemers. In het boekjaar 2016 bedroeg de omzet € 1.141.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 78.000,-. Ultimo 2017 is een genormaliseerde cashflow van € 143.000,- gerealiseerd bij een omzet van € 1.472.000,-. Mede als gevolg van de recent afgesloten contracten in de Verenigde Staten, wordt voor 2018 een uitzonderlijk grote omzetstijging verwacht. Conform prognose is de omzet dit jaar € 3.524.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 638.000,-. Dit is ruim toereikend voor het voldoen van de betalingsverplichtingen naar Collin Crowdfund. Ultimo 2019 wordt een omzet begroot van € 2.600.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 400.000,-. Wij baseren ons voor nu behoudend op de definitieve cijfers van 2017. Derhalve kwalificeren wij de Rentabiliteit op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Uit de definitieve jaarcijfers van 2017 blijkt dat de solvabiliteit 34% is op een balanstotaal van € 770.000,- met een score Ruim voldoende. Door een verwachte toename van het balanstotaal ultimo 2018 naar € 1.120.000,- neemt de solvabiliteit procentueel af naar 30%. Door de toevoeging van het resultaat aan het eigen vermogen is de geprognotiseerde solvabiliteit eind 2019 42%. Wij hanteren op dit moment voor de Solvabiliteit de score Ruim voldoende. Wij halen daarnaast extra comfort uit de veelal materiële persoonlijke en zakelijke borgstellingen.

Liquiditeit
De current ratio is naar aanleiding van de definitieve jaarrekening van 2017 1,6. Voor 2018 is een current ratio van 2,4 geprognosticeerd. Ultimo 2019 wordt een liquiditeitsratio van 2,0 verwacht. Vanwege de aard van de debiteuren (veelal overheidsgerelateerd) en gelet op de ervaringen in het verleden, acht de directie het niet noodzakelijk een voorziening voor oninbaarheid op te nemen, hetgeen voldoende zegt over de kwaliteit van deze balanspost en dus de current ratio. Wij hanteren voorzichtigheidshalve voor de Liquiditeit de score Goed.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-6517 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-03-2018 om 11:04
investeerder-53256 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-03-2018 om 11:03
investeerder-3361 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
29-03-2018 om 11:02
investeerder-29026 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-03-2018 om 11:02
investeerder-1926 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-03-2018 om 11:02

Reacties

A.I. Bos
29-03-2018 10:44
“Casper B.V. wordt door Dun & Bradstreet gekwalificeerd met de score Verhoogd risico.” Kunt u dit toelichten? Alvast dank

Collin Crowdfund
29-03-2018 10:58
Beste investeerder,

Bedankt voor uw reactie.

De kwalificatie verhoogd risico is een kwalificatie die afgegeven wordt door het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. Dun & Bradstreet baseert haar kwalificatie op criteria waarnaar wij op onze site (op de pagina ‘Risico’s’) verwijzen. Het gaat dan om data zoals: betalingservaringen, de sector, gedeponeerde jaarcijfers, etc.

Hoe zij tot hun ratings komen kunt u teruglezen op onze eigen website op de pagina ‘Risico’s’. Daarnaast kunt u natuurlijk ook de website van Dun & Bradstreet zelf raadplegen.
Wij vertrouwen erop uw vraag hiermee naar behoren te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Ondernemer

Raymond Michiels, David van de Velde en Heleen Erkamp

Crowdfund Coach


Fred Bouwman