44246

Ciao Bella Zilver

€ 62.000  |  9,0% rente  |  9 maanden  Investeerders: 124
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 18-01-2023 in 1 uur volgeschreven door 124 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Ciao Bella Zilver
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Voorraadfinanciering
Datum van oprichting 01-04-2011
Website www.palacepromenade.nl/nl/winkels/ciao-bella/

Leendoel

De heer Ulucay exploiteert sinds 2011 Ciao Bella Zilver op de promenade van Scheveningen. Het betreft een juweliers- en brillenzaak, voornamelijk gericht op toeristen en dagjesmensen. Door Corona heeft de ondernemer een lastige tijd gehad maar de omzet heeft herstel getoond toen het toerisme weer op gang kwam. De partner van de heer Ulcucay heeft een baan in loondienst bij de gemeente Nissewaard.

Per 1 januari 2023 is de enige concurrent gesloten. Hierdoor wordt een omzetgroei verwacht ten opzichte van voorgaande jaren. Om hierop in te spelen wordt de voorraad uitgebreid.
Er wordt een aflossingsvrije lening van € 62.000,- verstrekt met een looptijd van 9 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Inkoop voorraad € 62.000
Totaal € 62.000
Collin Direct € 62.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer H. Ulucay handelend onder de naam Ciao Bella Zilver. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer grotendeels materieel door de overwaarde op het woonhuis.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 62.000,- op het woonhuis aan de Leeuwenburg 17, 2994 EG te Barendrecht, kadastraal bekend als sectie A nummer 4483 te Barendrecht, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 493.750,- en openstaande schuld van € 394.000,-. De WOZ waarde is € 443.000,- (peildatum 01-01-2021).
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Ciao Bella Zilver worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De heer en mevrouw Ulucay geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Leeuwenburg 17, 2994 EG te Barendrecht, kadastraal bekend als sectie A nummer 4483 te Barendrecht. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om vergoedingsrentevrij vervroegd af te lossen, Echter zullen te allen tijde de 9 termijnen voldaan moeten worden. Indien er vervroegd afgelost wordt, worden de toekomstige termijnen tegelijk met de vervroegde aflossing voldaan.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Ciao Bella Zilver is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers en aangeleverde prognose 2023 van Ciao Bella Zilver. De overall Collin Credit Score is Goed.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021 – 2022

  2021 2022 (voorlopig)
Vaste activa
Vlottende activa € 12.000 € 38.000
Overige vlottende activa € 2.000 € 15.000
Totaal € 14.000 € 53.000
  2021 2022 (voorlopig)
Eigen vermogen € 9.000 € 51.000
Langlopende schulden
Kortlopende schulden € 5.000 € 2.000
Totaal € 14.000 € 53.000

Winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 83.000
Bruto winst € 65.000
Kosten € 29.000
Netto winst € 36.000

 

Winst- en verliesrekening 2022

Omzet € 104.000
Bruto winst € 74.000
Kosten € 33.000
Netto winst € 41.000

 

Winst- en verliesrekening 2023 (prognose)

Omzet € 164.000
Bruto winst € 109.000
Kosten € 40.000
resultaat € 69.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-250329 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-01-2023 om 11:05
investeerder-66939 heeft € 300 geïnvesteerd.
18-01-2023 om 11:05
investeerder-13033 heeft € 100 geïnvesteerd.
18-01-2023 om 11:05
investeerder-345400 heeft € 100 geïnvesteerd.
18-01-2023 om 11:05
investeerder-304068 heeft € 200 geïnvesteerd.
18-01-2023 om 11:05

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders