Collins Jaarverslag 2021

Collin jaarverslag

Het jaar 2021 van Collin Crowdfund: verdubbeling van verstrekte bedrijfsfinanciering aan het Nederlands MKB, een stijging van het gemiddelde netto rendement voor haar investeerders en opnieuw het grootste crowdfundplatform van Nederland. Collin maakt met deze mijlpalen een sterke groei door en creëert zo een enorm speelveld voor het Nederlands MKB en de Collin investeerders.

Een boost voor het Nederlands MKB 

Sinds de start van Collin in 2014 zijn er in totaal bijna 1.500 leningaanvragen succesvol gefund. In de afgelopen 8 jaar hebben 1.445 Nederlandse MKB ondernemingen hun plannen kunnen uitvoeren middels crowdfinance via het Collin platform. De jaarlijkse groei van het aantal leningaanvragen blijft daarnaast toenemen.

Als gevolg heeft Collin eind 2021 ruim € 350 miljoen aan financiering verstrekt aan 1.445 ondernemingen. In 2020 stond dit bedrag op ruim € 250 miljoen, en in 2019 nog op € 200 miljoen.

Groeiend rendement voor investeerders

Het bovenstaande succes kon niet worden behaald zonder de verdere groei van het investeerdersbestand. Collin start het jaar 2022 met bijna 35.000 investeerders. Voor hen is het rendement op de investeringen een van de belangrijkste beweegredenen om mee te doen. Om dit rendement nog verder te verbeteren heeft Collin eind 2019 een aanpassing doorgevoerd waarmee de zekerheden die namens de investeerders worden gevestigd zwaarder zijn gaan meewegen.

De gevolgen van deze aanpassing zijn duidelijk terug te zien in het gemiddelde rendement per jaarlaag (het gemiddelde rendement van alle leningen die in dat jaar zijn gefund).

jeroen ter huurne

Collins jaarverslag 2021 en plannen voor de toekoms

​Bovenstaande punten worden in het jaarverslag van 2021 in detail toegelicht. Op woensdag 9 februari heeft Collin Crowdfund dit jaarverslag gepubliceerd. Het publiceren van een uitgebreid jaarverslag zoals Collin sinds 2 jaar doet is binnen de crowdfundmarkt nog uniek. Per afdeling komen alle ontwikkelingen van het afgelopen jaar aan bod. U wordt hierdoor zowel tekstueel als visueel meegenomen in de groei die Collin afgelopen jaar heeft doorgemaakt.

Collin Crowdfund verwacht de sterke groei door te zetten in 2022.

“Onze gedachtegang die wij vanaf de start van Collin hanteren: ‘Zorgen dat wij de beste zijn, dan worden wij vanzelf de grootste’, blijven wij toepassen in 2022. De mooie resultaten van het afgelopen jaar laten zien dat deze denkwijze inderdaad zijn vruchten afwerpt.” (Jeroen ter Huurne, Algemeen Directeur)

Ervaringen van investeerders

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille