Collin Crowdfund ontvangt de Crowdfund-vergunning van de AFM

nov 13, 2023 | Collin Highlights, Nieuwsbericht Collin

Afgelopen week hebben wij met succes de migratie naar betaaldienstverlener Online Payment Platform (OPP) afgerond. Daarmee hebben wij de laatste benodigde stap in het uitgebreide beoordelingsproces van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) succesvol doorlopen. De AFM heeft dan ook per 10 november de ECSPR-vergunning aan Collin Crowdfund toegekend. Met deze vergunning mag Collin haar crowdfundingactiviteiten in Nederland, maar daarmee ook in heel Europa uitvoeren.

Afbeelding banner blog ontvangen Crowdfund vergunning

De ECSPR

ECSPR staat voor European Crowdfunding Service Provider Regulation, oftewel de Europese Crowdfunding Verordening. De verordening is onderdeel van de Kapitaalmarktunie, waarbij gestreefd wordt naar harmonisatie van de EU-kapitaalmarkten. Dit houdt in dat er wordt gestreefd naar een gelijk speelveld voor alle crowdfundingplatformen die in Europa opereren.

Een belangrijke reden voor het tot stand komen van de verordening is het uniform beschermen van beleggers in alle EU-lidstaten. De verordening heeft een rechtstreekse werking, wat betekent dat deze direct van toepassing is in Nederland zonder dat daarvoor omzetting in de Nederlandse wet nodig is.

Een gelijkspeelveld voor in de EU opererende platformen

Voorheen hadden alle crowdfundplatformen in Nederland een ontheffing van de AFM. Dat betekende dat er in Nederland onder bepaalde voorwaarden activiteiten mochten plaatsvinden, maar dat deze voorwaarden niet per definitie vastlagen in de wet. In ieder EU-land gold andere wet- en regelgeving en stonden de platformen onder toezicht van de autoriteit van het betreffende land. Met deze aanpassing is er voor alle platformen in Europa een gelijk speelveld gecreëerd en kunnen zij op een gelijke en eerlijke manier met elkaar concurreren binnen de EU.

Verhoogde bescherming voor beleggers

Naast het creëren van een gelijk speelveld voor alle in de EU gevestigde platformen dient de wet vooral ook ter bescherming van beleggers. Zij krijgen vooraf inzicht in de vooruitzichten en risico’s van projecten. Ook wordt elke investeerder getoetst, zodat beleggers beter op de risico’s worden gewezen. Daarnaast komt de bovengrens van € 80.000,- per investering, per investeerder te vervallen waardoor vooral de grotere investeerder meer vrijheid krijgt.

Aan de kant van de leningnemer verschuift de bovengrens van € 2,5 miljoen per project naar € 5,0 miljoen. Op die manier kunnen wij de bovenkant van het Nederlandse mkb nog beter faciliteren.

Tot slot dienen alle betaalstromen voortaan via een externe betaaldienstverlener (PSP) te verlopen. Dat is een betaaldienstverlener die alle betaalstromen (extern) faciliteert. Voorheen faciliteerde Collin dit zelf via onze stichting, maar vanaf heden verloopt dit via een PSP, wat meer zekerheid voor de belegger moet bieden. De migratie naar een dergelijke betaaldienstverlener, wat technisch gezien de meest ingrijpend wijziging was, hebben wij met succes afgerond, waarmee wij de Europese vergunning van de AFM in ontvangst mochten nemen.

Succesvolle migratie

Inmiddels zijn wij succesvol gemigreerd naar de externe betaaldienstverlener en hebben wij daarmee de vergunning in ontvangst mogen nemen. Het is altijd ons streven geweest om alle wijzigingen die zijn doorgevoerd zo geruisloos mogelijk te implementeren. Dit is, naast het onboardingsproces dat van al onze investeerders vereist werd, ook verwezenlijkt.

Wij zijn erg trots op het ontvangen van deze vergunning. Dit bevestigt wederom dat Collin een gedegen partij is voor beleggers en ondernemers.

Heeft u vragen over de nieuwe wetgeving of wijzigingen in onze bedrijfsvoering n.a.v. van deze wetgeving? Neem dan contact op met onze Servicedesk. Dit kan via (0)85 401 6546, of info@collincrowdfund.nl.