48057

Citoyen Food Group B.V.

€ 800.000  |  7,0% rente  |  24 maanden  Investeerders: 312
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 28-03-2024 in 1 uur volgeschreven door 312 investeerders

Samenvatting

Robert Geerlings heeft zijn eigen advocatenkantoor in Amsterdam. Daarnaast heeft hij een holding onder de naam Citoyen Food Group B.V. waarmee hij aandeelhouder is van een fastfood keten, onroerend goed bezit en participeert in duurzaamheidsprojecten. Voor één van deze projecten wordt een financiering aangevraagd voor een productielijn. De totale investering bedraagt € 800.000,-. Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving gevestigd op het onroerend goed binnen de Citoyen Food Group B.V. De Loan-to-Value (LtV) (de verhouding tussen de waarde van het onroerend goed en de hoogte van de lening) bedraagt 16%.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 800.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 800.000,-. De looptijd is 24 maanden aflossingsvrij. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De geldnemer is Citoyen Food Group B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 800.000,- op het onroerend goed aan de Nigtevechtseweg 110, 3633 XW te Vreeland, kadastraal bekend als sectie B nummer 1669 te Vreeland en op de percelen kadastraal bekend als sectie B nummers 669 en 1757 te Vreeland, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 5.000.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 12 augustus 2020.
 • Er wordt een rentedepot aangehouden ten behoeve van de eerste 12 maandtermijnen (rente, kosten en BTW). Het depot wordt verpand aan de investeerders. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening de Lening algeheel vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 3 maanden voor de investeerders. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

De lening wordt aangewend voor de opstart van een productielijn voor de ontwikkeling van organische mest op basis van zeewier.

Ondernemer

Robert Geerlings (1965) is gehuwd en heeft 2 dochters. Robert Geerlings studeerde rechten in Amsterdam en in New York, was partner bij een groot internationaal advocatenkantoor en heeft, na een praktijkperiode van 5 jaar in New York, nu al geruime tijd zijn eigen rechtspraktijk in Amsterdam onder de handelsnaam Geerlings Advocatuur

Onderneming

De Citoyen Food Group B.V. is eigenaar geweest van een bekende foodketen in Nederland. In 2016 is een gedeelte van de aandelen verkocht en sindsdien is de Citoyen Food Group B.V. nog 40% aandeelhouder van deze keten. Een gedeelte van de overname is gefinancierd door middel van een vendor loan. Vanwege mindere resultaten van de keten gedurende de Corona-periode is de terugbetaling van de vendor loan opgeschort. Naar verwachting zal de vendor loan van € 5.400.000,- eind 2024 of in 2025 terugbetaald worden.

Citoyen Food Group B.V. participeert tevens in duurzaamheidsprojecten. Zo wordt o.a. in European Salmon Supplies B.V. geparticipeerd. European Salmon Supply B.V. staat op het punt een belangrijk contract af te sluiten met een grote retailer in de Verenigde Staten voor het leveren van grote volumes duurzaam verwerkte zalm uit Noorwegen. Het contract is een lange termijn overeenkomst met oplopende volumes. Ook wordt geparticipeerd in een project waarbij organische mest op basis van zeewier wordt geproduceerd. Voor de opstart van deze productielijn is de financiering benodigd.

Ook bezit Citoyen Food Group B.V. het onroerend goed aan de Nigtevechtseweg 110 te Vreeland. Dit betreft een woonboerderij met gastenverblijf en ligplaatsen voor woonarken aan een mooi gelegen locatie aan rivier de Vecht. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering Van Lanschot € 233.000,-
Werkkapitaal € 567.000,-
Totaal € 800.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 800.000,-

Leenbedrag: € 800.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 24 maanden, aflossingsvrij

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Citoyen Food Group B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze is gebaseerd op de het taxatierapport van het onderpand, aangeleverde jaarrekeningen en prognoses. De overall Collin Credit Score is Goed. 

Afloscapaciteit 
In 2023 heeft Citoyen Food Group een winst gemaakt van € 3.802.000,-, voornamelijk voortkomend uit het resultaat in de deelneming. Er hebben geen dividenduitkeringen plaatsgevonden waardoor de financiële vaste activa fors in waarde is gestegen (deze deelneming was eerder door de mindere resultaten in de Corona periode afgeboekt). De aflossingen dienen plaats te vinden vanuit de te verwachten dividenduitkering vanuit European Salmon Supply B.V. Deze dochtermaatschappij van Citoyen Food Group staat op het punt een belangrijk contract af te sluiten met een grote retailer in de Verenigde Staten voor het leveren van grote volumes duurzaam verwerkte zalm uit Noorwegen. Het contract betreft een lange termijn overeenkomst met oplopende volumes. Het contract zal voor Citoyen Food Group dividendinkomsten opleveren van €1.000.000,- in 2024 en € 2.000.000,- in 2025. Tevens is er de verwachting dat het vendor loan eind 2024 afgelost kan worden waardoor er een bedrag van € 5.400.000,- vrijvalt. Vanuit de te verwachten dividenduitkeringen en/of vendor loan die afgelost wordt zal de lening bij de investeerders van Collin worden afgelost. Gelet op enige mate van onzekerheid hiervan hebben wij de Afloscapaciteit voorzichtigheidshalve gekwalificeerd op Ruim voldoende. Voor de eerste 12 termijnbetalingen wordt een rentedepot aangehouden. 

Solvabiliteit
In de Balans Na Krediet is sprake van een eigen vermogen van € 16.664.000,- op een balanstotaal van € 17.648.000,-. De solvabiliteit bedraagt 94%. Hiermee kwalificeren wij de solvabiliteit als Zeer goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer is Citoyen Food Group B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 800.000,- op het onroerend goed aan de Nigtevechtseweg 110, 3633 XW te Vreeland, kadastraal bekend als sectie B nummer 1669 te Vreeland en op de percelen kadastraal bekend als sectie B nummers 669 en 1757 te Vreeland, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 5.000.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 12 augustus 2020.
 • Er wordt een rentedepot aangehouden ten behoeve van de eerste 12 maandtermijnen (rente, kosten en BTW). Het depot wordt verpand aan de investeerders. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening de Lening algeheel vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 3 maanden voor de investeerders. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Door de eerste hypothecaire inschrijving met een LTV (Loan To Value) van 16% kwalificeren wij de zekerheden als Zeer goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Zeer goed
Zekerheden: Zeer goed
Overall: Goed

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-23515 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-03-2024 om 12:12
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
28-03-2024 om 12:06
Anonieme investeerder heeft € 1.500 geïnvesteerd.
28-03-2024 om 12:05
investeerder-36574 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-03-2024 om 12:05
investeerder-19723 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-03-2024 om 12:05

Ondernemer

Crowdfund Coach


Lars van Meer