32161

Climax Car Cleaning

€ 80.000  |  9,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 143
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 14-06-2019 in 7 uur volgeschreven door 143 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Climax Car Cleaning
Sector Industrie/Automotive
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Overnamefinanciering
Datum van oprichting 17-05-2019
Website www.climaxdesign.nl

Leendoel

Climax Design & Reclame bestaat reeds 12 jaar en is specialist in het verwerken van zelfklevende folie. Het bedrijf verzorgt zowel het design, de productie als de montage. Het bedrijf wordt nu overgenomen door een personeelslid en een vriend. De bedrijfsactiviteiten worden uitgebreid met het reinigen van auto’s. De kopers, de heer Jamal en de heer Kaya, zullen de onderneming gaan drijven in een vennootschap onder firma onder de naam Climax Car Cleaning. De totale overnamesom bedraagt €100.000,-, waarvan kennissen van beide heren € 20.000,- rente- en aflosvrij financieren. Er wordt een lineaire lening van € 80.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 9,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Overnamesom € 100.000
Werkkapitaal € 5.000
Totaal € 105.000
Lening kennissen € 20.000
Eigen inbreng € 5.000
Collin Direct € 80.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn de heer A. Jamal en de heer E. Kaya handelend onder de naam Climax Car Cleaning. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Ook worden de (huidige en toekomstige) roerende zaken van Climax Car Cleaning verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Climax Car Cleaning is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Climax Design & Reclame en de prognose van Climax Car Cleaning. De hierna weergegeven cijfers laten de cijfers zien van de nieuwe onderneming Climax Car Cleaning. Ter vergelijking zijn ook de resultaten van Climax Design & Reclame weergegeven. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht 2019 Climax Car Cleaning 

Activa

  B2019 P2019
Vaste activa € 95.000 € 83.000
Vlottende activa € 5.000 € 15.000
Overige activa € 5.000 € 34.000
Totaal € 105.000 € 132.000

Passiva

  B2019 P2019
Eigen vermogen € 25.000 € 56.000
Langlopende schulden € 80.000 € 72.000
Kortlopende schulden € 0 € 4.000
Totaal € 105.000 € 132.000

Winst- en verliesrekening 2018 (oude onderneming) en P2019 (nieuwe onderneming)

  2018 P2019
Omzet € 341.000 € 350.000
Brutowinst € 212.000 € 217.000
Kosten € 146.000 € 126.000
Resultaat € 66.000 € 91.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-70580 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-06-2019 om 19:44
investeerder-8014 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-06-2019 om 19:39
investeerder-57762 heeft € 100 geïnvesteerd.
14-06-2019 om 19:38
investeerder-70661 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-06-2019 om 19:35
investeerder-52262 heeft € 300 geïnvesteerd.
14-06-2019 om 19:31

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders